Ympäristölupapäätökset 2012

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Ympäristölupapäätökset 2012 - Etelä-Suomi ja Lounais-Suomi

Etelä-Suomen AVI myöntää myös Lounais-Suomen alueen  ympäristölupapäätökset.

8.7.2014 lähtien Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämät ympäristölupapäätökset on löydettävissä myös Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Hakija / Sökanden Kunta / Kommun Asia / Ärende Päätös pvm. / Beslutsdatum Diaarinumero / Diarienummer Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kalasataman keskiosan kaivantovesien johtamista mereen sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 31.12.2012 ESAVI/151/04.08/2012 235/2012/1
Puolustusvoimat, Viestirykmentti Riihimäki Päätös Puolustusvoimat, Viestirykmentin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Viestirykmentin Räiskylän ampumaradan toimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 31.12.2012 ESAVI/340/04.08/2011 233/2012/1
Rudus Oy Vantaa Päätös Rudus Oy:n Länsisalmen itäistä aluetta koskevasta ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee murskauslaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia 31.12.2012 ESAVI/138(04.08/2012 234/2012/1
Freyja Oy Kokemäki Päätös Freyja Oy:n lannoitetuotantoa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta 28.12.2012 ESAVI/219/04.08/2012 226/2012/1
Vapo Oy Eura ja Laitila Kirvessuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa. Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia. 27.12.2012 ESAVI/62/04.08/2010 279/2012/1
Helsingin kaupunki, kiinteistö virastoItella Real Estate Oy Helsinki Päätös ympäristösuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympärsitölupahakemuksesta, joka koskee Pohjois-Pasilan entisen kaatopaikan pilaantuneen maa-alueen kunnostamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutokseahausta huolimatta 27.12.2012 ESAVI/294/04.08/2011 232/2012/1
Lassila & Tikanoja Oyj Lappeenranta Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi 21.12.2012 ESAVI/631/04.08/2010 223/2012/1
Destamatic Oy Tuusula Destamatic Oy:n Kelatien teollisuusalueella sijaitsevan jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 57/2011/2 lupamääräyksissä 21. ja 22. edellytetyt melu- ja leijumaselvitykset 21.12.2012 ESAVI/188/04.08/2012 224/2012/1
Turun Satama Turku Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 2.7.2008 Pansion eristyspengeraltaalle antaman ympäristöluvan Nro 39/2008/2 lupamääräysten 5. ja 12. muuttamista 21.12.2012 ESAVI/315/04.08/2011 225/2012/1
North European Oil Trade Oy (NEOT Oy) Hamina North European Oil Trade Oy (NEOT Oy) Haminan terminaalin toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan muutoshakemus. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun hakemuksen päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 21.12.2012 ESAVI/194/04.08/2012 228/2012/1
Novart Oy Forssa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista 21.12.2012 ESAVI/34/04.08/2011 229/2012/1
FNsteel Oy Ab:n konkurssipesä Hanko Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 23.11.2006 antaman päätöksen Nro 30/2006/1 massa- ja tiilijätteen uutta kaatopaikkaa koskevan lupamääräyksen 50. muuttamista 21.12.2012 ESAVI/240/04.08/2011 230/2012/1
Nordkalk Oy Ab Huittinen Nordkalk Oy Ab:n Vampulan tuotantokokonaisuuden ympäritölupapäätöksen lupamääräyksessä 13 edellytetty suunnitelma kaivannaisjätteen jätealueen jälkihoidosta 21.12.2012 ESAVI/191/04.08/2012 231/2012/1
Pesupalvelu Hans Langh Oy Kaarina Pesupalvelu Hans Langh Oy:n ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 141/2012/1, (18.9.2012), mukaisen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 18.12.2012 ESAVI/241/04.08/2012 227/2012/1
Finnprotein Oy Uusikaupunki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Finnprotein Oy:n soijajalostamon toimintaa sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 18.12.2012 ESAVI/47/04.08/2012 222/2012/1
Liite 2
Liite 3
Tmi Uyanna Export Nousiainen Aautopurkamotoimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus 17.12.2012 ESAVI/230/04.08/2011 220/2012/1
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 1) Espoo ja Kirkkonummi2) Espoo 1) Päätös HSY Helsingin seudun (ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta (dnro ESAVI/705/04.08/2010), joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa koskevan ympäristöluvan No YS 553/26.5.2003 lupamääräysten tarkistamista ja muuttamista sekä toiminnan olennaista muuttamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta2) Korkeimman hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttama Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista koskeva asia (dnro ESAVI/510/04.08/2010) 14.12.2012 1) ESAVI/705/04.08/2010
2) ESAVI/510/04.08/2010
1) 212/2012/1
2) 213/2012/1
Päätökset (pdf)
Fortum Power and Heat Oy Eura Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee lentotuhkan käyttöä Kauttuan voimalaitoksen rinnakkaispolttokattilassa 14.12.2012 ESAVI/250/04.08/2012 219/2012/1
UPM Myllykoski Kouvola Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta 14.12.2012 ESAVI/109/04.08/2011 218/2012/1
Reiska Järvenkylä Virolahti Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 14.12.2012 ESAVI/42/04.08/2012 216/2012/1
Läänin Kuljetus Oy Rusko Läänin Kuljetus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee turpeen ja ylijäämämaiden sekä kalliokiviainesten ja harjukiviainesten välivarastointia, käsittelyä ja jatkojalostusta. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 13.12.2012 ESAVI/282/04.08/2011 215/2012/1
Steris Europe Inc. Suomen sivuliike Tuusula Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus, joka koskee Steris Europe Inc. Suomen sivuliikkeen koneiden ja metallilaitteiden valmistukseen liittyvän pintakäsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 1 muuttamista 13.12.2012 ESAVI/163/04.08/2012 217/2012/1
Resykli Oy Loimaa Resykli Oy:n ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen hakemus Loimaan kaupungin Virttaankankaan moottoriurheilukeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen (Nro 136/2012/1, 10.9.2012) täytäntöön panemiseksi muutoksenhausta huolimatta 13.12.2012 ESAVI/233/04.08/2012 221/2012/1
Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy (Ekopartnerit) Turku Ympäristölupahakemus, joka koskee hyöty- ja ongelmajätteiden alueellista vastaanottoa ja välivarastointia, lajittelua ja uudelleenpakkaamista sekä toimittamista muualle hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi 11.12.2012 ESAVI/357/04.08/2010 214/2012/1
Rexam Beverage Can Mäntsälä Oy Mäntsälä Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen ratkaisu toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta 7.12.2012 ESAVI/63/04.08/2012 204/2012/1
Mondi Lohja Oy Lohja Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 7.12.2012 ESAVI/270/04.08/2011 205/2012/1
Fenestra Oy Forssa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssa tehtaan ympäristöluvan rauettamista 7.12.2012 ESAVI/173/04.08/2011 206/2012/1
Ashland Finland Oy Porvoo Päätös Ashland Finland Oy:n polyestertehtaan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 502, 19.5.2003 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta 7.12.2012 ESAVI/182/04.08/2010 207/2012/1
Borealis Polymers Oy Porvoo Päätös Borealis Polymers Oy:n Borstar-koetehtaan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 503, 19.5.2003 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta 7.12.2012 ESAVI/229/04.08/2010 208/2012/1
Borealis Polymers Oy Porvoo Päätös Borealis Polymers Oy:n LSPE-tuotannon toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 504, 19.5.2003 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta 7.12.2012 ESAVI/230/04.08/2010 209/2012/1
Borealis Polymers Oy Porvoo Päätös Borealis Polymers Oy:n PE2-tuotannon toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 505, 19.5.2003 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta 7.12.2012 ESAVI/231/04.08/2010 210/2012/1
Borealis Polymers Oy Porvoo Päätös Borealis Polymers Oy:n Polypropeenituotannon toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 506, 19.5.2003 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta 7.12.2012 ESAVI/232/04.08/2010 211/2012/1
Vapo Oy Ypäjä Varsansuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus 5.12.2012 ESAVI/205/04.08/2011 268/2012/1
Kuusakoski Oy Espoo Päätös jätteen hyödyntämis- ja käsittelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta 5.12.2012 ESAVI/332/04.08/2011 202/2012/1
Kuusakoski Oy Espoo Päätös jätteen hyödyntämis- ja käsittelylaitoksen ympäristöluvan toiminnan muuttamista ja lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta 5.12.2012 ESAVI/1/04.08/2012 203/2012/1
Adven Oy Hanko Päätös ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Adven Oy:n Oy Visko Teepak Ab:n lämpökeskuksen toiminnan muuttamista sekä ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta päätöksen noudattamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 5.12.2012 ESAVI/130/04.08/2012 201/2012/1
Kiertokapula Oy Hämeenlinna Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee biokaasulaitoksen tuotteiden, kompostoitavien massojen ja puhtaiden ylijäämämaa-ainesten hyödyntämistä kaatopaikan pintarakenteissa sekä tuotteistamisen tutkimista 4.12.2012 ESAVI/205/04.08/2012 200/2012/1
Salon Mineraali Oy Salo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Omya Oy:n ympäristölupapäätöksen (Nro 101 YLO, Dnro-2004-Y-967-11. 2.12.2005. Lounais-Suomen ympäristökeskus) muuttamista päätöksestä puuttuvien kiinteistötietojen osalta 3.12.2012 ESAVI/185/04.08/2012 198/2012/1
Sami Koivuniemi Rusko Sami Koivuniemen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 24 lypsylehmän, 14 hiehon ja 8 nuorkarjapaikan eläinsuojan laajentamista 75 lypsylehmän, 40 hiehon ja 25 nuorkarjapaikan eläinsuojaksi 3.12.2012 ESAVI/87/04.08/2012 199/2012/1
Huutokosken Arvo-Kala Oy Hollola Hatsinan kalanviljelylaitoksen vedenotto- ja ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3.12.2012 ESAVI/108/04.08/2012 266/2012/2
Hyötypaperi Oy Kouvola Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee sekalaisten jätejakeiden lajittelua hyötykäyttöön. Päätös aiemmin aloitetun koetoiminnan jatkamisesta 30.11.2012 ESAVI/238/04.08/2012 196/2012/1
Kalle Nikula Tarvasjoki Kalle Nikulan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 30 lypsylehmän, 20 hiehon ja 10 nuorkarjapaikan navetan laajentamista 78 lypsylehmän, 50 hiehon ja 20 nuorkarjapaikan navetaksi 29.11.2012 ESAVI/66/04.08/2012 197/2012/1
Ari Laivola Janakkala Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista 28.11.2012 ESAVI/211/04.08/2011 190/2012/1
Autotarvike ja -purkaamo M. Niemi Eura Päätös autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta 28.11.2012 ESAVI/80/04.08/2012 195/2012/1
Specialty Minerals Nordic Oy Ab Myllykosken PCC-tehdas Kouvola Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen 27.11.2012 ESAVI/199/04.08/2012 194/2012/1
Nurmijärven kunta Tekninen Keskus Nurmijärvi Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 3 momentin mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Metsä-Tuomelan jäteaseman toiminnan olennaista muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 23.11.2012 ESAVI/168/04.08/2011 191/2012/1
Desttamatic Oy Nurmijärvi Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kantojen ja risujen varastointi- ja käsittelytoimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §::ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 23.11.2012 ESAVI/11/04.08/2012 192/2012/1
Nurmijärven kunta Nurmijärvi Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen 17.8.2007 myöntämän ympäristölupapäätöksen No YS 998 lupamääräyksen C.6. muuttamista 23.11.2012 ESAVI/70/04.08/2012 193/2012/1
Kotkan Energia Oy Virolahti Huosiossuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia) 22.11.2012 ESAVI/45/04.08/2012 254/2012/2
Uudenkaupungin kaupunki / Vakka-Suomen Vesi Uusikaupunki Uudenkaupungin kaupungin Häpönniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 21.11.2012 ESAVI/15/04.08/2010 186/2012/1
Yara Suomi Oy Uusikaupunki Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin lannoitetehtaan ympäristöluvan mukainen selvitys jätevesien purkupaikkavaihtoehtojen vaikutuksesta meriveden laatuun Uudenkaupungin edustalla 21.11.2012 ESAVI/69/04.08/2011 187/2012/1
Antti Alaharju Orimattila Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 21.11.2012 ESAVI/226/04.08/2011 189/2012/1
Saint-Gobain Weber Oy Kuusakoski Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee bitumin käyttöä Weber Saint-Gobain Oy:n Kuusankosken Leca-soratehtaalla 15.11.2012 ESAVI/228/04.08/2012 188/2012/1
Rauman Satama Rauma Rauman Sataman pilaantuneiden ruoppausmassojen stabilointisuunnitelman hyväksyminen ja hakemus päätöksen täytäntöön panemiseksi muutoksenhausta huolimatta  14.11.2012 ESAVI/71/04.08/2012 245/2012/2
Rauman Satama  Rauma Rauman Sataman pilaantuneiden ruoppausmassojen stabilointisuunnitelman hyväksyminen ja hakemus päätöksen täytäntöön panemiseksi muutoksenhausta huolimatta 14.11.2012 ESAVI/71/04.08/2012 245/2012/2
Juha-Matti Laiho Kärkölä Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 12.11.2012 ESAVI/105/04.08/2012 184/2012/1
Innoteam Kiinteistöt Oy Lappeenranta Konnuunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 12.11.2012 ESAVI/740/04.08/2010 185/2012/1
Top Hotels Oy Vihti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kokoushotelli Elohovin jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamista 9.11.2012 ESAVI/236/04.08/2010 181/2012/1
Porin kaupunki, Ympäristölautakunta Pori Hakemus Aittaluodon autopurkamon toimintaa koskevan ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta 9.11.2012 ESAVI/82/04.08/2012 182/2012/1
Susanna ja Jyrki Koivumäki Jämijärvi Susanna ja Jyrki Koivumäen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 80 lypsylehmän, 50 hiehon, 50 öihanaudan ja 20 20 nuorkarjapaikan eläinsuojen laajentamista 210 lypsylehmän, 210 hiehon, 20 lihanaudan ja 68 nuorkarjapaikan eläinsuojaksi 8.11.2012 ESAVI/51/04.08/2012 183/2012/1
Vapo Oy Ähtäri 1) Saukkosuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa2) Riukusuon ja Oravasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa 1.11.2012 1) ESAVI/337/04.08/2010
2) ESAVI/341/04.08/2010
1) 235/2012/2
2) 236/2012/2
Haverön Lohi Oy Parainen Kalojen kasvattaminen Sillholmin saaren pohjoispuolella meressä verkkoaltaissa (Sillholmin yksikkö) Paraisten kaupungin Käldön kylässä 31.10.2012 ESAVI/248/04.08/2011 234/2012/2
Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto Helsinki Päätös Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee kiviaineksen läjitys- ja esikäsittelyä Helsingin Laajasalossa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 31.10.2012 ESAVI/241/04.08/2011 178/2012/1
Mikko Mattila Kouvola Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 31.10.2012 ESAVI/254/04.08/2011 175/2012/1
Nordkalk Oy Ab Parainen Nordkalk Oy Ab:n Paraisten kaivoksen ympäristölupahakemus 31.10.2012 ESAVI/696/04.08/2010 174/2012/1
Senaatti-kiinteistöt Luumäki Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 31.10.2012 ESAVI/235/04.08/2011 176/2012/1
Rudus Oy Sipoo Rudus Oy:n (hakijana alun perin Murskauskolmio Oy) ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta sekä rakennustyömaiden ylijäämälouheen ja liikennealueiden pala-asfalttien tuomista varastoitavaksi ja murskattavaksi 31.10.2012 ESAVI/154/04.08/2010 180/2012/1
Ekenäs Energi (Tammisaaren Energia) Raasepori Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätepuun käyttöä polttoaineena Ekenäs Energin Koivuniemen lämpölaitoksessa 30.10.2012 ESAVI/212/04.08/2012 177/2012/1
Stora Enso Oyj Heinola Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee tuhkien hyödyntämistä kenttärakenteessa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 30.10.2012 ESAVI/20/04.08/2012 179/2012/1
Valko, Heikkula Ky Pyhäranta Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa ja metallijätteen käsittelyä. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 26.10.2012 ESAVI/89/04.08/2012 173/2012/1
Vapo Oy Ypäjä Letkunsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus 25.10.2012 ESAVI/204/04.08/2011 224/2012/2
Jokioisten kunta Jokioinen Päätös ympäristönsuojelulain 115 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen nro 5/2007/1 (22.1.2007) eräiden lupamääräysten muuttamista 24.10.2012 ESAVI/77/04.08/2012 171/2012/1
Antti-Matti ja Tanja Mattila Kiikoinen Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 42 lypsylehmän, 34 hiehon, 60 emakon ja 250 lihasian eläinsuojan laajentamista 76 lypsylehmän, 54 hiehon, 23 nuorkarjapaikan ja 800 lihasian eläinsuojaksi 24.10.2012 ESAVI/162/04.08/2012 172/2012/1
Kuusakoski Oy Rauma Päätös ympäristöluvan 126 YLO, 21.12.2007 (muutettu VHO 08/0378/1, 11.12.2008) lupamääräysten tarkistamista ja muuttamista koskevasta lupahakemuksesta, jätteen hyödyntämis- ja käsittelylaitos 23.10.2012 ESAVI/333/04.08/2011 169/2012/1
Naantalin kaupungin ympäristövirasto Naantali Naantalin kaupungin Velkuan jätevedenpuhdistamo, ympäristölupamenettely 23.10.2012 ESAVI/344/04.08/2011 170/2012/1
Lassila & Tikanoja Oyj Kotka Päätös Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee toiminnan olennaista muuttamista Heinsuon kaatopaikalla sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 22.10.2012 ESAVI/701/04.08/2010 168/2012/1
Vapo Oy Luumäki Säkkisuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräykseen 3 sisältyvän määräajan jatkaminen 19.10.2012 ESAVI/145/04.08/2012 219/2012/2
Vapo Oy Luumäki Nokeissuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräykseen 2 sisältyvän määräajan jatkaminen 19.10.2012 ESAVI/17/04.08/2012 220/2012/2
Antti ja Pirkko Riuttaskorpi Loimaa Antti ja Pirkko Riuttaskorven ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 96 lypsylehmän, 70 hiehon ja 14 nuorkarjapaikan eläinsuojan laajentamista 134 lypsylehmän, 80 hiehon ja 30 nuorkarjapaikan eläinsuojaksi 17.10.2012 ESAVI/232/04.08/2011 167/2012/1
Rouskis Oy Salo Rouskis Oy:n Korvenmäen jäteaseman hakemus, joka koskee voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 46 muuttamista. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 16.10.2012 ESAVI/166/04.08/2011 164/2012/1
Lemminkäinen Infra Oy Kotka Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kotkan kaupungin Kaukolan kylässä sijaitsevan asfalttiaseman ja murskauslaitoksen toiminnan olennaista muutosta sekä muualta tuodun puhtaan jäteasfaltin, ylijäämälouheen, betoonin, tiilen ja ylijäämämaiden vastaanottotoiminnan olennaista muutosta ja lupaa päätöksen toimeenpanoon muutoksenhausta huolimatta 16.10.2012 ESAVI/79/04.08/2011 165/2012/1
Vapo Oy Luumäki Läntisen Suurisuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 16.10.2012 ESAVI/419/04.08/2010 216/2012/2
Senson Oy, Lahden mallasuutetehdas Lahti Mallasuutetehtaan ympäristölupapäätös 15.10.2012 ESAVI/729/04.08/2010 166/2012/1
Vekkox Oy Sipoo Vekkox Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Sipoon kunnan Linnanpellon kylässä kiinteistöllä 753-402-26-1 12.10.2012 ESAVI/157/04.08/2010 162/2012/1
Sappi Finland I Oy Lohja Sappi Finland I Oy:n Kirkniemen paperitehtaan ympäristöluvan nro 36/2007/1 lupamääräyksen 38 mukainen Lohjanjärven eteläosan hapettamista koskeva selvitys 11.10.2012 ESAVI/706/04.08/2010 161/2012/1
Jaana ja Vesa Majuri Marttila Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 11.10.2012 ESAVI/125/04.08/2012 163/2012/1
Vapo Oy Kotka Torvmossenin turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 10.10.2012 ESAVI/71/04.08/2011 202/2012/2
Nummi-Pusulan kunta Nummi-Pusula Saukkolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia 8.10.2012 ESAVI/300/04.08/2010 159/2012/1
Vopak Chemicals Logistics Finland Oy Kotka Vopak Chemicals Logistics Finland Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisen ympäristöluvan tarkistaminen 8.10.2012 ESAVI/66/04.08/2011 160/2012/1
Helsingin Energia Helsinki Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella 4.10.2012 ESAVI/197/04.08/2012 157/2012/1
Vesa ja Marja-Leena Siiri Eurajoki Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 4.10.2012 ESAVI/118/04.08/2011 158/2012/1
Järvenpään Romu Recycling Oy Järvenpää Päätös Järvenpään Romu Recycling Oy:n ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan muutos 3.10.2012 ESAVI/311/04.08/2011 153/2012/1
Sibelco Nordic Oy Ab Kemiönsaari Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kemiön maasälpälaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksessä 29 määrätyn määräajan jatkamista 3.10.2012 ESAVI/142/04.08/2012 156/2012/1
Lahti Energia Oy Loviisa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahti Energia Oy:n Loviisan sataman kivihiilivaraston ympäristöluvan lupamääärysten tarkistamista ja toiminnan muuttamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 2.10.2012 ESAVI/327/04.08/2011 152/2012/1
Kymen Vesi Oy Kotka Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus koskien Kotkan Heinsuolle toteutettavaa aumakompostointitoimintaa 2.10.2012 ESAVI/443/04.08/2010 154/2012/1
Lassila & Tikanoja Oyj Hämeenlinna Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus Karanojan hyötykäyttölaitoksen sähkö- ja elektroniikkaromun ja ongelmajätteiden pienerien esikäsittely- ja välivarastointitoimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamista 2.10.2012 ESAVI/46/04.08/2012 155/2012/1
Markku Nokka Salo Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 28.9.2012 ESAVI/308/04.08/2010 151/2012/1
Hampin Kala ja Merikuljetus Oy Luvia Kalojen kasvattaminen Hyviluodon lounaispuolella Orskerin, Vähä Huilkrunnin ja Iso Huilkrunnin saarten välisellä merialueella sijaitsevissa verkkoaltaissa Luvian kunnan Väipäreen kylässä ja Pyörholminnokan kalankasvatusyksikön lupapäätöksen nro 70/2004/3  27.9.2012 ESAVI/263/04.08/2011 199/2012/2
Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy (Ekopartnert) (entinen Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy) Turku Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskuksen ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamista 26.9.2012 ESAVI/237/04.08/2011 144/2012/1
Luvian Uusioteräs-Kierrätyspalvelu Oy (Aiemmin Tmi Jan Hirvonen) Luvia Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kierrätyskelpoisten jätemateriaalien käsittelylaitoksen toimintaa 26.9.2012 ESAVI/22/04.08/2012 149/2012/1
Lidl Suomi Ky Janakkala Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus Lidl Suomi Ky:n jakelukeskuksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi 26.9.2012 ESAVI/289/04.08/2011 150/2012/1
Lassila & Tikanoja Oyj Kerava Ympäristönsuojelulain 57 §:n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen voimalaitoksen toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan No YS 1173, 12.9.2005 rauettamista 21.9.2012 ESAVI/193/04.08/2012 145/2012/1
Keravan Energia Oy Kerava Päätös ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Keravan Energia Oy:n Ylikeravan lämpökeskuksen toiminnalle 11.10.2004 myönnetyn ympäristöluvan No YS 1178 lupamääräysten tarkistamista 21.9.2012 ESAVI/29/04.08/2012 146/2012/1
Kotkamillis Oy Kotka Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kotkamillis Oy:n Kotkan tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 21.9.2012 ESAVI/227/04.08/2011 147/2012/1
Kotkamillis Oy Hamina Hakemus Summan teollisuuskaatopaikan ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi 21.9.2012 ESAVI/228/04.08/2011 148/2012/1
Pesupalvelu Hans Langh Oy Kaarina Päätös Pesupalvelu hans Langh Oy:n ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee öljyisten vesien käsittelyä Piikkiössä. Kyseessä on uusi toiminta 18.9.2012 ESAVI/131/04.08/2011 141/2012/1
St1 Biofuels Oy Hämeenlinna Päätös St1 Biofuels Oy:n ympäristönssuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeenlinnan kauppungissa sijaitsevan etyylialkoholin valmistuslaitosta ja jätevesilietteen käsittelylaitosta. Kyseessä on etyylialkoholin osalta olemassa oleva toiminta ja biokaasulaitoksen osalta uusi toiminta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 18.9.2012 ESAVI/64/04.08/2012 142/2012/1
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hattula Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän Lepaan yksikön jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan YLO/lup/42/04 lupamääräysten tarkistamishakemuksen jättämiselle asetetun määräajan pidentäminen 18.9.2012 ESAVI/325/04.08/2011 143/2012/1
Palovuoren Kivi Oy Raisio Päätös Viuhkometsän maankaatopaikan toiminnan muuttamista koskevasta hakemuksesta. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoskenhausta huolimatta 17.9.2012 ESAVI/314/04.08/2011 139/2012/1
Loimaan Vesi Loimaa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen muuttamista jäteveden purkupaikan koordinaattitietojen osalta 17.9.2012 ESAVI/152/04.08/2012 140/2012/1
Vapo Oy Kouvola Vehkaojansuon turvetuotannon ympäristöluvanlupamääräysten tarkistaminen  14.9.2012 ESAVI/178/04.08/2011 189/2012/2
Espoon kaupunki, Tekninen keskus Espoo Päätös Kalliosuon maankaatopaikan toiminnan laajentamista koskevasta ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisesta hakemuksesta. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 14.9.2012 ESAVI/94/04.08/2012 137/2012/1
Riihimäen Auto- ja Konehajoittamo Riihimäki Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 27.1.2006 Riihimäen Auto- ja Konehajoittamolle antaman päätöksen nro YSO/14/2006 muuttamista 14.9.2012 ESAVI/300/04.08/2011 138/2012/1
Ruskon kunta Rusko Ruskon kunnan Vahdon jätevedenpuhdistamo, ympäristölupamenettely 11.9.2012 ESAVI/196/04.08/2011 134/2012/1
Resykli Oy Loimaa Päätös Alastaro Circuitin Virttaankankaan moottoriurheilukeskuksen nykyistä toimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta   10.9.2012 ESAVI/470/04.08/2010 136/2012/1
Iittala Group Oy Ab Hämeenlinna Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Iittalan Lasitehtaan toiminnan olennaista muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 7.9.2012 ESAVI/34/04.08/2012 135/2012/1
Juha Nikunen Miehikkälä Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lypsykarjatalouden toimintaa 7.9.2012 ESAVI/57/04.08/2012 133/2012/1
Vapo Oy Loimaa Harmantinsuon turvetuotannon ympäristöluvan määräysten tarkistaminen 6.9.2012 ESAVI/31/04.08/2011 179/2012/2
PJ-Turve Oy Kouvola Kankaanniemensoiden turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja tuotantoalueen laajentaminen 6.9.2012 ESAVI/542/04.08/2010 181/2012/2
Fredrik von Limbug Stirum Salo Frerik con Limbug Stirumin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 60 emolehmän, 30 hiehon, 30 lihanaudan ja 60 nuorkarjapaikan eläinsuojan laajentamista 230 emolehmän, 60 hiehon, 250 lihanaudan ja 230 nuorkarjapaikan eläinsuojaksi 29.8.2012 ESAVI/162/04.08/2011 131/2012/1
Mikko Lehtinen Kärkölä Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristöluppahakemus 29.8.2012 ESAVI/26/04.08/2012 132/2012/1
Stora Enso Oyj Anjalankosken tehtaat Kouvola Ympäristönlupahakemus, joka koskee lento- ja pohjatuhkan hyödyntämistä kenttärakenteissa Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehtaiden tehdasalueella. Lupaa haetaan toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesti 24.8.2012 ESAVI/281/04.08/2012 130/2012/1
Raussin Energia Oy Kouvola Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 23.8.2012 ESAVI/177/04.08/2011 174/2012/2
Länsi-Rannikon Kala Oy Taivassalo Ympäristölupahakemus, joka koskee Länsi-Rannikon Kala Oy:n jätevesien käsittelyä koskevien määräysten antamista 22.8.2012 ESAVI/343/04.08/2011 128/2012/1
Suomen Akkukeräys Oy Rauma Suomen akkukeräys Oy:n ympäristölupahakemus olemassa olevan toiminnan lupamääräsyten tarkistamiseksi 22.8.2012 ESAVI/11/04.08/2011 129/2012/1
Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy Turku Autopurkamotoimintaa koskeva ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupahakemus sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 17.8.2012 ESAVI/691/04.08/2010 126/2012/1
BASF Oy, Haminan tehdas Hamina Päätös ympäristösuojelulain 61 §:n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. Ilmoitus koskee BASF Oy:n latekseja valmistavan tehtaan yhteydessä olevan kattilalaitoksen koeajoja normaalia pienemmällä minimiteholla 17.8.2012 ESAVI/113/04.08/2012 127/2012/1
Vapo Oy Kankanpää Koivistonkeitaan turvetuotannon ympäristölupa ja lupa poiketa vesilain 1 luvun 15 a §:n mukaisesta kiellosta sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia  15.8.2012 ESAVI/195/04.08/2011 165/2012/2
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Espoo ja Kirkkonummi Ympäristösuojelulain (86/2000) 115 §:n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen kalliolouhos- ja kivenmurskaamotoiminnan ympäristöluvan No YS 1115, 1.10.2003 sekä edellä mainitun luvan lupamääräysten muuttamiseksi annetun ympäristölupapäätöksen No YS 688, 26.5.2008 lupamääräysten tarkistamiseksi annetun määräajan pidentämistä 14.8.2012 ESAVI/148/04.08/2012 125/2012/1
RMS-Ympäristöpalvelut Oy Espoo RMS-Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupahakemus 10.8.2012 ESAVI/8/04.08/2012 124/2012/1
Port of Tolkkinen Oy Porvoo Port of Tolkkinen Oy:n Tolkkisten sataman toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupahakemus  10.8.2012 ESAVI/174/04.08/2011 123/2012/1
Omya Oy ja Salon Mineraali Oy Salo Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus 27.7.2012 ESAVI/703/04.08/2010 119/2012/1
WH 2005/Niam III East (Asset) Oy Salo Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Perniön Kosken aseman pilaantuneen maaperän puhdistamista 27.7.2012 ESAVI/711/04.08/2010 121/2012/1
Rosk`n Roll Oy Ab Lohja Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee uudenmaan ympäristökeskuksen 15.6.2007 antaman päätöksen No YS 794 määräysten muuttamista 27.7.2012 ESAVI/30/04.08/2012 122/2012/1
Surehand Oy Helsinki Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 75/2012/1, 26.4.2012, mukaisen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 25.7.2012 ESAVI/117/04.08/2012 120/2012/1
Taina Pelin Tuusula Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ylijäämämaa-aineksen hyödyntämistä 19.7.2012 ESAVI/227/04.08/2010 117/2012/1
Suomen Energiamurske Oy Hyvinkää Päätös Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 238/4.3.2003 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Suomen Energiamurske Oy:n rakennusjätteen käsittelylaitoksen toimintaa 9.7.2012 ESAVI/702/04.08/2010 118/2012/1
UPM-Kymmene Oyj Kouvola UPM-Kymmene Oyj:n Lamminmäen kaatopaikan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräysten tarkistamista koskeva hakemus 4.7.2012 ESAVI/142/04.08/2011 116/2012/1
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Lahti Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasa, joka koskee Kujalan vanhan kaatopaikan hajupäästöjen vähentämistä reaktiivisella pintarakenteella 2.7.2012 ESAVI/90/04.08/2011 115/2012/1
Sain-Gobain Rakennustuotteet Oy Kirkkonummi Sain-Gobain Rakennustuotteet Oy:n ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus, joka koskee koeluonteista toimintaa kipsilevytehtaalla (Gyproc) 28.6.2012 ESAVI/136/04.08/2012 114/2012/1
Boliden Harjavalta Oy Harjavalta Boliden Harjavalta Oy:n toiminnan olennaista muuttamista (keräysöljyn poltto liekkiuuneissa ja rikkihappotehtaan pesuhapon haihdutuksessa) Harjavallan tuotantolaitoksella koskeva hakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 27.6.2012 ESAVI/59/04.08/2011 113/2012/1
Satakierto Oy Köyliö Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Satakierto Oy:n Hallavaaran jätekeskuksen toiminnan muutosta 26.6.2012 ESAVI/144/04.08/2011 110/2012/1
Componenta Finland Oy Pori Päätös Componenta Finland Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta toiminnan muutosta koskevasta hakemuksesta, joka koskee Porissa sijaitsevan rautavalimon toimintaa ja sinkityn kierrätysteräksen käyttöä raaka-aineena. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 26.6.2012 ESAVI/107/04.08/2011 111/2012/1
FNsteel Oy Ab Hanko Päätös FNsteel Oy Ab:n Koverharin terästehtaan ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamista koskevasta hakemuksesta 26.6.2012 ESAVI/83/04.08/2012 112/2012/1
Helsingin Metallipurkaus Oy Lohja Helsingin Metallipurkaus Oy:n teollisuuden kierrätyskeskuksen toimintaa, romuajoneuvojen esikäsittelyä, puun haketusta ja hyödyntämistä sekä betonijätteen ja asfalttimurskeen hyötykäyttöä koskeva ympäristölupamääräysten tarkistamista sekä toiminnan muutosta koskeva lupahakemus 20.6.2012 ESAVI/180/04.08/2011 109/2012/1
Timberwise Oy Loimaa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Tiimberwise Oy:n parkettitehtaan toimintaa 19.6.2012 ESAVI/130/04.08/2010 102/2012/1
Envor Biotech Oy Forssa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee toimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista Envor Biotech Oy:n biojätteiden ja lietteiden käsittelylaitoksella Forssan Kimmassuon Envitech alueella. Päätös sislätää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta olennaisesti muutettavien toimintojen osalta 18.6.2012 ESAVI/489/04.08/2010 108/2012/1
YIT Rakennus Oy Kotka Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista 15.6.2012 ESAVI/18/04.08/2011 104/2012/1
Tero Repo Lappeenranta Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 15.6.2012 ESAVI/301/04.08/2011 103/2012/1
Stena Recycling Oy Pori Porin Peittoonkorven teollisuusjätteen kaatopaikan toiminnan muutosta koskeva hakemus yksilöidyn jätteen sijoittamiseksi kaatopaikalle 15.6.2012 ESAVI/751/04.08/2010 101/2012/1
MTY Pirinen Iitti Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 15.6.2012 ESAVI/718/04.08/2010 105/2012/1
Kimmo Jokela Orimattila Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus, jonka käsittelyyn sisältyy myös eläinsuojarakennusten muutoksia 15.6.2012 ESAVI/641/04.08/2010 106/2012/1
Miehikkälän kunta Miehikkälä Miehikkälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset 15.6.2012 ESAVI/244/04.08/2011 107/2012/1
Lahti Energia Oy Lahti Päätös Lahti Energia Oy:n Teivaanmäen voimalaitoksen toiminnan muutosta koskevasta ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee toiminnan olennaista muuttamista 12.6.2012 ESAVI/58/04.08/2011 100/2012/1
Arto Kerttula Laitila Arto Kerttulan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 66 lypsylehmän, 22 hiehon, 15 lihanaudan ja 29 nuorkarjapaikan eläinsuojen laajentamista 71 lypsylehmän, 50 hiehon, 75 lihanaudan ja 40 nuorkarjapaikan eläinsuojaksi 12.6.2012 ESAVI/288/04.08/2011 98/2012/1
Vapo Oy Kouvola Haukkasuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, turvetuotantoalueen laajentaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 12.6.2012 ESAVI/28/04.08/2011 136/2012/2
Nordkalk Oy Ab Siikainen Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee poltetun kalkin jauhatusta Siikaisten jauhatuslaitoksessa 11.6.2012 ESAVI/123/04.08/2012 99/2012/1
Taimen Oy Kustavi Kalojen kasvattaminen Vuosnaisten kalankasvatuslaitoksessa Kustavin kunnan Pohjois-Vartsalan kylässä sijaitsevalla merialueella 11.6.2012 ESAVI/261/04.08/2011 133/2012/2
Mannerlohi Oy Varanpää Oy Kalojen talvisäilyttäminen meressä Niittyluodon pohjoispuolella sijaitsevassa verkkoaltaassa, Uusikaupunki, Varanpää 8.6.2012 ESAVI/316/04.08/2011 130/2012/2
JRI-pesu Oy Tuusula JRI-pesu Oy:n säiliökonttien pesulaitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus 8.6.2012 ESAVI/143/04.08/2011 97/2012/1
Forlogistics Oy Rauma Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Forlogistics Oy:n mäntyöljyn ja sen jatkojalostuskemikaalien varastointia 6.6.2012 ESAVI/681/04.08/2010 96/2012/1
Hangon Satama Hanko Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 §:n mukainen hakemus, joka koskee Hangon Länsisataman ympäristöluvan (nro 6/2005/2 lupamääräysten tarkistamiseksi annetun määräajan pidentämistä 5.6.2012 ESAVI/299/04.08/2011 94/2012/1
Kauriskallio Oy Somero Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksken täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 5.6.2012 ESAVI/33/04.08/2012 95/2012/1
Juha Näppi Luumäki Juvainsaarensuon pohjoisosan turvetuotannon ympäristöluvan määräysten tarkistaminen 5.6.2012 ESAVI/420/04.08/2010 124/2012/2
Porvoon kaupunki / Liikelaitos Porvoon vesi Porvoo Epoon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan muutos 1.6.2012 ESAVI/251/04.08/2010 93/2012/1
Järvenpään kaupunki, Tekninen toimi, kaupunkitekniikka Järvenpää Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 14.7.2011 antaman päätöksen Nro 55/2011/1 lupamääräysten A.3. ja C.7. muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 31.5.2012 ESAVI/312/04.08/2011 90/2012/1
Envor Recycling Oy Forssa Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 10.10.2003 Forssan Romu Oy:lle (nyk. Envor Recycling Oy) antaman päätöksen nro YLO/72/03 muuttamista 31.5.2012 ESAVI/210/04.08/2011 92/2012/1
Paperinkeräys Oy Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee lasipullojen koeluontoista siirtokuormaustoimintaa 30.5.2012 ESAVI/73/04.08/2012 91/2012/1
Jukka ja Ulla Huittinen Salo Jukka ja Ulla Huittisen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 20 000 munivan kanan kanalan laajentamista 45 000 munivan kanan kanalaksi 30.5.2012 ESAVI/159/04.08/2011 89/2012/1
Suomen Rengaskierrätys Oy Heinola Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee autonrengasrouheen käyttöä jätevedenpuhdistuksessa 30.5.2012 ESAVI/68/04.08/2012 87/2012/1
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Helsinki Viikin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi annetun määräajan pidentäminen 28.5.2012 ESAVI/302/04.08/2011 88/2012/1
Rantamaan Lohi, avoin yhtiö Uusikaupunki Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä Koirakarin saaren länsipuolella 28.5.2012 ESAVI/683/04.08/2010 118/2012/2
Mika Härkö Luumäki Kurannonsuon-Lehtisaarensuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 25.5.2012 ESAVI/421/04.08/2010 112/2012/2
Vapo Oy Laitila Raumjärvensuon turvetuotantoalueen tuotantolohkon 4 ympäristölupa, korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia 23.5.2012 ESAVI/447/04.08/2010 111/2012/2
Markku Peltonen, perustettava yhtiö Salo Markku Peltosen ja Matti Erjalan perustettavan yhtiön lukuun tekemä ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 336 lypsylehmän ja 60 vasikan yhtenäisnavetan perustamista 16.5.2012 ESAVI/106/04.08/2011 84/2012/1
Ekokem Oy Ab Pori Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilssivesien kemiallista puhdistamista 16.5.2012 ESAVI/81/04.08/2012 86/2012/1
Kuusakoski Oy Lahti Päätös Kuusakoski Oy:n ympäristönsuojelulain 35 § mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Lahden kaupungissa sijaitsevan Ekopark Lahti -kierrätyslaitoksen toimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta  15.5.2012 ESAVI/31/04.08/2012 85/2012/1
Vapo Oy Luumäki Säkkisuon turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen 11.5.2012 ESAVI/438/04.08/2010 104/2012/2
Ekokem Oy Ab Riihimäki Ekokem Oy Ab:n ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus, joka koskee koeluonteista hiomatuotteen polttoa koereaktorissa Riihimäen laitosalueella 4.5.2012 ESAVI/74/04.08/2012 83/2012/1
Turun Seudun Jätehuolto Oy Parainen Rauhalan jätekeskuksen ympäristölupamääräyksen muutos 30.4.2012 ESAVI/14/04.08/2011 78/2012/1
Minimetalli Oy Loviisa Päätös Minimetalli Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikka- sekä metalliromun ja muovijätteen vastaanottoa, varastointia ja käsittelyä Valkon varastoalueella 30.4.2012 ESAVI/124/04.08/2010 80/2012/1
Stena Recycling Oy Nastola Päätös voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemuksesta, joka koskee Stena Recycling Oy:n Nastolassa sijaitsevan Ritomäen kierrätyskeskuksen toiminnan laajentamista 30.4.2012 ESAVI/697/04.08/2010 81/2012/1
Kuusakoski Oy Espoo Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee autopaloittamosta syntyvän seulotun kevytjakeen jalostamista polttoaineeksi 30.4.2012 ESAVI/69/04.08/2012 82/2012/1
Raaseporin kaupunki, Tekninen keskus Raasepori Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee uudenmaan ympäristökeskuksen 19.12.2007 myöntämän ympäristöluvan No YS 1689 lupamääräysten B.6. ja B.11. muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 27.4.2012 ESAVI/295/04.08/2011 79/2012/1
Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto Helsinki Päätös Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Helsingin kaupungin rakennusvirastolle 18.3.2010 annetun päätöksen Nro 8/2010/2 ja 3.12.2010 annetun päätöksen Nro 90/2010/2 muuttamista varastointi- ja esikäsittelykentän rajauksen osalta 27.4.2012 ESAVI/285/04.08/2011 77/2012/1
Surehand Oy Helsinki Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa 26.4.2012 ESAVI/209/04.08/2011 75/2012/1
Toni`s Takeover Kärkölä Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 24.8.2006 Toni`s Takeoverin autopurkamolle antaman päätöksen nro YSO/106/2006 muuttamista 26.4.2012 ESAVI/309/04.08/2011 76/2012/1
Kekkilä Oyj Janakkala Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa poiketa pohjaveden muuttamiskiellosta sekä toiminen aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista 24.4.2012 ESAVI/721/04.08/2010 90/2012/2
Vapo Oy Luumäki Nokeissuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja tuotantoalueen laajentaminen 23.4.2012 ESAVI/364/04.08/2010 89/2012/2
Gullkronan Lohi Oy Parainen Kalojen kasvattaminen meressä Svartskärin saaren pohjoispuolella 23.4.2012 ESAVI/715/04.08/2010 91/2012/1
Oripään kunta Oripää Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus Oripään kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräysten tarkistamiseksi 20.4.2012 ESAVI/635/04.08/2010 72/2012/1
Länsimetro Oy Espoo Länsimetro Oy:n ympäristölupahakemus metrotunnelin poistovesien johtamiseksi mereen Tapiolan Otsonlahteen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 20.4.2012 ESAVI/108/04.08/2011 73/2012/1
Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Espoo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Tapiolan keskuspysäköintilaitoksen rakentamisen aikaisten poistovesien johtamista sadevesiviemärin kautta mereen Tapiolan Otsolahteen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 20.4.2012 ESAVI/200/04.08/2012 74/2012/1
Jaana ja Vesa Majuri Marttila Jaana ja Vesa Majurin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 240 emakon ja 1380 lihasian sikalan laajentamista 250 emakon ja 1900 lihasian sikalaksi 19.4.2012 ESAVI/221/04.08/2011 71/2012/1
Lassila & Tikanoja Oyj Kotka Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi  18.4.2012 ESAVI/663/04.08/2010 70/2012/1
Rudus Oy Espoo Päätös Rudus Oy:n Kulmakorven louhinta- ja murskausalueen toimintaa koskevan ympäristöluvan No YS 1695, 30.12.2009 lupamääräysten 25., 26. ja 31. muuttamista koskevasta ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesta hakemuksesta  16.4.2012 ESAVI/259/04.08/2011 69/2012/1
Satamuna Oy Eura Satamuna Oy:n ympäristösuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 29 999 munivan kanan kanalan laajentamista 70 000 munivan kanan kanalaksi 13.4.2012 ESAVI/189/04.08/2011 68/2012/1
Lappeenrannan Lämpövoima Oy Lappeenranta Ympäristölupahakemus, joka koskee Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n Mertaniemen voimalaitokselle rakennettavien uusien kaukolämpökattiloiden toimintaa. Ympäristölupahakemukseen sisältyy hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta  11.4.2012 ESAVI/222/04.08/2011 66/2012/1
Lassila & Tikanoja Oyj Turku Topinojan pilaantuneen maan käsittelypisteen toimintaa koskevan ympäristöluvan raukeaminen 11.4.2012 ESAVI/27/04.08/2012 67/2012/1
Pöytyän kunta Pöytyä Pöytyän kunnan Kyrön taajaman jätevedenpuhdistamo, ympäristölupamenenttely 10.4.2012 ESAVI/199/04.08/2010 65/2012/1
Maanrakennus Oy Laatutyö Espoo Päätös ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Maanrakennus Oy Laatutyön ylijäämälouheen murskaustoiminnalle 14.10.2009 myönnetyn ympäristöluvan No YS 1268 lupamääräysten tarkistamista 4.4.2012 ESAVI/255/04.08/2011 62/2012/1
Stara Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Helsinki Päätös Stara Helsingin kaupungin rakentamispalvelun ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren pilaantuneiden maiden välivarastointikentän toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan No YS 1496/14.11.2007 lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muutosta sekä hakemuksesta päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 3.4.2012 ESAVI/154/04.08/2011 61/2012/1
Ekokem-Palvelu Oy Pori Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskuksen sekä tavanomaisen ja ongelmajätteen kaatopaikan toiminnan muutosta ja koko toiminnan lupamääräysten tarkistusta koskeva hakemus 3.4.2012 ESAVI/159/04.08/2010 63/2012/1
Kuusakoski Oy Pori Marinkorven teollisuusjätteen kaatopaikan toiminnan muutosta koskeva hakemus sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 3.4.2012 ESAVI/451/04.08/2010 64/2012/1
Pa-Ri Materia Oy Riihimäki Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttama Pa-Ri Materia Oy:n hyötykäyttökelpoisten jätejakeiden käsittely- ja kierrätyslaitoksen ympäristölupahakemus 2.4.2012 ESAVI/122/04.08/2011 60/2012/1
Tmi Pentti Ojanperä Turku Tmi Pentti Ojanperän autopurkamon toiminnan lopettamista koskevat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen 2.4.2012 ESAVI/116/04.08/2010 58/2012/1
Fortum Power and Heat Oy Järvenpää Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta 30.3.2012 ESAVI/201/04.08/2011 59/2012/1
Kekkilä Oyj Inkoo Stormossenin turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen laajennusalueella muutoksenhausta huolimatta 30.3.2012 ESAVI/722/04.08/2010 72/2012/2
Naantalin kaupunki / Ympäristövirasto Naantali Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus Naantalin kaupungin Rymättylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräysten tarkistamiseksi 28.3.2012 ESAVI/638/04.08/2010 56/2012/1
Oy Alholmens Kraft Ab Toholampi Höyläsalonnevan lohkojen 3-8 turvetuotantoa koskeva ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia 28.3.2012 ESAVI/263/04.08/2010 64/2012/2
Fortum Energiaratkaisut Oy Nakkila Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun polttoa Fortum Energiaratkaisut Oy:n lämpölaitoksella (Lk 222) Nakkilassa 27.3.2012 ESAVI/62/04.08/2012 55/2012/1
Finavia Oyj Tuusula ja Vantaa Päätös ympäristönsuojelul.ain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen välivarastointi-, murskaus- ja hyötykäyttötoimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 27.3.2012 ESAVI/723/04.08/2010 57/2012/1
Loimaan kaupunki Loimaa Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa asetetun määräajan pidentäminen 22.3.2012 ESAVI/214/04.08/2011 53/2012/1
Tiina Puranen ja Tuomas Lehtonen Vihti Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista 22.3.2012 ESAVI/218/04.08/2011 54/2012/1
Suomen Broiler Oy Masku Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 39 000 broileriemon kasvattamon laajentamista 41 000 broileriemon kasvattamoksi 19.3.2012 ESAVI/111/04.08/2011 46/2012/1
Suomen Broiler Oy Masku Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 11 000 broileriemon kasvattamon laajentamista 12 5000 broileriemon kasvattamoksi 19.3.2012 ESAVI/112/04.08/2011 47/2012/1
Suomen Broiler Oy Masku Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 19 000 broileriemon kanalan laajentamista 22 1000 broileriemon kanalaksi 19.3.2012 ESAVI/113/04.08/2011 48/2012/1
Suomen Broiler Oy Masku Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 20 000 broileriemon kasvattamon laajentamista 26 000 broileriemon kasvattamoksi 19.3.2012 ESAVI/114/04.08/2011 49/2012/1
Suomen Broiler Oy Masku Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 8 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista 19.3.2012 ESAVI/115/04.08/2011 50/2012/1
Suomen Broiler Oy Masku Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista 19.3.2012 ESAVI/116/04.08/2011 51/2012/1
Suomen Broiler Oy Masku Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 13 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista 19.3.2012 ESAVI/117/04.08/2011 52/2012/1
Iittala Group Oy Ab, Iittalan Lasi Hämeenlinna Iittala Group Oy Ab:n ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus, joka koskee koeluonteista toimintaa Iittalan lasitehtaalla 16.3.2012 ESAVI/43/04.08/2012 45/2012/1
Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto Helsinki Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen 5.6.2009 pilaantuneen maaperän puhdistamistoiminnalle sekä haitta-ainepitoisten maa-ainesten sekä betoni-, tiili- ja asfalttimurskeen hyödyntämistoiminnoille myöntämän ympäristölupapäätöksen No YS 674 olennaista muuttamista 12.3.2012 ESAVI/89/04.08/2011 44/2012/1
Vapo Oy Evijärvi ja Kauhava Porrasnevan turvetuotannon ympäristölupa 12.3.2012 ESAVI/291/04.08/2010 49/2012/2
Lassila & Tikanoja Oyj Pori Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta biokuitulite-tuhkasekoitteen soveltuvuuden selvittämiseksi Kemira Oyj:n ferrosulfaattikaatopaikan mineraaliseksi tiivistyskerrokseksi 9.3.2012 ESAVI/23/04.08/2012 43/2012/1
JK Nyman Oy Loimaa JK Nyman Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan 260 emakon ja 1300 lihasian luomusikalan toiminnan uudelleen järjestelyä ja lupamääräysten tarkistamista 7.3.2012 ESAVI/671/04.08/2010 42/2012/1
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto Helsinki Päätös Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren kaatopaikan ympäristölupapäätöksen No YS 580, 5.6.2003 lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muutosta 6.3.2012 ESAVI/54/04.08/2011 40/2012/1
Lemminkäinen Infra Oy Pyhtää Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pyhtään kunnan Heinlahden kylässä sijaitsevan asfalttiaseman ja murskauslaitoksen toiminnan sekä muualta tuotavan asfaltin, louheen, betonin ja puhtaiden kaivumaiden vastaanottotoiminnan olennaista muutosta 5.3.2012 ESAVI/700/04.08/2010 39/2012/1
Stora Enso Oy Hamina Ympäristönsuojelulain 57 §:n mukainen hakemus, joka koskee Summan paperitehtaan päätöksessä nro 23/09/2 (Dnro ISY-2008-Y-50) mainittujen satamatoimintojen pysyvää keskeyttämistä ja toimintoja koskevan ympäristöluvan rauettamista 5.3.2012 ESAVI/216/04.08/2011 41/2012/1
Lahti Energia Oy Heinola Lahti Energia ja Heinolan voimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muuttamista koskeva hakemus 2.3.2012 ESAVI/717/04.08/2010 38/2012/1
Vapo Oy Tarvasjoki Juvanrahkan turvetuotanota koskeva ympäristölupa 2.3.2012 ESAVI/93/04.08/2011 44/2012/2
Länsi-Suomen Prosessivesi Oy Eura Ympäristölupahakemus, joka koskee Länsi-Suomen Prosessivesi Oy:n jätteenkäsittelytoimintaa. Kysymyksessä on aikaisemmin eri toiminnanharjoittajan nimissä harjoitettu toiminta laajennettuna uudella kiinteistöllä 29.2.2012 ESAVI/528(04.08/2010 37/2012/1
Hangon kaupunki Hanko Lappohjan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus ja toiminnan lopettaminen 28.2.2012 ESAVI/147/04.08/2010 35/2012/1
Mondi Lohja Oy Lohja Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuituliete-biopolttoainesekoitteen käyttöä polttoaineena Mondi Lohja Oy:n lämpölaitoksella 28.2.2012 ESAVI/36/04.08/2012 36/2012/1
Valio Oy Riihimäki Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsiojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta, Valio Oy Riihimäen meijeri 27.2.2012 ESAVI/79/04.08/2010 34/2012/1
Liisa ja Juha Salo Somero Liisa ja Juha Salon uutta munituskanalaa koskeva hakemus 24.2.2012 ESAVI/332/04.08/2010 33/2012/1
Karttaliite (pdf)
HK Ruokatalo Oy Vantaa Päätös lihavalmiste- ja valmisruokatehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta, HK Ruokatalo Oy Vantaan tehdas 21.2.2012 ESAVI/181/04.08/2010 31/2012/1
Mikko Roimola Miehikkälä Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 20.2.2012 ESAVI/190/04.08/2011 28/2012/1
Ekom-Palvelu Oy Hausjärvi Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätteenpolton arinakuonan kasabioliuotusta 20.2.2012 ESAVI/269/04.08/2011 32/2012/1
FNsteel Oy Ab (entinen Ovako Wire Oy Ab) Hanko Koverharin terästehtaan ympäristölupapäätöksen nro 30/2006/1 lupamääräyksien 6, 7 ja 8 mukainen selvitys 17.2.2012 ESAVI/427/04.08/2010 30/2012/1
Kuusakoski Oy Heinola Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätemateriaalien tuotteistamista polttoaineeksi 15.2.2012 ESAVI/298/04.08/2011 29/2012/1
Paperinkeräys Oy Turku Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee keräyspaperin ja -pahvin, muovin, elumiinitölkkien sekä energiajakeen vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia 13.2.2012 ESAVI/358/04.08/2010 26/2012/1
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Nurmijärvi Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 §:n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan lämpölaitoksen toiminnalle 18.9.2006 myönnetyn ympäristöluvan No YS 1309 rauettamista 13.2.2012 ESAVI/321/04.08/2011 27/2012/1
Stena Recycling Oy Pori Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Stena Recycling Oy:n Tahkoluodon kierrätyslaitoksen toiminnan muutosta. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 10.2.2012 ESAVI/20/04.08/2011 25/2012/1
Tapio Uusipaasto Siikainen Oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymistä koskevaan päätökseen 8.2.2012 ESAVI/184/04.08/2011 26/2012/2
Can-Pack S.A., sivuliike Suomessa Hämeenlinna Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen ratkaisu toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta 7.2.2012 ESAVI/84/04.08/2011 24/2012/1
Tramel Oy Tuusula Päätös ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely- ja lajittelutoiminnan kehittämistä 3.2.2012 ESAVI/320/04.08/2011 22/2012/1
Celsa Steel Service Oy Raasepori Pohjankurun sataman ruoppausmassan kuivatusta koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus 3.2.2012 ESAVI/74/04.08/2010 23/2012/1
Vapo Oy Lappeenranta Konnunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3.2.2012 ESAVI/40/04.08/2011 21/2012/2
KiiltoClean Oy (aiemmin Farmos Oy) Turku Päätös KiiltoClean Oy:n teknokemiantehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan Nro 63 YLO, 27.11.2001 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 mukaisesta lupahakemuksesta 31.1.2012 ESAVI/217/04.08/2010 16/2012/1
Uudenkaupungin kaupunki / Uudenkaupungin Vesi Uusikaupunki Uudenkaupungin kaupungin Lokalahden jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset 31.1.2012 ESAVI/278/04.08/2011 17/2012/1
Kustavin kunta Kustavi Kustavin kunnan Kärtyn jätevedenpuhdistamo, ympäristölupamenettely ja toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset 31.1.2012 ESAVI/198/04.08/2010 18/2012/1
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Porvoo Päätös Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n Kilpilahden jätekeskuksen alueen kallion louhintaa ja kiviaineksen murskausta koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 1601, 15.12.2009 eräiden lupamääräysten muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta sekä hakemuksesta päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 31.1.2012 ESAVI/151/04.08/2011 19/2012/1
Vapo Oy Forssa Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 9.10.2007 myöntämän ympäristöluvan Nro YSO/108/2007 lupamääräyksen 12. määräajan pidentämistä 31.1.2012 ESAVI/197/04.08/2011 21/2012/1
Tarvasjoen Metalli ja Teräsromu Oy Tarvasjoki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoimintaa sekä päätös täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta 30.1.2012 ESAVI/129/04.08/2011 15/2012/1
Puolustusvoimat, Merivoimien Materiaalilaitos Kemiönsaari Huoltovarmuuskeskuksen Varmuusvaraston sekä puolustusvoimien alusten palavien nesteiden ja kemikaalien varastointi 30.1.2012 ESAVI/417/04.08/2010 20/2012/1
Lemminkäinen Infra Oy Sipoo Kallion louhinta- ja louheen murskaustoiminnalle Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.8.2010 myöntämän ympäristölupapäätöksen Nro 30/2010/1 lupamääräyksen 10. mukainen riskianalyysi 27.1.2012 ESAVI/155/04.08/2011 14/2012/1
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Kirkkonummi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n kipsilevytehtaan (Gyproc) ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus 26.1.2012 ESAVI/733/04.08/2010 13/2012/1
Lavian kunta Lavia Lavian kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 25.1.2012 ESAVI/186/04.08/2010 12/2012/1
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Turku Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta 24.1.2012 ESAVI/307/04.08/2011 10/2012/1
Lemminkäinen Infra Oy Pori Lemminkäinen Infra Oy:n jätteiden hyödyntämistoimintaa koskeva ympäristölupahakemus 24.1.2012 ESAVI/586/04.08/2010 11/2012/1
Solmaster Oy Lahti Päätös Solmaster Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Lahden kaupungissa sijaitsevan kemiallisia tuotteita valmistavan tehtaan toimintaa. Kyseessä on uusi toiminta.Päätös sisöltää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 23.1.2012 ESAVI/164/04.08/2011 9/2012/1
Sikaco Oy Parikkala Sikaco Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee emakkosikalan lupamääräysten tarkistamista sekä sikalan eläinmäärän jaksottaista lisäämistä ja muuttamista yhdistelmäsikalaksi niin, että sikalassa on 850 emakkopaikkaa ja 6000 lihasikapaikkaa  20.1.2012 ESAVI/56/04.08/2011 8/2012/1
Norilsk Nickel Harjavalta Oy Harjavalta Päätös ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Norilsk Nickel Harjavalta Oy voimassa olevan ympäristölupapäätöksen nro 69/2004/1 (10.12.2004) lupamääräysten muuttamista. Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 17.1.2012 ESAVI/135/04.08/2011 7/2012/1
Utö Vattenandelslag Länsi-Turunmaa Utö Vattenandelslag -nimisen vesiosuuskunnan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan Utön jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamista Utön saarella 16.1.2012 ESAVI/197/04.08/2010 5/2012/1
Ashland Finland Oy Lahti Päätös Ashland Finland Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pintaväritehtaan toiminnan lopettamista sekä ympäristöluvan raukeaminen 16.1.2012 ESAVI/198/04.08/2011 6/2012/1
Soraliike Erik Winqvist Ky Tuusula Päätös Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta koskien Hiekkamäen murskauslaitoksen toimintaa. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 9.1.2012 ESAVI/163/04.08/2011 4/2012/1
Piiroinen yhtiöt: Arvo Piiroinen Oy ja Metalli-Piiroinen Oy, yhdessä Salo Arvo Piiroinen Oy:n ja Metalli-Piiroinen Oy:n tehtaiden toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tarkistushakemus. Tehtaan nykyiseen ympäristölupaan sisältyy Arvo Piiroinen Oy:n metallien pintakäsittelytoiminta ja Metalli-Piiroinen Oy:n huonekalukomponenttien valmistus 5.1.2012 ESAVI/139/04.08/2010 3/2012/1
Neste Oil Oyj Porvoo Ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukainen hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnalle 31.10.2006 myönnetyn ympäristölupapäätöksen nro 29/2006/2 lupamääräyksen 7. muuttamista 4.1.2012 ESAVI/274/04.08/2011 2/2012/1
Gaudium Oy Pori Gadium Oy Tahkoluodon polttoaine- ja kemikaalivaraston ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus 3.1.2012 ESAVI/188/04.08/2011 1/2012/1

 


Päivitetty