Pressmeddelanden 2017

Understöd på 315 000 eurotill Södra Finland för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet och verksamhet som främjar ungas internationalisering 

Södra Finland


Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 315 000 euro för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet och projekt som främjar ungdomssektorns och ungdomsarbetets internationalisering.

Understöd beviljades för projekt som främjar de ungas delaktighet och möjligheter till samhällelig påverkan. Dessutom stöder projekten de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt främjar jämlikhet och likställdhet. Understöd beviljades också för att stöda verksamhetsmodeller för tidigt ingripande som stärker de ungas välbefinnande.

Med understöd som inriktas på internationell verksamhet stöddes resor för unga kulturgrupper för uppträdanden utomlands och verksamhet som utvecklar dialogen mellan olika kulturer. Med understöden stöds verkställandet av ungdomslagens syften och de uppskattas ha långvariga effekter på ungdomsarbetet och ungdomspolitiken på lokal och regional nivå.

Understöd söktes för 25 projekt och det sammanlagda beloppet som söktes uppgick till drygt 720 000 euro. Understöd beviljades till ett belopp av 315 000 euro.

Projekt som fick understöd:

Kommun Sökande Understöd/euro
Hattula Hattula kommun/Bildningssektorn 5 000
Heinola Heinola stad 15 000
Hollola Hollolan Nuorisoseura ry 4 000
Lahtis Lahtis stad Ungdomstjänsterna i Lahtis 30 000
Lahtis Lahden Samba Maracana ry 11 000
Helsingfors Ad Astra i Helsingfors rf 20 000
Helsingfors Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 18 000
Helsingfors Suzuki Singers ry 10 000
Helsingfors Uudenmaan partiopiiri ry 12 000
Hyvinge Hyvinge stad 60 000
Borgå Oscarina ry 10 000
Raseborg Hurja Piruetti Länsi-Uudenmaan Tanssiopistoyhdistys 20 000
Vanda R3 Maahanmuuttajanuorten Tuki ry 60 000
Vanda Vanda stad 40 000
Totalt   315 000

 

Ytterligare information 
planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265
fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad

GENVÄGAR