Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Regionförvaltningsverket avbryter verksamheten vid vårdhemmet Hoivakoti Kissanpäivät i Seinäjoki med omedelbar verkan

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 13.2.2020 beslutat att med omedelbar verkan avbryta verksamheten vid vårdhemmet Hoivakoti Kissanpäivät i Seinäjoki. Företaget har inte på ett tillfredsställande sätt rättat till bristerna i verksamheten. Regionförvaltningsverket anser att klientsäkerheten äventyras om verksamheten tillåts fortsätta.

Regionförvaltningsverket genomförde 14.1.2020 en inspektion av enheten, varefter vi begärde att enheten, som drivs av SJ-Group Oy, skulle lämna in en redogörelse för vilka åtgärder de hade vidtagit för att verksamheten ska motsvara villkoren i det tillstånd som enheten har beviljats. Redogörelsen inkom 10.2.2020 men den motsvarade inte till alla delar den utredningsbegäran vi hade sänt enheten.

Regionförvaltningsverket och Seinäjoki stad inspekterade tillsammans vårdhemmet Hoivakoti Kissanpäivät på nytt 12.2.2020 för att vidare utreda situationen på vårdhemmet. Serviceproducenten informerades då om de klientsäkerhetsrisker som ledde till att verksamheten måste avbrytas. De största bristerna gällde läkemedelsbehandlingen och personaldimensioneringen, klientanteckningar och enhetens vardagsstruktur samt serviceinnehållet. Enheten har dessutom tagit emot sådana klienter som den inte hade tillstånd för. Största delen av klienterna var sådana som enheten inte hade tillstånd för. Den otillräckliga personaldimensioneringen äventyrade även vårdarnas arbetssäkerhet.

Trots långvarig styrning från regionförvaltningsverket och Seinäjoki stad har serviceproducenten inte på ett tillfredsställande sätt rättat till bristerna i verksamheten. Servicens kvalitet och innehåll uppfyller inte lagens krav. Utifrån de uppgifter regionförvaltningsverket har i nuläget har vi ingen motiverad anledning att anta att serviceproducenten genom egen tillsyn kommer att kunna åtgärda situationen och garantera klientsäkerheten. Seinäjoki stad har tillsvidare tagit över ansvaret för vården och omsorgen om klienterna.

Beslutet om avbrott i verksamheten gäller tills regionförvaltningsverket beslutar något annat.

Ytterligare information:
Överinspektör Päivi Ahvenus tfn 0295 018 575 (fre. 14.2 kl. 12-14) och överinspektör Anita Paavola (fr.o.m. mån. 17.2) samt överinspektör Pia Ekqvist (fr.o.m. mån. 17.2).


Uppdaterad