Publikationer 2014

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pubikationer. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan

Publikationer 2014

Strukturerna för förebyggande missbrukarvård i kommunerna på verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Irmeli Tamminen

 

Namn:

Strukturerna för förebyggande missbrukarvård i kommunerna på verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Sammanställd
av:

Irmeli Tamminen

Datum:

mars 2014

Utgivare:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Serie:

Publikationer från regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 1/2014

Språk:

svenska

Pris:

 

ISBN

978-952-5935-12-7 (pdf) (webbpublikation)

ISSN

978-952-5935-12-7 (webbpublikation)

Resumé

 

Förebyggande missbrukarvård är lagstadgad verksamhet (bl.a. hälso- och sjukvårdslagen, grundlagen, lagen om nykterhetsarbete samt lagen om missbrukarvård). Staten och kommunerna är skyldiga att skapa tillräckliga strukturer för arbetet. Förebyggande missbrukarvård utförs av många olika myndigheter, organisationer, företag och sammanslutningar. Den förebyggande missbrukarvården ankommer också på varje medborgare.

I denna rapport granskas strukturerna för förebyggande missbrukarvård i kommunerna på verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Rapporten granskar med andra ord i vilken omfattning kommunerna har kontaktpersoner och multiprofessionella arbetsgrupper för förebyggande missbrukarvård samt aktuella missbrukarvårds- eller mentalvårds- och missbrukarvårdsstrategier. De resultat som presenteras i rapporten beskriver strukturerna i kommunerna i Västra och Inre Finland för dessa tre indikatorers del i årsskiftet 2013- 2014.

Utifrån resultaten och med stöd av de nationella rekommendationerna ges kommunerna och samarbetsområdena rekommendationer för genomförande och förstärkande av det förebyggande missbrukarvårdsarbetet. Målet är lyfta fram möjligheter till utveckling på olika områden inom strukturerna för den förebyggande missbrukarvården. Författaren hoppas att informationen i denna rapport behandlas i kommunerna. Det är särskilt bra att jämföra de bifogande rekommendationerna för den förebyggande missbrukarvården med nuläget inom kommunens förebyggande missbrukarvård och att planera utvecklingsåtgärder utifrån detta.

Sammanfattning över strukturerna för den förebyggande missbrukarvården i Västra och Inre Finland: Sammanlagt 95 % (82/86) av kommunerna i Västra och Inre Finland har utsett en kontaktperson för förebyggande missbrukarvård. Kontaktpersonens arbetsbeskrivning eller den tid som personen ska använda för arbetet har i allmänhet inte definierats.

Sammanlagt 70 % (60/86) av kommunerna i Västra och Inre Finland har multiprofessionella arbetsgrupper i verksamhet. I en del kommuner är arbetsgruppen gemensam för flera kommuner.  Sammanlagt 74 % (64/86) av kommunerna har en drog- och alkoholstrategi och en kombinerad strategi för missbrukar- och mentalvård.

Ämnesord:

Förebyggande missbrukarvård, Rekommendationer för förebyggande missbrukarvård

 


Uppdaterad