Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Den 7 oktober inleds en regional försvarskurs i Tusby: Temat är den övergripande säkerheten i samhället

 

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Gardesjägarregementet ordnar en regional försvarskurs för nyckelpersoner från myndigheter, näringslivet och organisationer. Kursen börjar måndagen den 7 oktober i Tusby och deltagarna kommer från Esbo, Helsingfors och Vanda stad och andra aktörer i huvudstadsregionen. Kursen leds av överdirektör Merja Ekqvist och överste Rainer Kuosmanen, Gardesjägarregementets biträdande kommendör.

Under fem kursdagar behandlas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt olika sektorers beredskap för störningstillstånd och undantagsförhållanden. I programmet ingår föreläsningar och grupparbeten men dessutom besök till Helsingfors stads räddningsverk och Gardesjägarregementet i Sandhamn.

I Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område ordnas i år sex regionala försvarskurser. Fyra av dem ordnas i Gardesjägarregementets och Nylands regionalbyrås område. Motsvarande regionala försvarskurser ordnas i alla regionförvaltningsverks områden.

*
Södra Finlands regionala försvarskurs CXL öppnas måndagen den 7 oktober 2019 kl. 9:00 i Försvarsmaktens kurscenter i Tusby.
De inledande anförandena hålls av överdirektör Merja Ekqvist och överstelöjtnant Vesa Sundqvist, chef för Nylands regionalbyrå.

Försvarsmaktens kurscenter ligger vid adressen Rantatie 66, Tusby. Kaffeservering ordnas kl. 8.30 - 8.55.

Representanter för media är välkomna att delta!

*

Vad är en regional försvarskurs?

Regionala försvarskurser har ordnats sedan 1962. De regionala försvarskurserna ger en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och den övergripande säkerhetsberedskapen inom olika sektorer. Utbildningen fokuserar på samhällets beredskap på regional och lokal nivå inför störningstillstånd och undantagsförhållanden. Med störningstillstånd avses ett hot eller en händelse som äventyrar säkerheten eller vitala funktioner i samhället. Hit hör exempelvis allvarliga naturkatastrofer och störningar i eldistributionen. Särskilt den inre säkerheten, befolkningens funktionsförmåga och service, psykisk kristålighet, försvarsförmågan och en fungerande ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap är vitala funktioner som behandlas under försvarskurserna. Definitionen undantagsförhållanden omfattar förutom väpnade angrepp dessutom andra situationer som allvarligt hotar nationen, som exempelvis mycket allvarliga katastrofer och pandemier.

De regionala försvarskurserna främjar samarbete mellan myndigheterna i området och personer som vid störningstillstånd och undantagsförhållanden har hand om väsentliga uppgifter samt sammanslutningarna som de representerar.

Kursernas målgrupper är personer i ledande ställning samt personer som arbetar med uppgifter som är centrala för beredskapen och samhällets funktion. Kallelsen grundar sig vanligen på arbetsgivarens eller organisationens förslag.

 

Ytterligare information:
biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 

 

 

 


Uppdaterad