Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

12 miljoner euro för att stärka det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsarbetet vid läroanstalter som en del av stimulansen efter coronaläget

Regeringen har i den fjärde tilläggsbudgeten föreslagit ett anslag på 12 miljoner euro för att stärka ungdomsarbetet som en del av stimulansåtgärderna efter coronaviruset. Genom tilläggsbudgeten kompenseras konsekvenserna för barn och unga som undantagsförhållandena till följd av coronaviruset orsakat.

Anslaget är indelat i tre delar som stöder ungdomsarbete och uppsökande ungdomsarbete i skolor och läroanstalter:

1. Specialunderstöd för projekt inom ungdomsarbete som utförs i skolor och läroanstalter – ansökningstid 11.8–14.9.2020. Utlysningen publiceras i augusti på regionförvaltningsverkets webbplats https://aviavustukset.fi/.

Syftet med understödet är att

  • lindra de negativa effekterna av distansundervisning,
  • göra barns och ungas återgång till närundervisning smidigare och
  • göra det smidigare att eventuellt återgå till distansundervisning.

2. Specialunderstöd för anställning av en ny uppsökande ungdomsarbetare – ansökningstid 11.8–14.9.2020. Utlysningen publiceras i augusti på regionförvaltningsverkets webbplats https://aviavustukset.fi.

Syftet med understödet är att öka resurserna för det uppsökande ungdomsarbetet. Understöd beviljas för lönekostnader för nya uppsökande ungdomsarbetare.

3. Höjning av de understöd för uppsökande ungdomsarbete som fördelats 2020

Understödsandelen för de aktörer som fick understöd för uppsökande ungdomsarbete våren 2020 höjs. Det nya understödsbeloppet kommer att vara 30 000 €/årsverke. Ytterligare upplysningar om genomförandet av höjningen ges i början av augusti.

Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken informerar närmare om ansökan om understöd i början av augusti 2020.

 

 

 

 


Uppdaterad