Nyheter

Statsunderstöd för unga kulturgruppers framträdanden utomlands finns att söka

Ansökningstiden går ut fredag 12.8.2016 kl. 16.15. Understödet ska i första hand riktas till kostnaderna som uppkommer av ungdomarnas resor (från gruppens hemort till destinationslandet och resorna där).

Kommunala och regionala skillnader i tillgången till basservice för barn och unga

Regionförvaltningsverken har utvärderat tillgängligheten till kommunal basservice för barn och unga år 2015. I basservicen ingår till exempel utbudet av kultur och bibliotek, idrottsmöjligheter, mentalvården och förskole- och grundläggande utbildning. Utgående från basserviceutvärderingen kan man dra slutsatsen att det finns regionala och kommunala skillnader i utgångsläget för stöd till barns och ungas uppväxt och utveckling.

Länkar till regionala resultat av basserviceutvärderingen:
Lappland|Norra Finland|Sydvästra Finland|Södra Finland|Västra och Inre Finland|Östra Finland|

På webbadressen patio.fi finns regionförvaltningsverkens centrala utvärderingar om det regionala läget inom basservicen år 2015.

Jordgubbsplockare har också rätt till företagshälsovård

Bärplockning omfattas av Landsbygdsnäringarnas kollektivavtal. I kollektivavtalet bestäms bland annat vilken arbetstid som ska följas, lönerna och semesterersättningarna. Ett arbetsavtal som ingåtts skriftligt utesluter eventuella oklarheter. Därför lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal.

 

Mera pressmeddelanden

 

just nu

RFV i Twitter