Pressmeddelanden 2017

Juris kandidat, vicehäradshövding Marko Peltonen har utnämnts till direktör för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Juris kandidat, vicehäradshövding Marko Peltonen har utnämnts till direktör för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland från och med 1.1.2018 till 31.12.2019. Peltonen arbetar för närvarande som överinspektör och enhetschef vid RFV i Södra Finlands näringstillsynsenhet.

Ytterligare information ger överdirektör Minna Karhunen, tfn 0295 016 525, fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR