Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Regionförvaltningsverket Vasa: Vi har flyttat

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Vasa har flyttat till nya utrymmen i ämbetshuset på Brändö.  Adressen är den samma som tidigare, Wolffskavägen 35, men de anställda sitter nu alla på våning 2 och 3. Kunderna tas emot i ämbetshusets entré, där man anmäler sig till vaktmästaren. Vaktmästaren meddelar den mottagande tjänstemannen om att gästen kommit. Före slutet av januari blir också kundserviceutrymmena färdiga. Då är tanken att alla kundmöten ska ske i utrymmena på första våningen.

Det är möjligt att flytten orsakat en del förseningar i hanteringen av ärenden denna vecka, men personalen har nu inrättat sig i de nya utrymmena och verksamheten håller på att återgå till det normala.  Regionförvaltningsverket uppmanar att man använder de e-tjänster som finns bl.a. för ansökningar om tillstånd. Våra kontaktuppgifter ändras inte.


Ytterligare information:
informationschef Annette Rinne, tfn 0295 018 492
fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland


Uppdaterad