Ympäristölupapäätökset 2011

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Ympäristölupapäätökset 2011 - Etelä-Suomi ja Lounais-Suomi

Etelä-Suomen AVI myöntää myös Lounais-Suomen alueen  ympäristölupapäätökset.

8.7.2014 lähtien Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämät ympäristölupapäätökset on löydettävissä myös Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Joulukuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat

Tuusula

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista

30.12.2011

ESAVI/118/04.08/2010

174/2011/1
Päätös (pdf)

Corenso United Oy Ltd

Pori

Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus

30.12.2011

ESAVI/141/04.08/2011

176/2011/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Hartola

Jaakkolansuon turvetuotannon ympäristölupa

30.12.2011

ESAVI/365//04.08/2010

268/2011/4
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Hartola

Isosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa.

30.12.2011

ESAVI/287/04.08/2011

269/2011/4
Päätös (pdf)

Hartolan Turve

Hartola

Isosuon turvetuotannon ympäristölupa

30.12.2011

ESAVI/627/04.08/2010

270/2011/4
Päätös (pdf)

Cytomed Oy

Lappeenranta

Cytomed Finland -nimisen lääkevalmistetehtaan ympäristölupapäätös

29.12.2011

ESAVI/4/04.08/2011

172/2011/1
Päätös (pdf)

Biovakka Suomi Oy

Vehmaa

Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 96/2011/1 Dnro ESAVI/204/04.08/2010 mukaisen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta

29.12.2011

ESAVI/258/04.08/2011

175/2011/1
Päätös (pdf)

Plastilon Oy

Imatra

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n Imatralla sijaitsevan lujitemuovitehtaan olemassa olevaa toimintaa

28.12.2011

ESAVI/478/04.08/2010

173/2011/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Köyliö

Lamminsuon turvetuotantoalueen laajentaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta.

23.12.2011

ESAVI/363/04.08/2010

280/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin Energia

Helsinki

Helsingin Energian Alppilan lämpökeskuksen toiminnan olennaista muuttamista koskeva hakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

22.12.2011

ESAVI/161/04.08/2011

170/2011/1
Päätös (pdf)

Kaurissalo Oy

Somero

Kaurissalo Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 40 000 munivan kanan ja 20 000 kananuorikon kanalan laajentamista 70 000 munivan kanan ja 35 000 kananuorikon kanalaksi

22.12.2011

ESAVI/57/04.08/2011

171/2011/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Karvia

Mustakeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta.

22.12.2011

ESAVI/60/04.08/2011

276/2011/4
Päätös (pdf)

Lännen koneurakointi Oy

Laitila

Liesrahkan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa. 

22.12.2011

ESAVI/45/04.08/2010

277/2011/4
Päätös (pdf)

Polar Fish Oy

Kankaanpää

Kankaanpään kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan ja veden johtamisluvan lupamääräysten tarkistaminen.

22.12.2011

ESAVI/724/04.08/2010

278/2011/4
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Luumäki

Juvainsaarensuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja tuotanoalueen laajentaminen.

22.12.2011

ESAVI/435/04.08/2010

279/2011/4
Päätös (pdf)

Länsimetro Oy

Espoo

Keilaniemen metrotunnelin poistovesien johtaminen mereen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

20.12.2011

ESAVI/74/04.08/2011

169/2011/1
Päätös (pdf)

Loviisan satama

Loviisa

Loviisan sataman hakemus sataman toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen muuttamiseksi sataman maa-alueen rajauksen osalta vastaamaan olemassa olevaa asemakaavaa

19.12.2011

ESAVI/234/04.08/2011

163/2011/1
Päätös (pdf)

Yara Suomi Oy

Uusikaupunki

Hakemus Uudenkaupungin Hangon saaressa sijaitsevan lannoitetehtaan jätekipsin läjitysalueesta aiheutuvan fosforipäästön alentamiseksi ympäristöluvassa annetun lupamääräysten 13 ja 14 mukaisen selvityksen ja loppuraportin perusteella

19.12.2011

ESAVI/70/04.08/2011

164/2011/1
Päätös (pdf)

Yara Suomi Oy

Uusikaupunki

Uudenkaupungin Hangon saaressa sijaitsevan lannoitetehtaan ympäristöluvassa annettujen lupamääräysten 15 ja 43 mukainen selvitys koskien melupäästöä ja melupäästön vähentämistä

19.12.2011

ESAVI/76/04.08/2011

165/2011/1
Päätös (pdf)

Yara Suomi Oy

Uusikaupunki

Uudenkaupungin Hangon saaressa sijaitsevan lannoitetehtaan ympäristöluvassa annetun lupamääräyksen 4 määräajan pidentämistä koskeva hakemus ja lupamääräyksen 17 mukainen suunnitelma koskien allastamattomien säiliöiden mahdollisten vuotojen hallitsemista

19.12.2011

ESAVI/98/04.08/2011

166/2011/1
Päätös (pdf)

Yara Suomi Oy

Uusikaupunki

Uudenkaupungin Hangon saaressa sijaitsevan lannoitetehtaan ympäristöluvassa annettujen lupamääräysten 10 ja 11 mukaiset selvitykset jätevesien typpi- ja fosforikuormituksen vähentämiseksi

19.12.2011

ESAVI/191/04.08/2011

167/2011/1
Päätös (pdf)

Yara Suomi Oy

Uusikaupunki

Hakemus Uudenkaupungin Hangon saaressa sijaitsevan lannoitetehtaan ympäristöluvassa annetun esi- ja jälkikuivatuskentillä varastoidun sakan käsittelyn määräaikaa koskevan lupamääräyksen 23 muuttamiseksi

19.12.2011

ESAVI/192/04.08/2011

168/2011/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Pyhtää ja Kotka

Valkianjärvensuon turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen, Pyhtää ja Kotka

19.12.2011

ESAVI/430/04.08/2010

263/2011/4
Päätös (pdf)

Finavia Oyj

Tuusula ja Vantaa

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Finavia Oyj:n Myllypadontien maankaatopaikan toimintaa

16.12.2011

ESAVI/514/04.08/2010

155/2011/1
Päätös (pdf)

Finavia Oyj

Tuusula ja Vantaa

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Finavia Oyj:n maankaatopaikka 7a ja 7 b:n toimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

16.12.2011

ESAVI/557/04.08/2010

156/2011/1
Päätös (pdf)

Finavia Oyj

Tuusula ja Vantaa

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Finavia Oyj:n maankaatopaikka 8:n toimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

16.12.2011

ESAVI/558/04.08/2010

157/2011/1
Päätös (pdf)

Skanska Asfaltti Oy

Porvoo

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 10.11.2010 myöntämän ympäristöluvan Nro 76/2010/2 voimassaolon pidentämistä

13.12.2011

ESAVI/220/04.08/2011

162/2011/1
Päätös (pdf)

Jussi Mattila

Janakkala

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle, joka koskee lypsylehmätilan toiminnan laajentamista

12.12.2011

ESAVI/182/04.08/2011

153/2011/1
Päätös (pdf)

Rauma Terminal Services Oy (aik. Telko Oy, aik. Aspokem Oy)

Rauma

Rauma Terminal Services Oy:n kemikaalien terminaalitoimintaa ja varastointitoimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

12.12.2011

ESAVI/215/04.08/2010

160/2011/1
Päätös (pdf)

Aurajoki Oy (aik. Auracoat Oy)

Turku

Aurajoki Oy:n Turunu elektrolyyttistä ja kemiallista pintakäsittelyä sekä pulverimaalausta harjoittavan tehtaan toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tarkistushakemus

12.12.2011

ESAVI/134/04.08/2010

154/2011/1
Päätös (pdf)

Hämetrans Oy

Hämeenlinna

Hämetrans Oy:n Kierrätysmateriaalien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia

12.12.2011

ESAVI/272/04.08/2011

161/2011/1
Päätös (pdf)

Tomi ja Outi Kyöstilä

Orimattila

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

5.12.2011

ESAVI/133/04.08/2011

158/2011/1
Päätös (pdf)

Heikki Mörttinen

Kärkölä

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

5.12.2011

ESAVI/136/04.08/2011

159/2011/1
Päätös (pdf)

UPM-Kymmene Oyj

Lappeenranta

Päätös UPM-Kymmene Oyj:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Kaukaan nestebiojalostamon toimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

2.12.2011

ESAVI/167/04.08/2011

148/2011/1
Päätös (pdf)

Helsingin Energia

Helsinki

Helsingin Energian Myllypuron lämpökeskuksen toiminnan olennaista muuttamista koskeva hakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

2.12.2011

ESAVI/745/04.08/2010

150/2011/1
Päätös (pdf)

Lauri Virtanen

Oripää

Lauri Virtasen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan 1180 lihasian sikalan toiminnan jatkamista

2.12.2011

ESAVI/333/04.08/2010

151/2011/1
Päätös (pdf)

Forssan kaupunki

Forssa

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille

2.12.2011

ESAVI/758/04.08/2010

152/2011/1
Päätös (pdf)

Eurajoen Romu Oy

Eurajoki

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromuun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista

1.12.2011

ESAVI/454/04.08/2010

149/2011/1
Päätös (pdf)

Marraskuu

Suomen Hyötykeskus Oy

Helsinki

Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Viikin käsittelylaitoksen toiminnan olennaista muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

30.11.2011

ESAVI/215/04.08/2011

147/2011/1

Päätös (pdf)

Helsingin kaupunki/ Rekennusvirasto

Helsinki

1) Sörnäistenniemellä sijatsevan Parrulaiturin ruoppausta ja täyttöä koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 155/2011/4  muuttaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

2) Jätemateriaalin hyödyntäminen Sörnäistenniemellä sijaitsevan Parrulaiturin täytössä ja täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta.

30.11.2011

1) ESAVI/174/04.09/2011
2) ESAVI/225/04.08/2011

1) ESAVI/246/2011/4
2) ESAVI/247/2011/4
Päätökset (pdf)

Juhani Artell Ky

Lappeenranta

Lampsinsuon turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen

30.11.2011

ESAVI/458/04.08/2010

238/2011/4
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Lappeenranta

Lampsansuon turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja tuotantoalueen laajentaminen sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

30.11.2011

ESAVI/467/04.08/2010

239/2011/4
Päätös (pdf)

Kokkolan kaupunki

Kokkola

Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamoa ja lietteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan nro 47/2005/1 muuttaminen typenpoistovelvoitteen, lietteenkäsittelyn ja aumakompostoinnin sekä purkupaikan siirtämisen osalta

29.11.2011

ESAVI/125/04.08/2010

146/2011/1
Päätös (pdf)

Sibelco Nordic Oy Ab

Kemiönsaari

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus koskien Kemiön maasälpälaitoksen 2020-rikastushiekka-altaan vedenpinnan tasoa

28.11.2011

ESAVI/273/04.08/2011

144/2011/1
Päätös (pdf)

Stora Enso Publication Paper Oy Ltd

Kouvola

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee RDF-kierrätyspolttoaineen käyttöä Anjalan paperitehtaan rinnakkaispolttolaitoksessa

28.11.2011

ESAVI/186/04.08/2011

145/2011/1
Päätös (pdf)

Salon Hyötykäyttö Oy

Salo

Salon Hyötykäyttö Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee yhtiön jätteenkäsittelylaitoksen nykyisen toiminnan jatkamista ja toiminnan laajentamista koskemaan kotitalouksista peräisin olevan yhdyskuntajätteen vastaanottoa, käsittelyä ja ohjaamista hyötykäyttöön sekä pääosin kotitalouksista peräisin olevien hyötyjätteiden pienjäteaseman perustamista. Hakemus sisältää päätöksen täytäntöönpanosta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

25.11.2011

ESAVI/361/04.08/2010

143/2011/1
Päätös (pdf)

Oy Teboil Ab

Turku

Oy Teboil Ab:n öljyvaraston ympäristölupahakemus

24.11.2011

ESAVI/211/04.08/2010

140/2011/1
Päätös (pdf)

Oy Teboil Ab (aik. Conocophillips Finland Oy)

Turku

Oy Teboil Ab:n öljyvaraston ympäristölupahakemus

24.11.2011

ESAVI/212/04.08/2010

141/2011/1
Päätös (pdf)

Kiertokapula Oy

Hyvinkää, Riihimäki

Päätös Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyalueen laitoskompostointitoimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta ja ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaisesta suunnitelma, joka koskee laitoskompostointitoiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia

24.11.2011

ESAVI/233/04.08/2011

142/2011/1
Päätös (pdf)

Rantasen Nahkajalostamo Ky

Lavia

Lavian kunnassa sijaitsevan Rantasen Nahkajalostamo Ky:n turkismuokkaamon toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

23.11.2011

ESAVI/132/04.08/2010

138/2011/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Rautjärvi ja Ruokolahti

Paljasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen.

23.11.2011

ESAVI/12/04.08/2011

243/2011/4
Päätös (pdf)

UPM Kymmene Oyj, UPM Kiinteistöt

Kouvola

Päätös ympäristönsuojelulain 28 §:n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n Voikkaan tehdasalueella tapahtuvaa purkumateriaalien varastointia ja hyötykäyttöä maarakentamisessa

16.11.2011

ESAVI/685/04.08/2010

137/2011/1
Päätös (pdf)

Jokisivun Pekoni Oy

Mynämäki

Jokisivun Pekoni Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee sikalan laajentamista

15.11.2011

ESAVI/320/04.08/2010

136/2011/1
Päätös (pdf)

Porsico Oy (entinen Emo-Karjala Oy)

Luumäki

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus lupamääräysten tarkistamisesta koskien sikalan toiminnan ympäristölupapäätöstä No A 1018, dnro 0401Y0759, jonka Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on 11.2.2002 myöntänyt Emo-Karjala Oy:lle (perustettava yhtiö)

10.11.2011

ESAVI/276/04.08/2010

131/2011/1
Päätös (pdf)

Huittisten kaupunki

Huittinen

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ympäristölupapäätöksen (Nro 39/2003/2, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto) lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muuttamista Huittisten kaupungin Pappilanniemen jätevedenpuhdistamolla

10.11.2011

ESAVI/775/04.08/2010

135/2011/1
Päätös (pdf)

Jussilan tila Oy

Honkajoki

Kuuskeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa

9.11.2011

ESAVI/434/04.08/2010

234/2011/4
Päätös (pdf)

Understödsföreningen för Västankvarn skolor r.f.

Inkoo

Understödsföreningen för Västankvarn skolor r.f., ympäristölupahakemus eläinsuojalle

9.11.2011

ESAVI/172/04.08/2010

132/2011/1
Päätös (pdf)

Understödsföreningen för Västankvarn skolor r.f.

Inkoo

Understödsföreningen för Västankvarn skolor r.f:n Västankvarn Gårdin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

9.11.2011

ESAVI/174/04.08/2010

133/2011/1
Päätös (pdf)

Finnkoritus Oy

Espoo

Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa

7.11.2011

ESAVI/128/04.08/2011

134/22011/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Kauhava

Keltinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja vesilain 1 luvun 15a §:n mukaista poikkeusta koskeva hakemus. 

2.11.2011

ESAVI/379/04.08/2010

229/2011/4
Päätös (pdf)

Lokakuu

Fortum Energiaratkaisu Oy (aiemmin Fortum Power and Heat Oy)

Kokemäki

Fortum Energiaratkaisut Oy:n Kokemäen lämpölaitoksen toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen

31.10.2011

ESAVI/164/04.08/2010

122/2011/1
Päätös (pdf)

Styrochem Finland Oy

Kokemäki

Styrochem Finland Oy:n polystyreenitehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen

31.10.2011

ESAVI/545/04.08/2010

123/2011/1
Päätös (pdf)

Perustettava yhtiö Nina ja Hemmo Ranta

Laitila

Nina ja Hemmo Rannan perustettavan yhtiön lukuun tekemä ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 440 emakon ja 90 liha- ja siitossian sikalan perustamista

31.10.2011

ESAVI/6/04.08/2011

130/2011/1
Päätös (pdf)

Hangon kaupunki, Tekninen ja ympäristövirasto

Hanko

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Orioninkadun kaatopaikan kunnostamista

31.10.2011

ESAVI/239/04.08/2010

129/2011/1
Päätös (pdf)

STX Finland Oy

Rauma

STX Finland Oy:n Rauman telakan ympäristöluvan muuttaminen koskien termistä ruiskutusta

28.10.2011

ESAVI/105/04.08/2011

124/2011/1
Päätös (pdf)

Kristian Ulla

Laitila

Kristian Ullan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 440 emakon ja 200 siitossian sikalan laajentamista 440 emakon, 200 siitossian ja 2520 lihasian sikalaksi

28.10.2011

ESAVI/589/04.08/2010

125/2011/1
Päätös (pdf)

Salon Mineraali Oy

Salo

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Hyypiänmäen kalkkikivikaivoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi annetun määräajan pidentämistä

28.10.2011

ESAVI/199/04.08/2011

126/2011/1
Päätös (pdf)

Fortum Power and Heat Oy

Naantali

Fortum Power and Heat Oy:n hakemus, joka koskee Naantalin voimalaitoksen suljetun kaatopaikan käytöstäpoistamis- ja jälkihoitosuunnitelmaa koskevan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksen eräiden lupamääräysten muuttamista

28.10.2011

ESAVI/10/04.08/2011

127/2011/1
Päätös (pdf)

Valkon kyläyhdistys ry

Loviisa

West Tank Oy:n ympäristöluvan, UUS-2004-Y-347-111, No YS 1735 raukeamista koskeva Valkon kyläyhdistys ry:n vireillepano

28.10.2011

ESAVI/158/04.08/2011

128/2011/1
Päätös (pdf)

Nordkalk Oy Ab

Lohja

Päätös ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Nordkalk Oy Ab:n Lohjan kalkkitehtaan voimassa olevan ympäristölupapäätöksen No YS 746, 5.6.2007 lupamääräysten muuttamista. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

21.10.2011

ESAVI/85/04.08/2011

120/2011/1
Päätös (pdf)

Harri ja Benita Aavaharju

Salo

Sikalan muuttamista ja laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

21.10.2011

ESAVI/774/04.08/2010

117/2011/1
Päätös (pdf)

Ekokem Oy Ab

Riihimäki

Ekokem Oy Ab:n Riihimäen laitosalueen jätevoimala 1:n jätteenpolton ja sen esikäsittelyn kapasiteetin määräaikaista lisäämistä koskeva ympäristönsuojelulain mukainen toiminnan muutoshakemus sekä polttolinja 1:n ja polttolinja 2:n sekä jätevoimala 1:n hiilimonoksidin lyhytaikaisten päästöraja-arvojen muuttamista koskeva ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus. Lupapäätös sisältää lisäksi ysl:n 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. 

19.10.2011

ESAVI/45/04.08/2011

ESAVI/53/04.08/2011

118/2011/1 ja 119/2011/1
Päätös (pdf)

Technip Offshore Finland Oy

Pori

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, joka koskee pilaantuneiden ruoppausmassojen sijoittamista läjitysaltaaseen.

19.10.2011

ESAVI/412/04.08/2010

121/2011/1
Päätös (pdf)

Mahogany Oy

Lohja

Mahogany Oy:n viilutehtaan ohutviilu- ja erikoisvanerituotteiden valmistuksen aloittamista koskeva ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta. 

19.10.2011

ESAVI/165/04.08/2011

113/201/1
Päätös (pdf)

Fingrid Oyj

Loviisa

Päätös Fingrid Oyj:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Loviisan kaasuturbiinilaitoksen toiminnan lopettamista sekä ympäristöluvan raukeaminen.

18.10.2011

ESAVI/22/04.08/2011

115/2011/1
Päätös (pdf)

Lemminkäinen Infra Oy

Tuusula

Lemminkänen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen.

18.10.2011

ESAVI/654/2011/1

116/2011/1
Päätös (pdf)

Suomen Kuitulevy Oy 

Pori

Kuitulevytehtaan jätevesien johtamista koskevassa Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksestä 67/1992/2 määrätyn kalatalousmaksun muuttaminen.

17.10.2011

ESAVI/499/04.08/2010

114/2011/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Köyliö

Huittinen 

Matkussuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta.

13.10.2011

ESAVI/744/04.08/201

209/2011/4
Päätös (pdf)

Sankari-Viitala Mty

Pöytyä

Päätös Sankari-Viitala Mty:n ysl:n 35§:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 48 lypsylehmän, 33 hiehon ja 18 nuorkarjapaikan eläinsuojan laajentamista 100 lypsylehmän, 72 hiehon ja 28 nuorkarjapaikan eläinsuojaksi.

12.10.2011

ESAVI/526/04.08/2010

112/2011/1
päätös (pdf)

Nordkalk Oy Ab

Raasepori

Nordkalk Oy Ab:n Mustion kalkkikaivoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus

11.10.2011

ESAVI/695/04.08/2010

111/2011/1
Päätös (pdf)

Lahti Energia Oy

Loviisa

Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia, joka koskee Lahti Energia Oy:n Valkon sataman kivihiilivaraston ympäristölupahakemusta

10.10.2011

ESAVI/138/04.08/2011

107/2011/1
Päätös (pdf)

Espoon kaupunki, Tekninen keskus

Espoo

Päätös Kulmakorven maankaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan No YS 475, 14.6.200 lupamääräyksen 13. muuttamista koskevasta ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesta hakemuksesta

10.10.2011

ESAVI/16/04.08/2011

108/2011/1
Päätös (pdf)

Espoon kaupunki, Tekninen keskus

Espoo

Päätös Ämmässuontien maankaatopaikkkaa koskevan ympäristöluvan No YS 476, 14.6.2000 lupamääräyksen 13 muuttamista koskevasta ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesta hakemuksesta

10.10.2011

ESAVI/17/04.08/2011

109/2011/1
Päätös (pdf)

Sverker ja Anette Blomberg

Länsi-Turunmaa

Sverker ja Anette Blombergin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 36 lypsylehmän, 18 hiehon ja 9 nuorkarjapaikan navetan laajentamista 74 lypsylehmän, 40 hiehon ja 25 nuorkarjapaikan navetaksi

7.10.2011

ESAVI/132/04.08/2011

105/2011/1
Päätös (pdf)

Envor Biotech Oy

Forssa

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee koeajoa, jossa selvitetään sennapalkojätteen ja pelkistysliuoksen käyttökelpoisuus ja soveltuvuus biokaasulaitoksen prosessiin

7.10.2011

ESAVI/208/04.08/2011

110/2011/1
Päätös (pdf)

PVO-Lämpövoima Oy

Kristiinankaupunki

PVO-Lämpövoima Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Kristiinan voimalaitoksen toiminnan muuttamista (kaasutinlaitos, monipolttoaine- ja rinnakkaispolttokattilat, uudet polttoainekentät, kivihiilikentän laajennus ja uusi jätevesien purkupaikka) ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta

6.10.2011

ESAVI/55/04.08/2010

104/2011/1
Päätös (pdf)

MTY Jarno Talvitie ja Outi Lähteenlahti

Ulvila

Sikalan perustamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

6.10.2011

ESAVI/147/04.08/2011

106/2011/1
Päätös (pdf)

Juha Perätalo

Kouvola

Perätalon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen laajennusalueella muutoksenhausta huolimatta

5.10.2011

ESAVI/669/04.08/2010

203/2011/4
Päätös (pdf)

Baltic Port Service Oy

Turku

Baltic Port Sevice Oy:n palavien nesteiden säiliövarastointia koskeva ympäristölupahakemus

5.10.2011

ESAVI/207/04.08/2010

102/2011/1
Päätös (pdf)

Juho Salmela

Uusikaupunki

Juho Salmelan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 44 lypsylehmän, 28 hiehon ja 19 nuorkarjapaikan navetan laajentamista 75 lypsylehmän, 30 hiehon ja 10 nuorkarjapaikan navetaksi

5.10.2011

ESAVI/9/04.08/2011

100/2011/1
Päätös (pdf)

RS-Ympäristöhuolto Oy

Eura

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ympäristölupapäätöksen (Nro 33 Ylo, 8.6.200, LOS) lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muuttamista RS-Ympäristöhuolto Oy:n Kiukaisten toimipaikassa

4.10.2011

ESAVI/97/04.08/2011

103/2011/1
Päätös (pdf)

Heimon Kala Oy

Länsi-Turunmaa

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä Åvensor fjärdenin ja Storö fjärdenin välisellä merialueelle Länsi-Turunmaan kaupungin Björkön kylässä sekä voimassa olevien Stornäsetin, Bästholmenin ja Alörarnan laitosten lupapäätösten nrot 150/2005/3, 151/2005/3 ja 155/2007/3 korvaaminen

3.10.2011

ESAVI/51/04.08/2010

197/2011/4
Päätös (pdf)

Heimon Kala Oy

Länsi-Turunmaa

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä Mossala fjärdenillä sekä kalojen kasvattaminen, talvisäilyttäminen ja tilapäissäilyttäminen Mossala sundissa Länsi-Turunmaan kaupungissa sekä voimassa olevien Ytterstön, Mossala sundin ja Penlotin laitosten lupapäätösten nrot 17/2006/3, 152/2007/3 ja 154/2007/3 korvaaminen

3.10.2011

ESAVI/58/04.08/2010

198/2011/4
Päätös (pdf)

Heimon Kala Oy

Väståboland

Odling av fisk i nätbassänger i havet öster om Norrskatan i Änkis by samt vinterförvaring av fisk söder om Sindesholmen i Wattkast by

3.10.2011

ESAVI/82/04.08/2010

199/2011/4
Beslut (pdf
Käännös (pdf)

Syyskuu

Jaana Mustonen

Orimattila

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

30.9.2011

ESAVI/82/04.08/2011

101/2011/1
Päätös (pdf)

Rudus Oy

Espoo

Päätös Rudus Oy:n Ämmässuon asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 1002, 6.9.2004 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta sekä toiminnan muutosta koskevasta ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta

28.9.2011

ESAVI/727/04.08/2010

97/2011/1
Päätös (pdf)

Suomen Kivisora Oy

Sipoo

Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä koskevan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen lupahakemuksen rauettamisesta

28.9.2011

ESAVI/693/04.08/2010

98/2011/1
Päätös (pdf)

Kivikolmio Oy

Raisio

Kivikolmio Oy:n jätteiden hyödyntämistoimintaa, toiminnan muutosta ja laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

28.9.2011

ESAVI/455/04.08/2010

99/2011/1
Päätös (pdf)

Biovakka Suomi Oy

Vehmaa

Biokaasulaitoksen toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

22.9.2011

ESAVI/204/04.08/2010

96/2011/1
Päätös (pdf)

Boyfood Oy

Naantali

Boyfood Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2.4.2009 antama päätös nro 26 YLO) lupamääräyksen 1 muuttamista koskoeva ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus

21.9.2011

ESAVI/707/04.08/2010

92/2011/1
Päätös (pdf)

Kiertokapula Oy

Hyvinkää ja Riihimäki

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:n 2 momentin mukainen hakemus, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle antaman ympäristölupapäätöksen No YS 1539/19.12.2003 lupamääräysten B.2., B.16. ja B.20. muuttamisesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston 22.6.2011 antaman ympäristölupapäätöksen Nro 55/20011/2 täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta

21.9.2011

ESAVI/193/04.08/2011

95/2011/1
Päätös (pdf)

Antti Alitalo

Somero

Antti Alitalon ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee 46 emakon ja 230 lihasian sikalan laajentamista 190 emakon ja 950 lihasian sikalaksi

20.9.2011

ESAVI/425/04.08/2010

91/2011/1
Päätös (pdf)

Kymenlaakson Jäte Oy

Kouvola

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kymenlaakson Jäte Oy:n jätekeskuksen toiminnan muutosta. Lupapäätös sisältää lisäksi ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

20.9.2011

ESAVI/515/04.08/2010

93/2011/1
Päätös (pdf)

Kotkamillis Oy

Hamina

Päätös Kotkamillis Oy:n (ennen Stora Enso Oyj:n) Kotkan tehtaiden jäteveden käsittelyssä syntyvien sekalietteiden kompostointitoiminnan lopettamisesta ja toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista

20.9.2011

ESAVI/655/04.08/2010

94/2011/1
Päätös (pdf)

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Helsinki

Vesialueen täytössä käytettävän asfaltin ja betonin hyödyntämistä koskeva ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

16.9.2011

ESAVI/330/04.08/2010

89/2011/1
Päätös (pdf)

Kaarinan kaupunki

Kaarina

Kaarinan kaupungin ympäristölupahakemus, joka koskee Lakarin maankaatopaikan suunnitellun lopputilanteen muuttamista. Kyseessä on olemassa oleva toiminta

16.9.2011

ESAVI/563/04.08/2010

90/2011/1
Päätös (pdf)

M-real Oyj

Rautjärvi

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Simpeleen tehtaan ympäristölupapäätöksen nro 29/2011/1 lupamääräysten 6 ja 7 muuttamista

14.9.2011

ESAVI/179/04.08/2011

88/2011/1
Päätös (pdf)

Lassila & Tikanoja Oyj

Turku

Lassila & Tikanoja Oyj:n Turun jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan laajentamista, joka käsittää kotitalouksista peräisin olevan yhdyskuntajätteen vastaanottamista ja käsittelyä, koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen

13.9.2011

ESAVI/91/04.08/2011

85/2011/1
Päätös (pdf)

M-real Oyj, M-real Kyro

Hämeenkyrö

Kyrön paperi- ja kartonkitehtaan toimintaa koskevassa ympäristöluvassa nro 84/2003/1 määrätty jätevesien purkupaikan siirtämistä koskeva selvitys

13.9.2011

ESAVI/373/04.08/2010

86/2011/1
Päätös (pdf)

Hämeenkyrön kunta

Hämeenkyrö

Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

13.9.2011

ESAVI/368/04.08/2010

87/2011/1
Päätös (pdf)

Forssan kaupunki, Vesihuoltoliikelaitos

Forssa

Forssan Kaikulan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa nro 13/2005/1 määrätylle jäteveden käsittelyn tehostamiselle asetetun määräajan pidentäminen

12.9.2011

ESAVI/684/04.08/2010

84/2011/1
Päätös (pdf)

Liikennevirasto

Kotka

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätteenpoltossa syntyvän pohjakuonan käyttöä meluvallirakenteessa

8.9.2011

ESAVI/187/04.08/2011

83/2011/1
Päätös (pdf)

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY) Jätehuolto

Vantaa

Päätös Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Ruskeasannan Sortti-aseman toimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

6.9.2011

ESAVI/513/04.08/2010

81/2011/1
Päätös (pdf)

Hyötypaperi Oy

Kouvola

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee sekalaisten jätejakeiden lajittelua hyötykäyttöön

5.9.2011

ESAVI/66/04.08/2011

82/2011/1
Päätös (pdf)

Mty Koskinen

Pöytyä

Päätös Maatalousyhtymä Koskisen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 160 emolehmän, 20 hiehon, 330 lihanaudan ja 105 nuorkarjapaikan eläinsuojan laajentamista 600 lihanaudan ja 400 nuorkarjapaikan eläinsuojaksi

1.9.2011

ESAVI/474/04.08/2010

80/2011/1
Päätös (pdf)

Elokuu

Marko Pohjalainen

Huittinen

Marko Pohjalaisen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee 900 lihasian sikalan laajentamista 1540 lihasian sikalaksi sekä olemassa olevan 90 000 broilerin kasvattamon toiminnan jatkamista

