Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

En regional försvarskurs börjar 16.4.2018 i Tusby: Temat är den övergripande säkerheten i samhället

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Gardesjägarregementet ordnar en regional försvarskurs för nyckelpersoner hos myndigheter, näringslivet och organisationer. Deltagarna i kursen som inleds i Tusby måndagen den 16 april kommer från kommunerna i Nyland och från andra aktörer i Nyland. Kursen leds av överdirektör Minna Karhunen och Gardesjägarregementets biträdande kommendör, överste Rainer Kuosmanen.

Under fem kursdagar behandlas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt olika sektorers beredskap för undantagsförhållanden och störningstillstånd. Förutom föreläsningar och grupparbeten kommer deltagarna att bekanta sig med Östra Nylands räddningsverk och Kustbrigaden i Obbnäs.

Inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område ordnas i år sex kurser som är fem dagar långa. Fyra av dessa ordnas inom Nylands regionalbyrås ansvarsområde. Motsvarande regionala försvarskurser ordnas inom alla regionförvaltningsverks verksamhetsområden.

*************************************************************************************************
Den 131:a regionala försvarskursen i Södra Finland öppnas måndagen den 16 april kl. 9 i Försvarsmaktens kurscenter i Tusby. De inledande anförandena hålls av överdirektör Minna Karhunen och chefen för Nylands regionalbyrå, överstelöjtnant Vesa Sundqvist.

Försvarsmaktens kurscenter ligger på adressen Rantatie 66, Tusby. Kaffeservering ordnas kl. 8.30 - 8.55.

Representanter för media är välkomna!

*************************************************************************************************

Vad är en regional försvarskurs?

Regionala försvarskurser ger en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och den övergripande säkerhetsberedskapen inom olika sektorer.  Undervisningen fokuserar på samhällsberedskap på regional och lokal nivå under undantagsförhållanden, katastrofer och militära hot. Vitala funktioner som behandlas är den inre säkerheten, befolkningens funktionsförmåga och servicen till dem, mental kristålighet, försvarsförmåga och en fungerande ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap.

De regionala försvarskurserna främjar samarbetet mellan myndigheterna och de personer och organisationer som sköter centrala uppgifter vid störningstillstånd och undantagsförhållanden.

Undervisningens målgrupp är personer i ledande ställning och personer som arbetar med uppgifter som är viktiga för beredskapen och organisationens funktion. Inbjudan grundar sig vanligen på arbetsgivarens eller organisationens förslag.

Ytterligare information:
biträdande direktör Tommi Laurinen,
tfn 0295 016 144
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland


Uppdaterad

Blanketter