Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Upplevelser både sommar som vinter - hobbyverksamhet för nästan 100 000 barn och unga understöddes

Besluten om understöd för barns och ungas hobbyverksamhet har fattats. Understöden möjliggör meningsfulla aktiviteter och trygga sommarlovsdagar.

Regionförvaltningsverken har beviljat 3 020 000 euro i statsunderstöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Understöd beviljades 633 aktörer. Understödet beviljas mångsidig, högklassig och regelbunden fritidsverksamhet och dagläger som ordnas för barn och unga under loven. I verksamheten deltog omkring 96 000 barn och unga runt om i Finland.

Syftet med understödet är att öka barns och ungas välmående och delaktighet genom olika former av aktiviteter. Med hjälp av understöden kan man erbjuda fler hobbyer som är öppna för alla barn och unga och ordna innehållsmässigt mångsidiga och trygga dagläger under barnens lov.

Understöden främjar en mångsidig hobbyverksamhet. Understöd beviljades bland annat konst- och mediefostran och fritidsverksamhet inom miljö, natur och matlagning. Genom verksamheten skapar man möjligheter för barn och unga att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Den understödda verksamheten är regelbunden, långsiktig och av hög kvalitet. Understöd beviljas även dagläger under veckans vardagar där barn och unga utöver aktiviteter också serveras lunch.

Läger, klubbar och helt nya sätt att arbeta

En av understödstagarna var Lovisa stad. Idrottsinstruktör Fanny Stam-Ravi från Lovisa stad berättar att hobby- och klubbverksamheten är en viktig del av kommunservicen.

"Ungdoms- och idrottstjänsterna har ett nära samarbete kring planering, ansökan om understöd och genomförande av verksamheten. Under läsåret ordnar vi exempelvis olika klubbar på teman som äventyr, simning och flickarbete. Tack vare understödet kan vi satsa mer på denna verksamhet."

"Vi försöker ha ett mångsidigt och roligt program också i sommarverksamheten. Den har varit efterlängtad och efterfrågad och vi är därför glada att vi kan ordna den. Verksamheten planeras noggrant så att lägret ska vara så tryggt som möjligt. Förhoppningsvis erbjuder lägren familjerna en andhämtningspaus i vardagen. Jag hoppas även att barnen och ungdomarna får positiva upplevelser via lägren!"

Även Malax kommun beviljades understöd. Fritidssekreterare Anders Hendricksson berättar att man i Malax har genomfört verksamheten på nya sätt under våren.

"År 2003 startade Malax det som vi kallar Power Club, som var starten till den nuvarande ungdomsverksamheten. Med hjälp av bidraget från regionförvaltningsverket har vi under de senaste åren kunnat mer än fördubbla vår verksamhet. I början hade vi verksamhet bara för 10–12-åringar, medan den idag ordnas för 7−18-åringar."

"Vårens verksamhet fick ett abrupt slut på grund av coronasituationen. Det gällde att hitta nya verktyg och system för att hjälpa barnen, ungdomarna och föräldrarna. Vi har gjort upp olika program för eleverna och familjerna som de har gjort på sin fritid. Vi har till exempel gjort roliga uppgifter i Youtube. Nu i juni ordnar vi två veckolånga läger."

När understöden fördelades lade regionförvaltningsverken vikt vid en lokalt mångsidig hobbyverksamhet, regional fördelning av understöden och språklig och kulturell jämlikhet. Därtill beaktades de tyngdpunkter och kvalitativa kriterier som undervisnings- och kulturministeriet fastställt för verksamheten. Understöd beviljades kommuner, registrerade föreningar och andra organisationer.

Regionförvaltningsverkets understöd till barn- och ungdomsverksamhet

Med de årliga understöden för lokal hobbyverksamhet för barn och unga främjas jämlika hobbymöjligheter för alla. Understöden beviljas verksamhet som ordnas av kommuner, församlingar och olika organisationer.

Regionförvaltningsverken beviljar sammanlagt mer än 50 miljoner euro i statsunderstöd till barn- och ungdomsverksamhet, biblioteken och idrottsprojekt. På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende. På webbplatsen finns även en visualisering av understöden.

Projekt som beviljats understöd:

Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga år 2020 (aviavustukset.fi)

Obs. Länken fungerar inte på Interner Explorer.

 

Mer information:

RFV i Södra Finland: överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560
RFV i Östra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514
RFV i Lappland: planerare Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383
RFV i Sydvästra Finland: inspektör för ungdomsväsendet Arja Randell, tfn 0295 018 305
RFV i Västra och Inre Finland: planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848
RFV i Norra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652

fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad