Aktuellt

Regionförvaltningsverket på SuomiAreena: huvudtemat barns och ungas hälsa

Regionförvaltningsverken deltar i evenemanget SuomiAreena i Björneborg den 15─19 juli. Våra sakkunniga finns på Medborgartorget måndag till fredag – du hittar oss på tältplats 3.

Vid spaningsflygningar upptäcks markbränder från luften

Spaningar efter skogsbränder med flygplan görs över hela Finland för att förhindra omfattande markbränder genom att upptäcka dem i tid. Fram till och med slutet av juni har det gjorts 206 flygningar.

Välkommen till vår nya webbplats

Regionförvaltningsverkets nya webbplats www.tillgänglighetstillsyn.fi har nu öppnats. Där hittar man allmän information om webbtillgänglighet, erfarenheter och anvisningar och naturligtvis lagens tillgänglighetskrav.

 

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.