Aktuellt

Läs våra svar på vanliga frågor om corona och regionförvaltningsverket på vår webbsida:

Vanliga frågor - coronaviruset COVID-19  


Regionförvaltningsverket har måndagen den 23 mars 2020 fattat beslut om att skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i regionen ska stängas. Lokalerna kan dock undantagsvis användas för undervisning som ordnas för samtliga elever i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd och sådana elever som omfattas av förlängd läroplikt. Pressmeddelanden. 

Följ aktivt med myndigheternas meddelanden om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar om de åtgärder som krävs på grund av coronavirusepidemin. THL uppdaterar hela tiden sin webbplats med anvisningar för att förhindra smitta och senaste nytt om var sjukdomen förekommer. 

Aktuellt om coronaviruset COVID-19 (thl.fi) 
Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 (thl.fi)

Om du har lindriga symtom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, ska du vila och stanna lugnt hemma. Hålls hemma tills symtomen gått över. Kontakta hälso- och sjukvården endast om du får allvarliga symtom såsom andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras. Ta kontakt per telefon så att du inte smittar andra.Arbetshälsoinstitutets instruktion för för

etag för beredskap inför coronavirusepidemi (www.ttl.fi/sv/)

Coronaviruset och beredskapen inom unervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde (minedu.fi/sv) | Undervisningsväsendet och coronaviruset (oph.fi/sv)

Telefonrådgivning

En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Om du misstänker smitta ska du per telefon ta kontakt med jouren vid sjukhuset eller hälsocentralen i din region.

Finlands Röda Korset har också öppnat en landsomfattande samtalstjänst där du kan diskutera oro och bekymmer som orsakats av coronavirusepidemin. De som svarar är frivilliga som utbildats för att ge psykiskt stöd, tjänsten är öppen måndagar till fredagar klockan 9−21, telefonnumret är 0800 100 200. Samtalstjänsten är gratis, servicen ges på finska.

Myndigheternas ansvar

Bekämpning av smittsamma sjukdomar:  Myndigheternas ansvar (stm.fi)

Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. De övervakar att sjukvårdsdistrikten har beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården på regional nivå och att socialvårdstjänsterna och klientsäkerheten kan tryggas på behörigt sätt också vid störningar i vardagen. Regionförvaltningsverken samlar in information om beredskapen, styr och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver.

Läs mer av regionförvaltningsverkets uppgifter vid smittsam sjukdom


Regionförvaltningsverken har fattat beslut om att stänga läroanstalter och förbjuda offentliga tillställningar med fler än 10 personer
Regionförvaltningsverken har 17.3.2020 meddelat beslut om att stänga läroanstalter och förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 10 personer. Syftet med åtgärderna är att bromsa coronaepidemin. Besluten är i kraft 18.3 - 13.4.2020 och ersätter besluten som meddelades 13.3.2020.