Pressmeddelanden 2016

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2016. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2016

Öppna data och statistik i magistraterna

Magistraternas projekt Öppna Data har färdigställt en publikation om öppen data och statistiska data i magistraterna. Öppen data och statistiska data finns på magistraternas webbplats http://www.maistraatti.fi/sv/

I det öppna data som nu publicerats ingår numerära uppgifter om följande lagstadgade register som magistraterna för: Registret över förmynderskapsärenden, registret över gåvoärenden, registret över äktenskapsförordsärenden och vigselrättsregistret. Ur registren har publicerats kvantitativ information som inte innehåller personuppgifter och som inte är sekretessbelagd. Datamaterial i Excel-format kan utnyttjas bland annat inom forskning, vid samhällsplanering och av medier. Medborgarna kan fritt bekanta sig med datamaterialet och med filerna som går att ladda ner.

Datamaterial som tillhandahålls

Uppgifterna finns på sidan Öppna data och statistik på webbplatsen www.maistraatti.fi/sv/. Uppgifterna i de olika registren syns i realtid uppe på sidan i ikonerna för respektive register.

Statistiska data har grupperats på sidan per register, och de kan laddas ner i form av Excel-filer.

Statistiska data uppdateras varje vardag. På de Excel-sidor som publiceras har man lämnat bort innevarande år för att inte förvränga statistiken.

Datamaterial

Registret över förmynderskapsärenden:

 • Åldersfördelningen bland huvudmännen
 • Antalet huvudmän
 • Huvudmän för tjänsteleverantörer
 • Åldersfördelningen bland intressebevakare för en viss person
 • Huvudmän för allmänna intressebevakare
 • Begränsningar av handlingsbehörigheter
 • Intressebevakningsfullmakter

Registret över gåvoärenden:

 • Registreringar

Registret över äktenskapsförordsärenden:

 • Registreringar

Vigselrättsregistret:

 • Gällande vigselrätter för samfund
 • Vigselrätter för personer som inte tillhör ett samfund
 • Registreringar

Närmare information
Projektet Öppna Data: överinspektör Pekka Kortelainen
Datainnehållen: jurist Aila Heusala 
Utarbetandet av publikationen: specialplanerare Veli-Matti Tukio
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, enhet för styrning och utveckling av magistraterna
fornamn.efternamn@avi.fi


Uppdaterad