› Graafinen versio

Yritysmuotoiset palveluntuottajat

Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) säädetään, että palvelujen tuottajalla (yhtiö, osuuskunta, yhdistys, muu yhteisö tai säätiö) on oltava aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Tuotettava palvelu on terveyden- tai sairaanhoitoa
 2. Palvelua tuottavat terveydenhuollon koulutuksen saaneet henkilöt
 3. Palvelua tuotetaan suoraan asiakkaille
 4. Palvelua tuotetaan Suomessa

Terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan sellaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, jotka kuuluvat koululääketieteen piiriin sekä perustuvat yleisesti hyväksyttyyn ja kokemusperäiseen lääketieteelliseen hoitoon. Palvelutoiminnan on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus. Toiminta ei saa alkaa ennen kuin aluehallintovirasto on myöntänyt palveluntuottajalle luvan toimintaan.

Lupaa ei myönnetä:

 • esteettisin perustein annetulle hoidolle
 • työvoiman vuokraustoimintaan (henkilöstövuokraus)
 • kahden yrityksen toisilleen tuottamiin palveluihin (ostopalvelutoiminta)
 • julkisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen

Luvan myöntävä viranomainen

Mikäli palvelun tuottajalla on toimipaikka kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella, luvan myöntää Valvira, muussa tapauksessa kunkin alueen aluehallintovirasto. Lupa on Y-tunnus –kohtainen.
 

Sähköinen asiointipalvelu

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköinen asiointi helpottaa hakijaa. Sähköisessä asioinnissa voi:

 • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
 • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
 • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
 • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
 • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa.
 

Lomakkeet

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset lupahakemukset lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.

Päivitetty