Pressmeddelanden 2017

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2017. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2017

I södra Finland fick patienterna tillgång till vård enligt de tidsfrister som lagen anger, brister i telefonservicen och i uppgifterna om tillgången till vård

Södra Finland

Regionförvaltningsverken följer tillsammans med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården upp den lagstadgade tillgången till vård med hjälp av ett tillsynsprogram. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har blivit färdig med sin granskning som gällt 2017. Granskningen baserade sig på uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd samlat in från hälsovårdscentralerna.

Våren 2017 granskade Regionförvaltningsverket 24 organisationer som tillhandahåller primärvård och två som tillhandahåller specialiserad sjukvård inom primärvården. Enligt uppgifterna kunde dessa organisationer inte garantera tillgång till vård och omedelbar kontakt på den nivå som lagen kräver eller så saknades uppgifter om dem helt.

Utredningarna visade dock att inom RFV i Södra Finlands område fick patienterna tillgång till vård inom såväl primärvården (inkl. mun- och tandhälsovården) som inom den specialiserade sjukvården inom primärvården inom de tidsfrister som finns angivna i lagen. Likaså fick patienterna också i regel omedelbart kontakt med primärvården eller den specialiserade sjukvården.

Detta år hade regionförvaltningsverket inte anledning att ge några anmärkningar. Dock ökade den administrativa styrningen något jämfört med i fjol. Utifrån tillsynen gjorde regionförvaltningsverket dock några hälso- och sjukvårdsorganisationer uppmärksamma på telefonbokningens begränsade öppettid i förhållande till enhetens öppettider. Regionförvaltningsverket gjorde också organisationerna uppmärksamma på om de inte hade publicerat eller uppdaterat sina uppgifter om tillgången till vård.

Ytterligare information:
regionförvaltningsöverläkare, chef för hälsovårdsenheten Anne Hiiri, tfn 0295 016 067  
fornamn.efternamn@avi.fi
RFV i Södra Finland


Uppdaterad