Pressmeddelanden 2017

Klientavgift får inte tas ut för ultraljudsundersökning i hälsovårdscentral

Västra och Inre Finland

I en del av hälsovårdscentralerna på regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område har man då klienten med remiss av en hälsovårdscentralläkare varit på ultraljudsundersökning tagit ut en klientavgift som till storleken motsvarar besöksavgiften hos en specialläkare.

Hälsovårdscentralernas praxis att ta ut en klientavgift för ultraljudsundersökningar som motsvarar besöksavgiften hos specialläkare strider mot bestämmelserna. En separat avgift får inte tas ut för ultraljudsundersökning som görs med remiss från en hälsovårdscentral.

I hälsovårdscentralens klientavgift ingår läkarundersökningen och den vård läkaren ger eller övervakar. Avgiften inkluderar därmed också laboratorieundersökningar och diagnostiska avbildningsundersökningar. Avbildningsundersökningar är till exempel röntgen- och ultraljudsundersökningar.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har skickat ett brev om saken till hälsovårdscentralerna på sitt område och påmint att man gällande klientavgifterna ska följa befintlig lagstiftning.  

RFV Västra och Inre Finlands brev till hälsovårdscentralerna


Ytterligare information:
regionförvaltningsöverläkare Seppo Miilunpalo, tfn 0295 018 786
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV Västra och Inre Finlands


Uppdaterad

GENVÄGAR