Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Södra Finlands beredskapskommitté 1.4.2020: Lugnare läge i kommunerna, åtgärderna för att begränsa rörligheten har tagits på allvar

( Södra Finland) 

Södra Finlands beredskapskommitté sammanträdde på distans 1.4.2020 för att uppdatera den aktuella lägesbilden om corona. Under undantagsförhållanden sammanträder kommittén varje vecka. I beredskapskommittén finns medlemmar från regionförvaltningsverket, NTM-centralerna, statliga säkerhetsmyndigheter och olika organisationer. I kommittén finns även representation från kommunerna och kyrkan.

På mötesagendan fanns bl.a. frågor rörande den begränsade rörligheten över Nylands gräns, försörjningsberedskapen, särskilt tillgången till skyddsutrustning, och restaurangernas försäljning av alkohol för avhämtning.

Enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finlands lägesbild är ledningen i regionen fortfarande fungerande och befogenheterna tillräckliga. Budskapet från kommunerna har varit att läget har lugnat sig från det att undantagsförhållandena konstaterades och de inledande åtgärderna vidtogs. Oron gäller främst hur desinficeringsmedel och skyddsutrustning ska räcka till.

Försörjningsberedskapscentralen har meddelat att statens säkerhetsupplag kompletteras och att social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utdelningen. Ministeriet delar efter behov ut material till sjukvårdsdistrikten som delar dem vidare till fem sjukvårdsdistrikt med universitetssjukhus. Från distrikten delas de vidare till specialansvarsområdena och den kommunala sjukvården. Varje kommun, företag och myndighet ansvarar själv för att anskaffa den skyddsutrustning de behöver.

Enligt agendan behandlades även restaurangernas detaljhandel med alkohol. Om detta konstaterade man att restaurangerna enligt det nya beslutet ska hålla stängt 4.4 - 30.5.2020.  "Take away" är fortfarande möjligt från de restauranger som redan har ett detaljhandelstillstånd. Regionförvaltningsverket har beviljat fler nya detaljhandelstillstånd och det har kommit många förfrågningar om saken.

Länk till Vanliga frågor : http://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Gällande den begränsade rörligheten över Nylands gräns konstaterade polisen att budskapet om att rörligheten har begränsat har nått ut på ett bra sätt på några dagar. I början av veckan uppgick trafiken vid Nylands gräns till långt över 40 000 fordon, medan antalet på morgonen den 1 april var bara drygt 10 000. Polisen var nöjd med det fungerande samarbetet med försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.

- Det har varit glädjande att se att handräckningen och myndigheternas samarbete har fungerat i den här situationen, konstaterade regionförvaltningsverkets överdirektör Merja Ekqvist. Kommittéarbetet är mycket viktigt och deltagarna uppmanas komma med önskemål om vilka frågor som ska tas upp. Vi strävar också efter att hitta det rätta sättet att utföra arbetet varje vecka.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar om resultaten av beredskapskommitténs arbete och vidare åtgärder efter mötet.

Mer information: 

Direktören för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen Tommi Laurinen, tfn 0295 016 144
Överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad