Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns lov att förändras - ny attityd för kundens bästa

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Minna Karhunen ledde sina trupper in på förändringens väg år 2015. Då rådde normal chefskultur inom ämbetsverket. Det pratades rätt mycket om initiativ, utvecklande av det egna arbetet och kundservice, men implementeringen av kulturförändringen var på hälft. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har verksamhet på 14 orter runt om i Finland, men största delen av personalen jobbar i Helsingfors, Tavastehus och Kouvola. Ämbetsverket har en personalstyrka på ungefär 550.

Inom dessa referensramar uppstod idén om projektet Lov att förändras.  Stommen i projektet var att åtgärderna planerades i samarbete med personalen.

Målet var ett nytt tänkesätt, utan rädsla för misstag

Projektets mål var en ny arbetsfilosofi och ett nytt tänkesätt. Ämbetsverkets atmosfär ska i framtiden inspirera till bättre kundservice, tillit till det egna kunnandet, förändring och utveckling av det egna arbetet. Personalens utvecklingsförslag ska få bättre synlighet och personalen ska uppmuntras att testa sina förslag.

Testande och nyutveckling leder oundvikligt till misstag, men dessa ska man ta lärdom av och vända lärdomarna till fördelar. Personalen behöver ha en bättre uppfattning om vilken betydelse deras egna arbete har för helheten. Personalen ska uppmuntras att tillämpa tjänstemannaövervägande inom ramen för olika bestämmelser och anvisningar, för bättre och kundorienterad service. Målet var att den förändrade arbetsfilosofin skulle beakta kundernas behov ännu bättre.

Hur lyckades vi?

Inom detta projekt har själva projektet funnits i bakgrunden och stött ansvarsområdenas och enheternas anställda i deras eget utvecklingsarbete - det egentliga utvecklingsarbetet har alltså inte utförts inom själva projektet.

Det som upplevdes som den bästa förändringsmetoden var verkstäder som leddes av kunniga ledare och som var utformade enligt det konkreta behovet. Temat för verkstäderna var de kulturförändringar som önskades. Verkstäderna har haft en direkt inverkan på sättet att arbeta och responsen har varit utmärkt. I verkstäderna har man bland annat förnyat tillstånds- och besvärsprocesserna, och det utvecklingsarbete som påbörjats fortsätter.

Ett annat stöd som upplevts som bra för kulturförändringen har varit ett nätverk av frivilliga där man delat erfarenheter av olika förnyelser och tagit lärdom av det man lyckats och misslyckats med inom andra ansvarsområden. En livlig och givande diskussion har förts inom detta nätverk. Nätverket fortsätter samlas efter projektet, eftersom mötena upplevts som givande.

 - Som grupp har detta nätverk varit fantastiskt. Gruppen har knappt behövt några instruktioner och har gärna diskuterat. Diskussion, idéer och funderingar om utveckling uppstår direkt då gruppen möts, berömmer ledaren för förändringsnätverket, konsultativ tjänsteman Eija Kariluoma.

Slutrapporten för projektet Lov att förändras! publicerades den 20 juni 2018.
Du kan bekanta dig med slutrapporten på finska
på avi.fi > Julkaisut 2018
 

Mera information:
överdirektör Minna Karhunen, tfn 0295 016 525 (på semester 2-16.7 och 20-31.7.) och
konsultativ tjänsteman Eija Kariluoma, tfn 0295 016 048 (på semester 25.6-22.7.)
fornamn.efternamn@rfv.fi

 

 


Uppdaterad