Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Hannu Kuhanen är utnämnd till överinspektör för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen

Södra Finland

Hannu Kuhanen är utnämnd till överinspektör för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland på viss tid 1.1.2019 - 30.11.2020.

Överinspektörens arbete omfattar sakkunniguppgifter inom beredskapen i anknytning till försörjningsberedskapen, utveckling av den regionala försörjningsberedskapen och generella uppgifter i anknytning till regional beredskap.

Hannu Kuhanen har skött arbetet som ordnas i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen också under den föregående visstidstjänsten.

Ytterligare information:
överinspektör Hannu Kuhanen, tfn 0295 016 140, fornamn.efternamn@avi.fi

 

 


Uppdaterad