Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Hygienanvisningarna bör följas inom småbarnspedagogik och undervisning under hela sommaren

Genom att följa anvisningarna kan man trygga deltagandet i småbarnspedagogik och undervisning och se till att det är säkert för personalen att arbeta.

Regionförvaltningsverken, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet påminner om att det är viktigt att småbarnspedagogiken och undervisnings- och utbildningsverksamheten under hela sommaren följer hygienanvisningarna för bekämpning av coronaviruset. Anvisningarna bör fortsättningsvis följas för att risken för nya fall av coronavirussmitta inte ska öka.

I anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet finns råd om hur småbarnspedagogik och närundervisning kan arrangeras på ett tryggt sätt. Där sägs bland annat att personer som har sjukdomssymtom inte ska delta i verksamheten. Onödiga fysiska kontakter bör fortfarande undvikas. Dessutom är handhygienen särskilt viktig i all verksamhet.

Regionförvaltningsverkens beslut om att hygienanvisningarna skulle följas i daghem, skolor och läroanstalter var i kraft till och med 13.6.2020. Det är fortfarande viktigt att följa anvisningarna. Under sommaren ordnas det exempelvis mindre närundervisning än under våren, men genom arrangemang som förhindrar smittspridning kan man sörja för att det är säkert för alla att delta och arbeta i verksamheten.

Mer information:

Regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tel. 0295 016 564 (22.-26.6.)

Regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen, tel. 0295 016 524 (från och med 29.6.)

fornamn.efternamn@rfv.fi

 

Undervisnings- och kulturministeriet:

osastopäällikkö, Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tel. 040 576 9462

fornamn.efternamn@minedu.fi

Nyttiga länkar:


Uppdaterad