Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Eerik Tarnaala utnämnades till direktör av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid rfv i Södra Finland

Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Eerik Tarnaala

PM Eerik Tarnaala har utnämndes den 17 juni 2020 till direktör av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket (rfv) i Södra Finland av social- och hälsovårdsministern Aino-Kaisa Pekonen.

Tarnaala har arbetat vid arbetarskyddsförvaltningen sedan året 2008, först i Nylands arbetarskyddsdistrikt, och efter regionförvaltningens omstrukturering i 2010 vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. Han har arbetat mångsidigt i olika uppgifter och sedan 2011 varit med i ansvarsområdets ledningsgrupp. Han har omfattande erfarenhet av arbetarskyddstillsyn. I början arbetade Tarnaala som arbetarskyddsinspektör speciellt vid ärenden gällande anställningsförhållanden och välmående i arbetet. Som medlem i ledningsgruppen var Tarnaala ansvarig för bland annat kundinitierad tillsyn vid rfv i Södra Finland samt koordinationen av arbetarskyddsförvaltningens riksomfattande telefonrådgivningen.

Tarnaala är politices magister från Helsingfors universitet, hans huvudämne var ekonomisk och socialhistoria. Vid sidan av finska och svenska talar han flytande engelska och franska.

Eerik Tarnaala har arbetat som verkställande direktör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid rfv i Södra Finland sedan maj 2020. Han börjar i sin nya uppgift den 1 september 2020.

Tillläggsinformation: Direktör Eerik Tarnaala, tfn 02950 16370, förnamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad