Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

3,5 miljoner euro för idrottsanläggningar

Södra Finland   

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade i år 3 552 600 euro till modernisering och byggande av idrottsanläggningar. Understöd beviljades 59 projekt. Fokus låg på näridrottsanläggningar och skolgårdar som uppmuntrar till fysisk aktivitet och som kan användas utanför skoltiden eller näridrottsanläggningar i närheten av skolorna. Sammanlagt 79 projekt ansökte om understöd.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har dessutom beredskap att år 2020 bevilja ytterligare understöd på 60 000 euro till två projekt. En förutsättning för ytterligare understöd är att undervisnings- och kulturministeriet anvisar tillräckligt anslag för ändamålet.

I år kunde man i Södra Finland dela ut cirka 300 000 euro mera i statsunderstöd än i fjol. Trots det blev vi tvungna att i viss mån minska på understödsbeloppen jämfört med tidigare år, eftersom det kom in fler ansökningar och det sammanlagda beloppet som söktes i understöd var betydligt högre än under de senaste åren.

I relation till invånarantalet finns det färre idrottsanläggningar i Södra Finland än på andra håll i landet.

Regionförvaltningsverket är statsbidragsmyndighet för projekt vars uppskattade kostnader utan mervärdesskatt uppgår till högst 700 000 euro. Gällande större projekt fattas besluten av undervisnings- och kulturministeriet.

Projekt som beviljats understöd (163 kb, pdf)

Ytterligare information:

Överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland


Uppdaterad