Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Regionala beredskapskommittén 17.6.2020 -Det enorma antalet frågor som kommit till oss vittnar om ansvarsfullhet

Södra Finland

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde före midsommar 17.6.2020 för att uppdatera bilden av coronaläget i sitt område. Överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland öppnade mötet genom att repetera vad som har hänt efter det föregående mötet. – Trots att det inte längre råder undantagsförhållanden  i Finland bör man komma ihåg att situationen fortfarande inte är normal. Rekommendationerna och begränsningarna måste följas för att epidemin inte ska ta ny fart. Under våren har coronaviruset påverkat regionförvaltningsverkets uppgifter på många sätt.

Planering av försvarskurserna pågår

De viktigaste och mest synliga förändringarna i beredskapsarbetet är att de regionala försvarskurserna och beredskapsövningen i Nyland flyttas framåt. Nylands beredskapsövning UUSIMAA20 flyttas från november till juni nästa år och får ett nytt namn UUSIMAA21.

Årets första regionala försvarskurser ordnas i september i Fredrikshamn om epidemisituationen tillåter. Tidtabellerna för de regionala försvarskurserna förblir oförändrade. - Beredskapsarbetet har alltså inte stannat upp, utan när arbetsresurserna frigörs både vid regionförvaltningsverken och i de organisationer som övas och utbildas fortsätter verksamheten så normalt som möjligt med beaktande av coronaviruspandemin, berättar Ekqvist.

"Det enorma antalet frågor vittnar också om ansvarsfullhet"

På mötet hördes en regional lägesrapport om hälso- och sjukvården enligt vilken situationen i området för närvarande är god. Den första vågen sänktes snabbt. Regionförvaltningsverket meddelade nya beslut i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar 16.6.2020 Länk till meddelandet angående detta: http://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/UNKeWEF40g5w/content/heinakuussa-kokoontumisrajoitus-edelleen-50-henkea-suuremmat-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin?redirect=http%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UNKeWEF40g5w%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

och i fråga om dessa har sidan Vanliga frågor kompletterats och uppdaterats http://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset.

Regionförvaltningsverket betonar att varje medborgare bär ansvar för att rekommendationerna och föreskrifterna följs. Under våren har det kommit många frågor och behov av att tolka besluten. - Jag tycker också att dessa frågor vittnar om ansvarstagande och om viljan att göra rätt, om man också ser den ljusa sidan av antalet frågor, analyserar överdirektör Ekqvist. 

Beredskapskommittén som sammanträdde varje vecka under våren tog sommarpaus efter mötet. - Nu är det mycket aktuellt att sammanställa respons och observationer om vårens situation. Många som åker på sommarsemester samlar säkert upp observationer och vi hör gärna även här vid regionförvaltningsverket om god praxis. I dag är det inte den som har informationen som har trumfkortet utan den som delar den. Var och en av oss har säkert lagt märke till utvecklingsfrågor och därmed tog även vi tag i arbetet med att uppdatera beredskapsplanen. I vår riskbedömning speglar vi nu också vår verksamhet i den riksomfattande riskbedömningen, med erfarenhet av undantagsförhållanden i praktiken, sade Ekqvist.

Samtidigt med beredskapskommittén sammanträdde regeringen vid Ständerhuset för att överväga eventuella ytterligare åtgärder för att avskaffa de nuvarande begränsningarna. - Vilka förändringar som kommer att ske i de nuvarande begränsningarna hör vi säkert snart. Om detta innebär nya beslut för regionförvaltningsverkets del återkommer man förmodligen till dessa efter midsommar, berättade regionförvaltningsverkets överdirektör Merja Ekqvist. - Mycket hjärtligt och varmt tack till alla aktörer i beredskapskommittén. Utan ett gemensamt arbete skulle vi säkerligen inte befinna oss i en så bra situation som vi är nu. Låt oss hoppas att hösten blir lugnare men oberoende av situationen har vi mycket goda styrkor att tillsammans ta itu med situationen, sade överdirektör Ekqvist i slutet av beredskapskommitténs möte. Den regionala beredskapskommittén sammanträder nästa gång i augusti och sammankallas tidigare om situationen så kräver.
 

Ytterligare information:

direktör för ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, Tommi Laurinen, tfn 0295 016 144
överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 


Uppdaterad