Nyheter

Allmänna bibliotek bevarar sin popularitet

Under 2015 besöktes de allmänna biblioteken i kommuner och städer på så där 50 miljoner gånger och på så där 90 miljoner verk lånades ut. Också deltagarantalet i evenemangen har stigit. En annan stigande trend är den ökade användningen av e-böcker.

Vill du använda dig mera av sociala medier när du sköter dina ärenden hos regionförvaltningsverket?

Genom att besvara den här korta enkäten kan du hjälpa oss att förbättra vår service på sociala medier. Det tar bara några minuter. Tack för dina åsikter! 
Här kommer du till enkäten.

Den riksomfattande utvärderingsrapporten över basservicen 2015 är klar - temat är service för barn och unga

Basserviceutvärderingen nu elektronisk. Regionförvaltningsverken har igen utvärderat tillgången till basservice och gjort upp en rapport för år 2015. Den föregående utvärderingen är gjord för två år sedan.

 

Mera pressmeddelanden

 

just nu

RFV i Twitter