Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverket på SuomiAreena: huvudtemat barns och ungas hälsa

Regionförvaltningsverken deltar i evenemanget SuomiAreena i Björneborg den 15─19 juli. Våra sakkunniga finns på Medborgartorget måndag till fredag – du hittar oss på tältplats 3.

I år är vårt huvudtema på SuomiAreena barns och ungas hälsa. Vår slogan under veckan är "Herkällä korvalla" (ung. Med ett lyhört öra).  Vill man diskutera barns och ungas hälsa finns våra sakkunniga i ämnet på Medborgartorget under hela veckan.

Regionförvaltningsverken arbetar för barn och unga på många olika sätt, bland annat genom att övervaka barnhem och småbarnspedagogik. Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd och understödjer på det sättet bland annat det uppsökande ungdomsarbetet, ungdomsverkstäderna och barns och ungas fritidsverksamhet. Under 2019 beviljades 31 172 964 euro i statsunderstöd till verksamhet för barn och unga.

Lösningarnas bänk tillsammans med en konstverkstad för unga

Konstverkstaden för unga i Björneborg har designat en unik bänk till regionförvaltningsverkets tält. På bänken kan man lämna sitt förslag på hur barns och ungas hälsa skulle kunna förbättras. Hälsningarna förmedlas vidare till dem som utarbetar statens ungdomspolitiska program vid undervisnings- och kulturministeriet. I tältet kan man också skriva hälsningar i en stor pratbubbla. Om man lägger ut en bild på sociala medier deltar man i en utlottning.

Vi får också höra de ungas idéer i SuomiAreenas torgkvart onsdagen den 17 juli kl. 12-12.15. Då kommer tre aktiva unga att ge sina förslag på hur man skulle kunna öka ungas välbefinnande. Under ledning av Ella Kanninen kan publiken rösta på det bästa förslaget.

Vårt breda verksamhetsfält presenterar sig också

På Medborgartorget presenterar regionförvaltningsverket också sitt arbete ur ett bredare perspektiv. Du kan diskutera med de sakkunniga om bland annat tillsynen över grundläggande service, om hälsofrämjande arbete eller webbtillgänglighet. Mer information finns i programmet nedan.

Under veckans gång kan du testa vad du vet om regionförvaltningsverket genom att besvara dagens fråga. Regionförvaltningsverket har hand om många olika uppgifter som rör rättsskydd, grundläggande rättigheter och en trygg miljö. Det finns sex regionförvaltningsverk som i sina respektive regioner har hand om uppgifter inom tillsyn, styrning och verkställande av lagstiftningen. 

Specialprogram tisdag 16 juli

 • Kl. 10−13.30. Svenska enheten. Våra sakkunniga från svenska bildningsenheten deltar. Enheten främjar frågor som gäller fostran och utbildning på svenska i Finland.
   
 • Kl. 13.30−17. Digitala tjänsters tillgänglighet. Våra sakkunniga berättar vad som avses med tillgängliga digitala tjänster i praktiken och hur det bidrar till ökad jämlikhet.

Specialprogram onsdag 17 juli

 • Kl. 10−13.30. Räddningsväsendet och beredskapen. Med våra sakkunniga kan du diskutera exempelvis befolkningsskydd eller beredskap för katastrofer.
   
 • Kl. 13.30−17. Tillsynen över social- och hälsovård. Våra sakkunniga som övervakar social- och hälsovården finns på plats. Dessutom kan man också träffa våra överdirektörer från Regionförvaltningsverken i Sydvästra, Södra, Norra samt Västra och Inre Finland.
   
 • Kl. 12−12.15. På MTV-scenen under Torgkvarten kan man rösta på det bästa förslaget på hur man kan öka välmåendet bland barn och unga. Deltar gör Ella Kanninen, tre aktiva unga och direktör Sanna Puura från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Specialprogram torsdag 18 juli

 • Klo 10−17. Hälsofrämjande arbete och alkoholtillstånd. Under hela dagen kan du diskutera med sakkunniga om frågor som rör hälsa, förebyggande rusmedelsarbete och alkoholtillstånd.
   
 • Kl. 13−14. Tältet besöks av unga från Björneborg som berättar om ungdomsverkstäder. Kom och hör hur de fick idén till Lösningarnas bänk. Du får också se de unga från verkstaden PRESSpaja i sitt arbete.

Medborgartorgets öppettider:
Må kl. 9−16, ti−to kl. 10−17, fr kl. 10−16.
 

Ytterligare information:
Kommunikationschef (Sydvästra Finland) Tanja Railo, tfn 0295 016 552, fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad