Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Regionförvaltningsverkens gemensamma kundundersökning

Regionförvaltningsverken genomför en gemensam kundundersökning under tiden 12.3–4.5.2018. Man kommer till enkäten via vår Facebooksida eller vår webbplats rfv.fi.

– Vi vill gärna höra vilka erfarenheter kunderna har av våra tjänster, t.ex. hur inspektions- och styrningsbesök och tillståndsärenden har fungerat. Vi kommer att använda resultaten för att förbättra vår verksamhet, säger Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Minna Karhunen.

Svara alltså på enkäten och hjälp regionförvaltningsverken att förbättra sin service. Enkäten innehåller bara 7 frågor som tar 3–5 minuter att besvara.

Kundundersökningen är en del av regionförvaltningsverkens arbete med att göra verksamheten mer kundorienterad. Regionförvaltningsverkens vision för kundstrategin är "Smidig kundinriktad service". Vi vill förstå våra kunders behov ännu bättre för att ytterligare kunna förbättra tillgången till servicen och göra det smidigare att uträtta ärenden.

Länk till enkäten: https://player.myzef.com/avi/ajax/?q=78-74sIy6Z4

Ytterligare information:

Jarkko Yliruka
överinspektör
tfn 0295 016 219
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad