Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

AVI Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta - Viranomaiset varautuvat yhteistyöhön alueellisissa koronaviruksen ilmaantumisissa (Pohjois-Suomi)

 

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla tänään 19.5.2020 verkkokokoukseen ja päivitti tilannekuvan koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista alueellaan. Tautilanne on jatkunut rauhallisena Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla.  Siirtyminen hybridistrategiaan merkitsee, että kunta- ja aluekohtaisilla toimilla ja ohjeiden noudattamisella on entistä suurempi merkitys kriisin hoidossa.

 

Hybridistrategiaan kuuluu olennaisena osana testaamisen lisääminen. Valmiustoimikunta toteaa, että testauskapasiteettia on merkittävästi nostettu ja toivottavaa olisi, että vähänkin oireilevien tulisi käydä testeissä. 

Valmiustoimikunnassa todettiin, että sosiaali- ja terveysministeriön antamat uudet ohjeet hoivakodeille selkeyttävät omaisten ja hoivakodin asukkaiden tapaamisjärjestelyjä. Huomenna julkaistaan väljennyksiä yli 70-vuotiaille suunnattuihin suosituksiin.

Valmiustoimikunta pohti viranomaisten ja sidosryhmien toimia, joilla voidaan turvata muuttuneessa COVID-19 epidemiatilanteessa viranomaisten valppauden säilyminen mahdollisten alueellisten tautipesäkkeiden varalta. "Yhteistyö ja yhteensovittaminen ovat avainsanoja," totesi ylijohtaja Terttu Savolainen yhteenvedossaan.

Valmiustoimikunta kuuli aluehallintoviraston uusista kokoontumisrajoituspäätöksistä, jotka ovat voimassa 1.6. - 30.6.2020.  Avin määräykset velvoittavat tapahtuman järjestäjää noudattamaan päätöksen liitteenä olevaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta. Tapahtuman järjestäjän pitää pystyä rajaamaan henkilömäärä sekä varmistamaan turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistusten noudattaminen. Vastuu tapahtuman ja tilaisuuden virusturvallisuudesta on aina järjestäjällä.

Lähtökohtana päätöksissä on, että epidemia on tasaantumassa, mutta edelleen on olemassa uhka epidemian kiihtymisestä. Virusta kiertää edelleen sekä Suomessa että laajasti muualla maailmassa ja Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis tartunnalle.

Lisätietoja päätöksestä löytyy oheisesta tiedotteesta: "Kesäkuussa kokoontumisrajoitus 50 henkeä, 50-500 hengen yleisötilaisuudet mahdollisia erityisjärjestelyin". Alkuperäiset määräysten dokumentit on julkaistu Avin verkkosivun ajankohtaista osion yleistiedoksiannoissa.

Kunnissa valmistaudutaan kesän matkailukauteen

Valmiustoimikunnassa tuli esille, että kesäaikaan turistien ja mökkiläisten määrä on suuri Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Kotimaan matkailu ja lisääntyvät kesätapahtumat tuovat toivottua taloudellista toimeliaisuutta, mutta samalla myös haasteita yritystoiminnan vastuulliselle toteuttamiselle paikallisella tasolla. Kunnissa varaudutaan vilkkaaseen kotimaan matkailun kesäloma-aikaan ja suunnitellaan kesätapahtumien turvallisuutta. Jokaisella toimijalla ja yksilöllä on vastuu ohjeiden ja suositusten noudattamisesta.

"Emme elä vielä pitkään aikaan koronaviruksen jälkeistä aikaa. Meidän jokaisen on nyt opittava elämään viruksen läsnäolon kanssa. Tiukat hygieniatoimet, turvavälit ja rajatut ihmiskontaktit ovat nyt arkipäiväämme", ylijohtaja Savolainen summasi.

Rikolliset hyödyntävät korona-aikaa puuhissaan

Valmiustoimikunta kuuli Kyberturvallisuuskeskuksen katsauksen tietoturvallisuudesta poikkeusaikana. Koronaan liittyvät tietomurtoyritykset, erilaiset huijaukset ja tietojenkalastelu ovat lisääntyneet. Päivittämättömät laitteet, suojaamattomat verkkoyhteyspalvelut ja etätyöskentelyn määrän kasvu ovat lisänneet kyberrikollisuuden uhkaa. Tietoverkkojen suojauksesta tulee huolehtia entistä tarkemmin ja esimerkiksi etäkokouskutsujen eteenpäin välittämisessä on käytettävä harkintaa.

Koulutyö käynnistyi hyvin

Valmiustoimikunta totesi, että peruskoulujen lähiopetuksen uudelleen aloittaminen on sujunut ennakoitua paremmin mukaan lukien koulukuljetukset. Valmiustoimikunta uskoo, että kuntien, kuntien sivistystoimien ja opettajien suunnittelutyö onnistui - suuretkin haasteet on voitu voittaa hyvällä yhteistyöllä. Vanhempien tulisi kuitenkin muistaa huolehtia, että lapset välttäisivät myös vapaa-ajalla lähikontakteja kavereiden kanssa.

 

Lisätietoja:

Terttu Savolainen, ylijohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 050 583 9912, terttu.savolainen@avi.fi

 

Linkki UKK-vastauksiin:

Lue vastauksia yleisiin kysymyksiin koronasta aluehallintoviraston verkkosivuilta, UKK - Koronavirus COVID-19, http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

 

Linkki päätökseen 19.5.2020:

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella.

http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot

 

Liite 1. Valmiustoimikuntaan osallistuvat tahot:

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Jokilaaksojen valmiustoimikunta

Kainuun ELY-keskus

Kainuun käräjäoikeus

Kainuun liitto / Kainuun valmiusfoorumi

Kainuun pelastuslaitos

Kainuun prikaati

Kainuun rajavartiosto

Kainuun sote -kuntayhtymä

Kajaanin kaupunki

KELA Pohjois-Suomen vakuutuspiiri

Kuusamon kaupunki

Länsi-Suomen merivartiosto

Maahanmuuttovirasto

MTK Pohjois-Suomi

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Oulun Kauppakamari

Oulun kaupunki

Oulun käräjäoikeus

Oulun poliisilaitos

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

P-S Elvar toimikunta

Raahen kaupunki / Jokilaaksojen turvallisuusfoorumi

SPR Oulun piiri

Suojelupoliisi

Yle Pohjois-Suomi

Ylivieskan kaupunki

 

 


Uppdaterad