Aktuellt

Centraliseringsförordningen och jourförordningen fungerar på många håll

Ett led i Valviras och regionförvaltningsverkens riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården är en systematisk tillsyn över verkställigheten av förordningarna om centralisering och jourverksamhet inom den specialiserade sjukvården. 

Styrningsmöten för äldreomsorgen startar i september

Regionförvaltningsverken och Valvira arrangerar under hösten 2019 regionala möten i syfte att styra äldreomsorgen. Syftet är att säkerställa servicekvaliteten och att stärka tillgodoseendet av de äldre klienternas rättigheter samt klient- och patientsäkerheten.

Samma arbetsvillkor gäller sommarjobbare

Arbetarskydd och arbetsvillkor gäller också för sommarjobb. Arbetstagaren har rätt att få arbetsintyg på begäran. Det lönar sig alltid att begära ett arbetsintyg. Det är en viktig handling när man ska söka en ny arbetsplats eller en utbildningsplats.

 

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.