Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

På morsdagen får 30 mammor morsdagsmedalj

På morsdag får 30 mammor Finlands Vita Ros´ ordens medalj av I klass med guldkors. Medaljerna överräcks av republikens president på en morsdagsfest som ordnas den 13 maj på Ständerhuset i Helsingfors.

I år får följande mammor medalj:

Alastalo, Liisa Anneli, Riihimäki
Fager, Aila Ainikki, Tövsala
Hammaren, Sirpa Anneli, Ruokolahti
Impiö, Tarja Päivikki, Ranua
Kallio, Laila Kyllikki, Kristinestad
Kantola, Aira Annikki, Tervola
Kivijakola, Marketta, Sievi
Knuuttila, Kirsti Marja, Jyväskylä
Korkalainen, Eeva Liisa, Nurmes
Kunnari, Maija Liisa, Tusby
Lampela, Maila Inkeri, Siikajoki
Lepistö, Minna Janina, Vasa
Lipponen, Lea Anneli, Kaavi
Mehto, Lea Kyllikki, Konnevesi
Miskala, Reetta Johanna, Rautalampi
Niemi-Korpi, Anne Mari, Haapajärvi
Nurminen, Pirjo Hannele, Sysmä
Paavola, Airi Margareta, Kaustby
Peltonen, Vuokko Orvokki, Kankaanpää
Pietikäinen, Maria Helena, Muonio
Rantanen, Lea Sylvia, Åbo
Ronkainen, Salme, Ilomants
Rukko, Merja Tellervo, Esbo
Sahi, Marita Lilli Elisabet, Tammerfors
Savolainen, Tuula Onerva, Imatra
Selin, Merja Annikki, Nystad
Taskila, Helli Kaarina, Haapavesi
Tornberg, Sinikka Anneli, Kuusamo
Wall, Helena Anita, Ylöjärvi
Vuola, Maiju Esteri, Åbo

Morsdagsmedaljen beviljas för meriter som exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning på ett solidariskt sätt tryggat omsorgen och omtanken om andra. Målsättningen är att personerna som belönas med medalj ska representera så olika grupper som möjligt, t.ex. förvärvsarbetande mammor, ensamförsörjare, husmödrar på landsbygden och också olika minoritetsgrupper, såsom romer och samer. Nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år. Tanken är också att kandidaterna ska representera mammor från olika åldersgrupper. Antalet barn är ingen avgörande grund för att bli beviljad en morsdagsmedalj. Förutom biologiska mammor kan kandidatförslagen också gälla adoptivmammor och fostermammor. Avsikten är inte att förläna morsdagsmedaljer till personer som är uppfostrare genom sitt yrke.

Då mottagarförslag lämnas in av egna barn ska förslaget åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan ta initiativ, men då ska själva förslaget framföras av en myndighet, organisation eller annat samfund.

Kandidatförslagen lämnas in till regionförvaltningsverken varje år i början av november. Regionförvaltningsverket skickar förslagen vidare för behandling till social- och hälsovårdsministeriet. Ministern framställer en del av förslagen till riddarordnarna.

Förslagen görs på riddarordnarnas ordensförslagsblankett och social- och hälsovårdsministeriets bilaga.  Information om hur förslag lämnas in finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats under Morsdagsmedaljer.

Morsdagsfesten på Ständerhuset ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet. Mer information på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbplats och av planerare Hanna Hokka, tfn 075 324 5581, 050 358 2669, hanna.hokka@mll.fi.

Riddarordnarnas kanslis meddelande om medaljmottagarna.

 

Ytterligare information från respektive regionförvaltningsverk

Södra Finland (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen)
inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210

Östra Finland (Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen)
inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890

Lappland (Lappland)
avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362

Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta)
planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Västra och Inre Finland (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
överinspektör, chef för social- och hälsovårdsenheten Aija Ström, tfn 0295 018 593

Norra Finland (Kajanaland, Norra Österbotten)
assistent Etta Väisänen, tfn 0295 017 549, planerare Erja Sipola, tfn 0295 017 592

fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad