Ympäristölupapäätökset 2013

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Ympäristölupapäätökset  2013  - Pohjois-Suomi ja Lappi

Pohjois-Suomen AVI myöntää myös Lapin alueen  ympäristölupapäätökset.

18.6.2014 lähtien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämät ympäristölupapäätökset on löydettävissä Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Hakija Kunta Asia Päätös pvm. Diaarinumero Päätös
Talvivaara Sotkamo Oy Kajaani ja Sotkamo Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan muuttaminen koskien jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista koskevan päätöksen nro 52/2013/1 lupamääräyksen C määräajan jatkamista 27.12.2013 PSAVI/96/04.08/2013 137/2013/1

Outokumpu Chrome Oy

Outokumpu Stainless Oy

Tornio Oikaisuvaatimus Lapin ELY-keskuksen tarkkailusuunnitelmaa koskevasta päätöksestä Dnro LAPELY/89/07.00/2010, 6.9.2013 27.12.2013 PSAVI/101/04.08/2013 136/2013/1

Outokumpu Chrome Oy

Outokumpu Stainless Oy

Tornio Oikaisupyyntö koskien Outokummun Tornion tehtaiden ympäristölupapäätöstä nro 83/12/1 27.12.2013 PSAVI/105/04.08/2013 135/2013/1
Kanteleen Voima Oy Kärsämäki ja Haapavesi Hankilannevan turvetuotantoalueen  Pyhäjokeen laskevan osan jälkihoitotoimien vahvistaminen 23.12.2013 PSAVI/150/04.08/2012 134/2013/1
Vapo Oy Kärsämäki, Haapajärvi ja Haapavesi Hankilannevan turvetuotantoalueen  Kalajokeen laskevan osan jälkihoitotoimien vahvistaminen 23.12.2013 PSAVI/68/04.08/2012 133/2013/1
Muhoksen Romu Oy Muhos Rakennusjätteen käsittelylaitoksen ympäristölupa 20.12.2013 PSAVI/50/04.08/2012 132/2013/1
Tervojan Turkis Oy Kalajoki Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa 20.12.2013 PSAVI/15/04.08/2013 131/2013/1
Vapo Oy Pudasjärvi Kapulasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 20.12.2013 PSAVI/328/04.08/2010 130/2013/1
Stora Enso Oyj Veitsiluodon tehtaat Kemi Selvitys Stora Enso Oyj Veitsiluodon sellutehtaan soodakattilan ja meesauunin TRS-päästöjen seurannasta 20.12.2013 PSAVI/38/04.08/2011 129/2013/1
Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta Kittilä Kallon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 20.12.2013 PSAVI/320/04.08/2010 128/2013/1
Tulikivi Oyj Suomussalmi Kivikankaan vuolukivilaitoksen kaivannaisjätealueiden vakuuden tarkistaminen 18.12.2013 PSAVI/10/04.08/2013 127/2013/1
Valio Oy Haapavesi Haapaveden maidonjalostustehtaan ympäristöluvan toiminnan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 18.12.2013 PSAVI/165/04.08/2011 126/2013/1
Pyhäsalmi Mine Oy Pyhäsalmi Pyhäsalmen kaivoksen ympäristöluvan muuttaminen jätevesien pH:n osalta 18.12.2013 PSAVI/140/04.08/2011 125/2013/1
Rovaniemen Energia Oy Rovaniemi Mustikkamaan voimalaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 17.12.2013 PSAVI/238/04.08/2010 124/2013/1
Vapo Oy Haapaveden voimalaitos Haapavesi Haapaveden voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistaminen ja toiminnan olennainen muuttaminen 16.12.2013 PSAVI/362/04.08/2010 123/2013/1
Vapo Oy Kärsämäki Lehtonevan turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien vahvistaminen 12.12.2013 PSAVI/73/04.08/2012 121/2013/1
Vapo Oy Kärsämäki Onkinevan turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien vahvistaminen 12.12.2013 PSAVI/69/04.08/2012 120/2013/1
Saari Mari ja Toni Kalajoki Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 11.12.2013 PSAVI/22/04.08/2013 122/2013/1
Lapland Hotels Oy Muonio Pallaksen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 9.12.2013 PSAVI/22/04.08/2010 119/2013/1
Belvedere Mining Oy Hituran kaivos Haapajärvi Ilmoitus koelouhinnasta Kopsankankaan alueella 5.12.2013 PSAVI/110/04.08/2013 118/2013/1
Leinonen Sauli Kuusamo Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa 5.12.2013 PSAVI/60/04.08/2013 117/2013/1
Vesikolmio Oy Nivala Nivalan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 3.12.2013 PSAVI/80/04.08/2012 116/2013/1
Kemin Eko-Romu Ky Kemi Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja hyödyntäminen 3.12.2013 PSAVI/14/04.08/2010 114/2013/1
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ympäristö ja luonnonvarat Ii Iin Hirsiveistämö Oy:n  / Iin autohajottamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 2.12.2013 PSAVI/99/04.08/2013 115/2013/1
MaitoValkamo Oy / Kopola Arto ja Hilkka Kärsämäki Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 26.11.2013 PSAVI/76/04.08/2012 113/2013/1
Agnico Eagle Finland Oy Kittilä Kittilän kaivoksen lupapäätöksen nro 72/2013/1 mukaisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 22.11.2013 PSAVI/83/04.08/2013 112/2013/1
Valkama Farmi Oy Kärsämäki Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 22.11.2013 PSAVI/48/04.08/2013 111/2013/1
Jerisjärven Huolto Oy Muonio Jeriksen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 11.11.2013 PSAVI/323/04.08/2010 110/2013/1
Nopes Oy Tornio Peuravuoman turvetuotantoalueen ympäristölupa 6.11.2013 PSAVI/49/04.08/2011 109/2013/1
Konepalvelu Honkala Oy Pyhäjärvi Jokineva-Kiikkurämeen turvetuotantoalueen ympäristölupa 4.11.2013 PSAVI/77/04.08/2013 108/2013/1
Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto Inari Lapin rajavartioston ampumaratojen ympäristölupa 4.11.2013 PSAVI/122/04.08/2012 107/2013/1
Vapo Oy Kajaani Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen uudelle pintavälityskentälle 28.10.2013 PSAVI/137/04.08/2012 106/2013/1
Rasepi Oy Posio ja Ranua Varessuon turvetuotantoalueen laajentamista koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen poikkeuslupa 25.10.2013 PSAVI/97/04.08/2011 105/2013/1
Turveruukki Oy Pudasjärvi Ällinsuon turvetuotantoalueen lupamääräysten tarkistaminen ja lisäalueen ympäristölupa 22.10.2013 PSAVI/179/04.08/2012 104/2013/1
Kolarin kunta Kolari Sieppijärven jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 22.10.2013 PSAVI/74/04.08/2012 103/2013/1
Sammalkangas Mauri ja Paula Siikajoki Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 18.10.2013 PSAVI/118/04.08/2012 102/2013/1
Rasepi Oy Kuusamo Kontiosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 18.10.2013 PSAVI/27/04.08/2011 101/2013/1
Outokumpu Stainless Oy Tornio Rengasrouheen jatkokokeilu terässulaton linjan 2 valokaariuunissa Tornion tehtailla 15.10.2013 PSAVI/90/04.08/2013 100/2013/1
Rovaniemen Energia Oy Rovaniemi Suosiolan voimalaitoksen savukaasupesurin ympäristölupa 14.10.2013 PSAVI/8/04.08/2013 99/2013/1
Mondo Minerals B.V. Branch Finland Paltamo Mieslahden kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnanaloittamislupa 8.10.2013 PSAVI/17/04.08/2011 94/2013/1
Halmeenpään Turkis Oy Kalajoki Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa 8.10.2013 PSAVI/27/04.08/2012 97/2013/1
Rahkolan Minkki Oy Kalajoki Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa 8.10.2013 PSAVI/16/04.08/2013 98/2013/1
Määttä Markku ja Eila Kuhmo Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 7.10.2013 PSAVI/149/04.08/2012 96/2013/1
Paroc Oy Ab Oulu Koetoimintailmoitus sula-rautajätteen murskauksesta 3.10.2013 PSAVI/85/04.08/2013 95/2013/1
Kemin Satama Oy Kemi Ajoksen sataman ympäristölupa 3.10.2013 PSAVI/86/04.08/2013 93/2013/1
Andrei Näppi Oy Kemi Jätteen- ja romun käsittelylaitos 1.10.2013 PSAVI/111/04.08/2011 92/2013/1
Lappland Goldminers Oy Pahtavaara Mine Sodankylä Koetoimintailmoitus Pahtavaaran kaivoksen ns. Karoliina-malmin koeajosta 30.9.2013 PSAVI/87/04.08/2013 91/2013/1
Siikajoen Betonitukku Oy Lumijoki Siikajoen Betonitukku Oy; kallion louhinta, louheen murskaus aj asfalttiaseman sijoittaminen sekä ylijäämämaiden, purkubetonin ja ylijäämäbetonin, purkuasfaltin, rakennusten purkutöissä syntyvän puujätteen välivarastointi, tuotteitaminen ja hyödyntäminen 23.9.2013 PSAVI/138/04.08/2011 90/2013/1
Lassila & Tikanoja Oyj Oulun kierrätysterminaali Oulu Lassila & Tikanoja Oyj:n Oulun kierrätysterminaalin lupamääräysten tarkistaminen 16.9.2013 PSAVI/343/04.08/2010 89/2013/1
Alatalon Tila Oy Nivala Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 13.9.2013 PSAVI/129/04.08/2012 88/2013/1
Mäenpää Ari ja Tarja Kärsämäki Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 9.9.2013 PSAVI/97/04.08/2012 87/2013/1
Oy Suomen Vuorikone Ltd Pentti Lappalainen Inari Koneellinen kullankaivu Härkäselässä kullanhuuhdonta-alueella Kulta-Parkki sekä toiminnan- ja töidenaloittamislupa 10.9.2013 PSAVI/133/04.08/2011 86/2013/1
Stora Enso Oyj Oulu Pateniemen saha-alueen kaatopaikan sulkemistöiden määräajan pidentäminen .9.2013 PSAVI/30/04.08/2013 85/2013/1
Sillanpää Mikko ja Maiju Liminka Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 4.9.2013 PSAVI/3/04.08/2013 84/2013/1
Northland Mines Oy Kolari Koetoimintailmoitus malmin louhinnasta Hannukaisen valtausalueella 30.8.2013 PSAVI/67/04.09/2013 83/2013/1
Pyhäsalmi Mine Oy Pyhäsalmi Pyhäsalmen kaivoksen jätevesien purkupaikan muuttaminen 27.8.2013 PSAVI/131/04.08/2012 82/2013/1
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Inari Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen 14.8.2013 PSAVI/76/04.08/2013 81/2013/1
Kaivosyhtymä Telilä Ay Inari Koneellinen kullankaivu Lemmenjoen Miessijoella kaivospiirillä 3353/1a 23.7.2013 PSAVI/267/04.08/2010 80/2013/1
Stora Enso Oyj, Oulun tehdas Oulu Koetoimintailmoitus kuitusaven poltosta voimalaitoksen kattilassa ja meesauunissa 15.7.2013 PSAVI/70/04.08/2013 78/2013/1
Outokumpu Stainless Oy Tornio Rengasrouheen käyttökokeilu terässulaton linjan 2 valokaariuunissa Tornion tehtailla 12.7.2013 PSAVI/65/04.08/2013 79/2013/1
Morenia Oy Puolanka Koetoimintailmoitus kaoliinisaven kaivamisesta tilalla Kaoliinikenttä RN:o 25:5, Pihlajavaara 10.7.2013 PSAVI/36/04.08/2013 77/2013/1
Kuiva-Turve Oy Ii, Pudasjärvi ja Oulu Kontiomaansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 2.7.2013 PSAVI/25/04.08/2011 75/2013/1
Soini Timo ja Loukia Hannele Inari Toiminnan aloittamis- ja valmistelupa valtauksella Kivitasku /HL2011:0005) Palsinojan sivuhaaralla 2.7.2013 PSAVI/25/04.08/2013 65/2013/1
Turveruukki Oy Pudasjärvi ja Oulu Puolivälinsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 1.7.2013 PSAVI/128/04.08/2010 74/2013/1
Kärsämä Jouni Muhos Eläinsuojan ympäristölupa 28.6.2013 PSAVI/79/04.08/2012 73/2013/1
Agnico Eagle Finland Oy Kittilä Kittilän kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnn laajentaminen 26.6.2013 PSAVI/100/04.08/2011 72/2013/1
Oulun Autokuljetus Oy Oulu Ruokamullan valmistus 28.6.2013 PSAVI/53/04.08/2013 71/2013/1
Kuusakoski Group Oy Kajaani Koetoimintailmoitus metallipitoisten sakkojen käsittelystä 27.6.2013 PSAVI/33/04.08/2013 70/2013/1
Turveruukki Oy Ranua, Pudasjärvi ja Oulu Salonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa 28.6.2013 PSAVI/172/04.08/2010 69/2013/1
Jukka Ojanpää Inari Koneelisen kullankaivun aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Ivalojokeen Sotajoen kautta laskevalla Vuijemilla, Rumpali II RN:o 9124 25.6.2013 PSAVI/42/04.08/2013 68/2013/1
Heikkilä Aimo ja Pasi Ylivieska Eläinsuojan ympäristölupa 28.6.2013 PSAVI/109/04.08/2012 67/2013/1
Lamberg Henri, Tarja  ja Rikhard Oulu Eläinsuojan ympäristölupa 28.6.2013 PSAVI/101/04.08/2012 66/2013/1
SMA Minera Oy Tornio Ristimaan louhosta koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan lupamäärysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muuttaminen 27.6.2013 PSAVI/45/04.08/2013 64/2013/1
SMA Mineral Oy Tornio Rantamaan louhosta koskevan ympäristöluvan tarkistaminen 27.6.2013 PSAVI/44/04.08/2013 63/2013/1
SMA Mineral Oy Tornio Kalkkimaan louhosta koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen 27.6.2013 PSAVI/43/04.08/2013 62/2013/1
SMA Mineral Oy Tornio Kalkkimaan kalkkitehdasta ja kaivosta koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen 27.6.2013 PSAVI/287/04.08/2010 61/2013/1
FQM Kevitsa Mining Oy Sodankylä Kevitsan kaivoksen käsiteltyjen ylitevesien johtaminen Vajukosken altaaseen ja toiminnanaloittamislupa 24.6.2013 PSAVI/21/04.08/2013 60/2013/1
Kivioja Pekka ja Marja Kalajoki Eläinsuojan ympäristölupa 20.6.2013 PSAVI/32/04.08/2013 59/2013/1
Vapo Oy Pudasjärvi Lamminsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 20.6.2013 PSAVI/234/04.08/2010 58/2013/1
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Kuusamo Rukan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 14.6.2013 PSAVI/37/04.08/2013 57/2013/1
Vapo Oy Vihanti Varisnevan turvetuotantoalueen pohjaveden suojaamista koskevan toimenpidesuunnitelman vahvistaminen 12.6.2013 PSAVI/95/04.08/2011 56/2013/1
Maikku Vilho Kuusamo Kyynärälammen luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 7.6.2013 PSAVI/147/04.08/2012 55/2013/1
Ruohoniemi Kalervo Inari Koneellisen kullankaivun aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sotajoen Kulta III -nimisellä valtauksella 4.6.2013 PSAVI/38/04.08/2013 54/2013/1
Suni Matti ja Turveruukki Oyj Siikalatva Vesiläisennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 4.6.2013 PSAVI/164/04.08/2011 53/2013/1
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan muuttaminen koskien jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin, Kajaani ja Sotkamo 31.5.2013 PSAVI/12/04.08/2013 52/2013/1
Ekokem Oy Ab Oulu Jäälin toimipisteen ympäristöluvan raukeaminen, ongelmajätteiden kerääminen ja kuljettaminen 28.5.2013 PSAVI/121/04.08/2011 50/2013/1
Belvedere Mining Oy Hituran kaivos Nivala Hituran kaivoksen ympäristöluvan nro 66/10/1 muuttaminen ja avolouhinnan uudelleen käynnistäminen 21.5.2013 PSAVI/136/04.08/2011 48/2013/1
Vapo Oy Ranua Näätäaavan turvetuotantoalueen vesienjohtamisluvan lupamääräysten tarkistaminen ja ympäristölupa sekä ympäristölupa lisäalueelle ja toiminnanaloittamislupa 23.5.2013 PSAVI/361/04.08/2010 47/2013/1
Knuutinen Janne Siikalatva Eläinsuojan ympäristölupa 21.5.2013 PSAVI/100/04.08/2012 46/2013/1
Vapo Oy Vaala Vesalansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 15.5.2013 PSAVI/96/04.08/2011 45/2013/1
Nivalan Kaukolämpö Oy Nivala Nivalan Kaukolämpö Oy:n koetoiminnan jatkaminen 14.5.2013 PSAVI/49/04.08/2012 44/2013/1
Ylitornion kunta Ylitornio Ylitornion kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupa jäteveden käsittelyä ja johtamista koskevien asioiden osalta 14.5.2013 PSAVI/273/04.08/2010 43/2013/1
Saranki Jari ja Anu Muhos Eläinsuojan ympäristölupa 16.5.2013 PSAVI/63/04.08/2012 42/2013/1
Nurmi Visa Inari Koneellinen kullankaivuu Kutturantien varressa valtauksella Gold Visanen 8737/1 8.5.2013 PSAVI/105/04.08/2012 41/2013/1
Turveruukki Oy Ranua Raakunsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 7.5.2013 PSAVI/324/04.08/2010 40/2013/1
Javanainen Pekka ja Anne Haapajärvi Eläinsuojan ympäristölupa 3.5.2013 PSAVI/62/04.08/2012 39/2013/1
Ohtamaa Heikki ja Irja Nivala Eläinsuojan ympäristölupa 3.5.2013 PSAVI/72/04.08/2012 38/2013/1
Pellon Vesihuolto-osuuskunta Pello Pellon kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupa jätevedenkäsittelyä ja johtamista koskevien asioiden osalta 30.4.2013 PSAVI/269/04.08/2010 37/2013/1
Rovaniemen Energia Oy Rovaniemi Suosiolan voimalaitoksen Suksiaavan turvetuhkan läjitysalueen toiminnan jatkaminen 30.4.2013 PSAVI/195/04.08/2010 36/2013/1
Rautaruukki Oyj Taivalkoski Pellettivarastoalueen kunnostaminen Mustavaaran kaivoksen alueella 29.4.2013 PSAVI/19/04.08/2012 35/2013/1
Salminen Jorma Inari  Koneellinen kullankaivu Midas 2 -nimisellä valtauksella nro 8540/1 ja toiminnanaloittamislupa  22.4.2013 PSAVI/10/04.08/2012 34/2013/1
Sotkamo Silver Oy  Sotkamo  Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnanaloittamislupa ja töidenaloittamislupa  16.4.2013 PSAVI/91/04.08/2011 33/2013/1
Jukka Ojanpää Inari Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Rumpali II nro 9124 4.4.2013 PSAVI/105/04.08/2011 31/2013/1
Ruohoniemi Kalervo  Inari  Koneellinen kullankaivu Sotajoen Kulta III -nimisellä valtauksella  28.3.2013 PSAVI/139/04.08/2011 30/2013/1 
Kuiva-Turve Oy  Ii  Jääräsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 5/02/1 lupamääräysten tarkistaminen, lisäalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa  28.3.2013 PSAVI/322/04.08/2010 32/2013/1
Raappana Hilja ja Markku  Siikajoki  Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa  20.3.2013 PSAVI/88/04.08/2012 28/2013/1
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta  Kuusamo  Rukan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa  19.3.2013 PSAVI/117/04.08/2010  26/2013/1 
Rajander Sauli ja Jaana  Muonio  Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa  18.3.2013 PSAVI/123/04.08/2012 27/2013/1
Nordic Mines Oy  Raahe  Laivakankaan kaivoksen polttoaineen jakeluaseman ympäristölupa  15.3.2013 PSAVI/23/04.08/2012 25/2013/1
Siikalatvan kunta  Siikalatva  Kestilän suljetun kaatopaikan sulkemistöiden määräajan jatkaminen  13.3.2013 PSAVI/124/04.08/2012 24/2013/1
Stora Enso Oyj Oulun tehdas Oulu Nuottasaaren kaatopaikan sulkeminen ja kaatopaikan lupamääräysten muuttaminen 8.3.2013 PSAVI/84/04.08/2011 23/2013/1
Turkistarha Urpo Hannus Oulainen  Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa  7.3.2013 PSAVI/64/04.08/2011  22/2013/1
Paakkari Harri  Siikajoki  Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa  6.3.2013 PSAVI/71/04.08/2012 21/2013/1
Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy  Haapavesi  Lietteen termisen kuivainlaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 5.3.2013 PSAVI/313/04.08/2010  20/2013/1
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Kuusamo Pajatien lämpölaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 27.2.2013 PSAVI/319/04.08/2010 18/2013/1
Fortum Power and Heat Oy Kuusamo Fortum Power and Heat Oy:n Kuusamon voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen 27.2.2013 PSAVI/57/04.08/2011 19/2013/1
Mustonen Markku ja Silja  Sotkamo  Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa  15.2.2013 PSAVI/55/04.08/2012 17/2013/1
Höyrymestarit Oy  Raahe  Perunanjalostustehtaan energiantuotantolaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa  11.2.2013 PSAVI/20/04.08/2012 14/2013/1
Tornion Voima Oy  Tornio  Jokivuoman turvetuotantoalueen ympäristölupa  11.2.2013 PSAVI/80/04.08/2011  15/2013/1
Loukia Hannele ja Soini Timo Inari  Koneellinen kullankaivu kullanhuuhdontalupa-alueella nimeltä Kivitasku (HL2011:0005) Palsinojan sivuhaaralla, Inari  8.2.2013 PSAVI/44/04.08/2012 13/2013/1
MR-Urakointi Oy/ Marko Rovio Vaala  Anttilankorven turvetuotantoalueen ympäristölupa  29.1.2013 PSAVI/16/04.08/2012 11/2013/1
Jukuturve Oy  AlavieskaYlivieska Paskalannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa  28.1.2013 PSAVI/163/04.08/2011 10/2013/1
Belvedere Mining Oy Hituran kaivos  Haapajärvi  Päätös ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee koelouhintaa Kopsankankaan alueella  28.1.2013 PSAVI/128/04.08/2012 12/2013/1
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo  Sotkamo Talvivaaran kaivoksen raskasöljykäyttöisen höyrykontin ympäristölupa  25.1.2013 PSAVI/92/04.08/2012 9/2013/1
Koillisen Riistamiehet ry  Kemijärvi  Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus  24.1.2013 PSAVI/124/04.08/2011 8/2013/1
Hami-Turkis Oy  Kalajoki  Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa  23.1.2013 PSAVI/57/04.08/2012 7/2013/1
Baltic Port Service Oy  Oulu Ympäristöluvan nro 50/10/1 laajentaminen käsittämään raakamäntyöljyn ja mäntypien varastoinnin ja käsittelyn  22.1.2013 PSAVI/15/04.08/2012 5/2013/1
Typön Turkis Oy  Kalajoki  Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa  22.1.2013 PSAVI/26/04.08/2012 6/2013/1
Turveruukki Oy  Siikajoki Hangasnevan turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristölupa ja aikaisemmin myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen  21.1.2013 PSAVI/367/04.08/2010 3/2013/1
Heiskari VeijoRiihimäki Mikko  Inari Koneellinen kullankaivu valtauksella nro 9114  17.1.2013 PSAVI/73/04.08/2011 4/2013/1
Heikkilä Eila ja Heikki  Inari  Koneellinen kullankaivu valtauksilla Eilan kulta nro 8902 ja Eilan kulta 2 nro 9090 Palsinojaan laskeutuvalla Elsaojalla sekä toiminnanaloittamislupa ja töidenaloittamislupa  16.1.2012 PSAVI/125/04.08/2011 2/2013/1
Simon Turvejaloste Oy Simo  Iso-Tuohiaavan turvetuotantoon myönnetyn ympäristöluvan nro 85/04/1 lupamääräysten tarkistaminen sekä lisäalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa  15.1.2012 PSAVI/268/04.08/2010  1/2013/1

 


Päivitetty