Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverket beviljar inte tillstånd för alkoholservering i taxibilar

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat ett nekande beslut på en ansökan om tillstånd för alkoholservering i taxibilar. Enligt ansökan skulle taxiförarna ha ansvarat för serveringen i företagets taxibilar under de tider på dygnet som lagen och tillståndet tillät.

Regionförvaltningsverket har gett avslag på ansökan med motiveringen att den strider mot alkohollagstiftningen. Regionförvaltningsverket kunde inte bevilja serveringstillstånd eftersom tillståndshavaren eller myndigheten inte hade kunnat övervaka alkoholserveringen i taxitrafik.

Regionförvaltningsverket ansåg att taxiföraren inte kan vara ansvarig person för serveringen. Taxiföraren måste helt och hållet koncentrera sig på sin egentliga arbetsuppgift att köra bilen säkert, vilket innebär att serveringen inte kan övervakas av tillståndshavaren eller av dennes representant.

Myndigheterna kan inte heller övervaka serveringen på det sätt som alkohollagen och förvaltningslagen kräver eftersom taxirutterna inte är bestämda i förväg. Vid en alkoholinspektion granskas bland annat om det förekommer servering till minderåriga, om det finns överförfriskade kunder, hur ordningsvakterna och personalen arbetar och hur planen för egenkontroll följs. Överraskningsmomentet är viktigt för inspektionen. Syftet med inspektionen uppnås inte utan överraskningsmomentet och fri tillgång till tillståndshavarens lokaler.

Vid beredningen av beslutet har regionförvaltningsverket bett om utlåtanden av Valvira och polisinrättningen i Västra Nyland. Bägge utlåtandena var negativa. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

Ytterligare information:
Överinspektör Riku-Matti Lehikoinen, tfn 0295 016 155
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad