Pressmeddelanden 2017

Understöd för utveckling av ungdomsarbetet av regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat 140 000 euro för regional och lokal utveckling av ungdomssektorn och 75 000 euro för internationell verksamhet inom ungdomssektorn.

Med anslaget stöds ungdomsarbetsprojekt som arbetar för målen i ungdomslagen och regeringens barn- och ungdomspolitik. Dylika projekt utvecklar och ökar delaktigheten bland barn och unga och deras jämlika möjligheter att ta del i kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet, myndighetssamarbete och regionalt ungdomsarbete på ett för samhället relevant sätt. Understöd som är riktade till internationell verksamhet främjar internationell verksamhet på lokal nivå inom ungdomssektorn och stöder unga kulturgruppers framträdanden utomlands.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljade understöd till åtta projekt:

För regional och lokal utveckling av ungdomssektorn och internationell verksamhet

Folkhälsan Utbildning Ab / Resurscentret Föregångarna                                                      7 500 €
Muurame kommun                                                                                                               10 000 €
Nuorisokeskus Marttinen                                                                                                      20 000 €
Nuorisokeskus Piispala                                                                                                        20 000 €
Nuorisokeskus Villa Elba                                                                                                      20 000 €
Nuorten Keski-Suomi ry                                                                                                       35 000 €
Silta-Valmennusyhdistys ry                                                                                                    7 500 €
SPR Länsi-Suomen piiri ry                                                                                                   20 000 €

Ytterligare information:

Simo Luukkainen
överinspektör
tfn 0295 018 824
forenamn.efternamn@avi.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR