866 300 euro i statsunderstöd till integrering av invandrare genom idrott

Regionförvaltningsverken har beviljat kommuner och mottagningscentraler 866 300 euro i utvecklingsunderstöd för integration av invandrare genom idrott. Sammanlagt 30 projekt beviljades understöd. Understödsmottagare var kommuner och arrangörer av mottagningscentralsverksamhet, som i samarbete med olika producenter av idrottstjänster och idrottsorganisationer utvecklar idrottsmöjligheter för invandrare.

Utvecklingsunderstödet är avsett för mångkulturell idrott och motion för barn och unga, familjemotion, hälsofrämjande motion för vuxna och för att stödja mångkulturell idrott i sport- och idrottsföreningar.

En specialmålgrupp är flickor och kvinnor och de invandrargrupper som är svårast att nå. Syftet med utvecklingsunderstödet är att stöda verkställandet av idrottslagen och lagen om främjande av integration. 

De beviljade understöden (pdf)

 

Ytterligare information:

RFV i Södra Finland: överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537
RFV i Östra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515
RFV i Lappland: inspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396
RFV i Sydvästra Finland: inspektör för ungdoms- och idrottsväsendet Elli-Noora Vienonen, tfn 0295 018 085 (19.−22.3.), planerare Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303 (från 1.4.)
RFV i Västra och Inre Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Annika Kattilakoski, tfn 0295 018 817
RFV i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

e-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad