Aktuellt

Läs våra svar på vanliga frågor om corona och regionförvaltningsverket på vår webbsida: Vanliga frågor - coronaviruset COVID-19  


Frågor gällande restaurangverksamheten


Vi fattar besluten för september inom augusti månad

Vi på regionförvaltningsverken följer med utvecklingen av epidemiläget och meddelar besluten för september månad enligt läget och anvisningar från social- och hälsovårdsministeriet. Besluten kommer att fattas under augusti månad, men det finns tyvärr ännu inget exakt datum.

Vi förstår evenemangsarrangörernas behov att få information så snart som möjligt, men samtidigt har myndigheterna ett behov att förebygga epidemispridningen med begränsningar som är bäst lämpade för läget. Vi informerar närmare om tidtabellen för våra beslut så fort det är möjligt.


Regionförvaltningsverkens bestämmelser om begränsningar av sammankomster i augusti

Enligt regionförvaltningsverkets föreskrift den 1 juli 2020 är det möjligt att arrangera offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 500 personer inomhus och i avgränsade områden utomhus i augusti, om THL:s och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienarrangemang följs.

Läs mer:


Myndigheternas ansvar vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar

På social- och hälsovårdsministeriets (SHM) webbsida finns det en beskrivning av myndigheternas ansvarsfördelning gällande bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. De samlar in information om beredskapen, styr och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. På ministeriernas begäran sammanställer regionförvaltningsverken en enhetlig bild av läget i regionerna.


Följ aktivt med myndigheternas meddelanden om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar om de åtgärder som krävs på grund av coronavirusepidemin. THL uppdaterar hela tiden sin webbplats med anvisningar för att förhindra smitta och senaste nytt om var sjukdomen förekommer. 

Andra anvisningar:


Uträttningen av ärenden hos regionförvaltningsverken

Vi rekommenderar att ärenden sköts elektroniskt.

Meddelande om utträttningen 19.3.2020 | Kundservicen i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kontor