Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade ett beslut om föreläggande av vite för det lokala räddningsväsendet i Helsingfors

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade 2.5.2019 ett beslut om att förelägga vite för Helsingfors stad. Beslutet har sin grund i missförhållanden i servicenivån som har uppdagats vid Regionförvaltningsverket i Södra Finlands övervakning av räddningsväsendets räddningsverksamhet.

Regionförvaltningsverket har 18.1.2016 meddelat ett föreläggande om att avhjälpa betydande brister och ålagt räddningsväsendet att rätta till räddningsverksamheten så att servicenivån senast 1.1.2017 motsvarar kravet i räddningslagen. Det lokala räddningsväsendet har inte vidtagit sådana korrigerande åtgärder som skulle ha gjort att räddningsverksamheten kommer upp till den miniminivå som förutsätts i räddningslagen. Det finns alltjämt betydande missförhållanden i räddningsverksamhetens servicenivå.

Enligt regionförvaltningsverkets tillsynsobservationer gäller de betydande missförhållandena den första enhetens beredskapstid i riskruta 1 och räddningsverksamhetens dimensionering av servicenivån efter lokala behov och riskerna för olyckor. De betydande bristerna i räddningsverksamheten hänför sig särskilt till området i Norra och Nordöstra Helsingfors (bilaga 1).

Det lokala räddningsväsendet har tid att med årliga kontrollpunkter bringa räddningsverksamhetens servicenivå upp till den i räddningslagen förutsatta nivån senast 2023. Det lokala räddningsväsendet i Helsingfors kan emellertid utgående från de uppdagade missförhållandena besluta hur och i vilken ordning det sätter servicenivån i skick. Om betydande missförhållanden inte har rättats till så att servicenivån motsvarar den i räddningslagen krävda miniminivån föreläggs räddningsväsendet ett vite. Vitets belopp är högst 20 miljoner euro som fördelas på fyra år (det maximala vitet per år är 5 miljoner euro).

Bilaga 1: Bristfälliga riskrutor år 2017 för Helsingfors

 

Ytterligare information:
Markku Kirvesniemi, räddningsöverinspektör, tfn 0295 016 088
Tommi Laurinen, direktör, ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, tfn 0295 016 144
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad