Aktuellt

Förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2017 inlämnas senast 4.11.2016

Regionförvaltningsverken begär in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2017 i respektive region. Antalet barn är ingen avgörande grund för att bli beviljad en morsdagsmedalj.

Öppen data och statistiska data finns på magistraternas webbplats

I det öppna data som nu publicerats ingår uppgifter om följande register: registret över förmynderskapsärenden, registret över gåvoärenden, registret över äktenskapsförordsärenden och vigselrättsregistret. Uppgifterna finns på sidan Öppna data och statistik på webbplatsen.

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning har redan betjänat över än 15 000 kunder

Nu når kunderna, oberoende varifrån i Finland de ringer, alltid en sakkunnig arbetarskyddsmyndighet under tjänstetid. Tjänsten ger anvisningar och råd i frågor om såväl anställningsvillkor, säkerheten i arbetet liksom också i frågor som gäller trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Det går också bra att begära tillsyn via rådgivningen.

 

 

 

just nu

RFV i Twitter