Aktuellt

Finansministeriet ledigförklarar tjänsterna som överdirektör

Tjänsterna tillsätts för viss tid med tillträde den 1 februari 2017, dock högst fram till den 31 december 2018. Ansökningarna senast den 8 december 2016 kl. 16.15 via statens rekryteringstjänst: www.valtiolle.fi

Arbetslivets spelregler gäller också julpersonalen

För julpersonal, vanligtvis unga säsongsarbetstagare, som anställts på viss tid gäller normala arbetsvillkor, precis på samma sätt som för ordinarie arbetstagare.  Arbetslagstiftningen och kollektivavtalet för branschen ska följas.

Utvecklingsbidrag till kommunerna för integration av invandrare genom idrott, ansökningstiden går ut 16.12.2016.

Med bidraget understöds verksamhet vars mål är att invandrare på ett likställt sätt ska delta i idrott som är riktad till hela befolkningen. Meningen är att kommunernas idrottstjänster ska nå invandrargrupper i olika åldrar oberoende av språk- och kulturskillnader.

Regionförvaltningsverken effektiviserar klagomålshandläggningen ytterligare

Regionförvaltningsverken behandlar cirka 3 000 klagomål varje år. Åtgärder har vidtagits för att försnabba och effektivisera behandlingen av klagomål. De gäller klienthandledning, omorganisering av arbetet och minskande av köerna samt utveckling av en elektronisk arbetsmiljö.

 

just nu

RFV i Twitter