Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Våra nya filmer hjälper att förstå ny alkoholserveringspraxis

Regionförvaltningsverkets nya filmer ger en fullspäckad introduktion till godkännandet av serveringsområden och egenkontrollen av alkoholserveringen.

Alkohollagsreformen medförde våren 2018 ändringar i alkoholserveringstillsynen. Med reformen strävade man efter att förenkla exempelvis servering på tillställningar och evenemang samt tillståndspraxis i samband med servering. Regionförvaltningsverken övervakar alkoholservering, detaljhandel samt alkoholdrycksreklam och andra säljfrämjande åtgärder i sina områden.

I filmerna berättar överinspektörerna Tuomo Wallen och Anne Kasanko hur man låter godkänna ett serveringsområde hos regionförvaltningsverket och hur man gör en anmälan om alkoholservering. I filmerna berättas dessutom om egenkontrollen av alkoholservering och hur man gör upp en plan för egenkontroll.

Det finns sammanlagt sju nya filmer som är ungefär 2─3 minuter långa. Filmerna finns med finsk och svensk text. Du kan byta textningsspråket vid filmens inställningar.

Filmerna kan ses i YouTube:
Evenemang: alkoholserveringsområde. anmälan om alkoholservering.
Plan för egenkontroll av alkoholserveringen.

Alkohollagsreformen presenteras också i filmerna som publicerades våren 2018. 

Du kan läsa mera om regionförvaltningsverkets uppgifter inom alkoholförvaltningen på våra webbsidor http://www.avi.fi/sv/web/avi/alkoholi.

Ytterligare information (på svenska): Överinspektör Johanna Holmäng-Jaskari, p. 0295 018 809, RFV i Västra och Inre Finland

Ytterligare information (på finska):
Överinspektör Anne Kasanko, tfn 0295 016 137, RFV i Södra Finland
Överinspektör Tuomo Wallen, tfn 0295 016 862, RFV i Östra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad