Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverket och kommunerna intensifierar tillsynssamarbetet inom äldreomsorgen

Sydvästra Finland

Stärkandet av kommunernas tillsynsroll låg i fokus på det seminarium som ordnades av regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Målpubliken var direktörer och chefer, ansvariga personer för klient- och patientsäkerheten samt förtroendepersoner inom kommunernas och samkommunernas äldreomsorg.

Seminariet "Ikäihmisten palvelut: Palveluiden laadun varmistaminen" (Tjänster för äldre: Säkerställande av tjänsternas kvalitet) ordnades i Åbo av regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Valvira den 20 november 2019. I evenemanget deltog nästan 90 personer.

– Vi är glada över att seminariet lockade deltagare från nästa varje kommun. Det visar att utvecklingen av tjänster för äldre och en effektiv tillsyn är viktigt för dem som arbetar inom branschen. Då tillsynsresurserna är begränsade måste kommunen och regionförvaltningsverket intensifiera samarbetet, reflekterar Marjo Henrichson, överinspektör inom socialvården vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Under sina anföranden presenterade regionförvaltningsverkets representanter idéer om bland annat hur man genom att utveckla samarbetet mellan regionförvaltningsverket och kommunerna stärker kommunernas roll inom tillsynen.

I framtiden ökas bland annat antalet gemensamma inspektioner i vårdhem, och utifrån observationer som görs fastställs nödvändiga utvecklingsåtgärder. Kommunen får i uppgift att följa upp genomförandet av utvecklingsåtgärderna vid vårdhemmet och rapportera utvecklingsarbetets effektivitet till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket kan även begära att kommunens övervakande myndighet genomför ett inspektionsbesök i ett vårdhem och ger en utredning om situationen och eventuella nödvändiga åtgärder.

På detta vis kan samarbetet mellan regionförvaltningsverket och kommunerna bli mer intensivt och tillsynen över tjänsterna effektivare. Det är dock önskvärt att egenkontrollen vid vårdhemmen fungerar så att vårdhemmen snabbt kan rätta till missförhållanden och problemsituationer.

På seminariet höll även representanter från Valvira, Människorättscentret vid riksdagen, social- och hälsovårdsministeriet, Björneborgs stad och Hoitotyön tutkimussäätiö anföranden.

Seminariets finskspråkiga material finns på regionförvaltningsverkets evenemangskalender (avi.fi).

Ytterligare information:
Marjo Henrichson, Nina Siro-Södergård, Tarja Hagback
överinspektörer inom socialvården, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
fornamn.efternamn(at)rfv.fi

 

 


Uppdaterad