31.8.2011

ESAVI/23/04.08/2011

79/2011/1
Päätös (pdf)

Destia Oy

Tuusula

Päätös Destia Oy:n Maantiekylän asfalttiaseman ja jäteasfaltin murskauslaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 940, 23.8.2004 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta sekä toiminnan muutosta koskevasta ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta

30.8.2011

ESAVI/666/04.08/2010

 

 

78/2011/1
Päätös (pdf)

Aslemetals Oy

Eurajoki

Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

30.8.2011

ESAVI/539/04.08/2010

73/2011/1
Päätös (pdf)

Vesa ja Heli Parvinen

Parikkala

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus.

26.8.2011

ESAVI/55/04.08/2011

77/2011/1
Päätös (pdf)

Huittisten kaupunki

Huittinen

Huittisten kaupungin Vampulan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus. Kyseessä on ympäristösuojelulain 55 §:n mukainen hakemus olemassa olevan toiminan lupamääräysten tarkistamiseksi. 

25.8.2011

ESAVI/648/04.08/2010

74/2011/1
Päätös (pdf)

Salon kaupunki/Liikelaitos Salon Vesi

Salo

Salon kaupungin Förbyn jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus. Kyseessä on ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus olemassa olevan toiminnan lupamääräysten tarkistamiseksi.

25.8.2011

ESAVI/749/04.08/2010

75/2011/1
Päätös (pdf)

Henri Heikkilä

Lieto

Henri Heikkilän ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 180 emakon ja 30 lihasian sikalan laajentamista 200 emakon ja 800 lihasian sikalaksi.

25.8.2011

ESAVI/355/04.08/2010

76/2011/1
Päätös (pdf)

Vantaan kaupunki/yrityspalvelut

Vantaa

Päätös Vantaan kaupungin ympäristösuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee eräiden betonijätemateriaalien hyödyntämistä lumenvastaanottoalueen vallirakenteissa, sekä hakemuksesta päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

24.8.2011

ESAVI/121/04.08/2011

72/2011/1
Päätös (pdf)

Espoon kaupunki, Tekninen keskus

Espoo

Päätös ympäristöluvan No YS 1725, 18.12.2002 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristösuojelulain 55 §:n mukaisessta lupahakemuksesta, Kalliosuon maanläjitysalue,

23.8.2011

ESAVI/748/04.08/2010

71/2011/1
Päätös (pdf)

Fertilog Oy

Kotka

Fertilog Oy:n Mussalon sataman lannoiteterminaalin toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta

18.8.2011

ESAVI/65/04.08/2011

70/2011/1
Päätös (pdf)

Oy Teboil Ab

Rauma

Oy Teboil Ab:n öljyvaraston ympäristölupahakemus

17.8.2011

ESAVI/210/04.08/2010

69/2011/1
Päätös (pdf)

Altia Oyj

Turku

Altia Oyj:n kemikaalivarastoa koskeva ympäristölupahakemus

15.8.2011

ESAVI/208/04.08/2010

68//2011/1
Päätös (pdf)

UPM Kymmene Oyj, UPM Kiinteistöt

Lappeenranta

Päätös ympäristönsuojelulain 28 §:n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n Kaukaan tehdasalueella tapahtuvaa purkumateriaalien varastointia ja hyötykäyttöä maarakentamisessa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

11.8.2011

ESAVI/130/04.08/2011

67/2011/1
Päätös (pdf)

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Lahti

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee jätteenpolton pohjakuonan käsittelyä Kujalan jätekeskuksessa. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta

5.8.2011

ESAVI/743/04.08/2010

62/2011/1
Päätös (pdf)

Harjavallan kaupunki

Harjavalta

Harjavallan kaupungin Lammaisten jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset

5.8.2011

ESAVI/564/04.08/2010

63/2011/1
Päätös (pdf)

Ulvilan kaupunki

Ulvila

Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset

5.8.2011

ESAVI/553/04.08/2010

64/2011/1
Päätös (pdf)

Nakkilan kunta

Nakkila

Nakkilan kunnan Masian jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset

5.8.2011

ESAVI/552/04.08/2010

65/2011/1
Päätös (pdf)

Porin Vesi

Pori

Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset

5.8.2011

ESAVI/551/04.08/2010

66/2011/1
Päätös (pdf)

Finavia Oyj

Vantaa

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus

4.8.2011

ESAVI/75/04.08/2010

49/2011/1
Päätös (pdf)

Heinäkuu

Kiertokapula Oy

Hämeenlinna

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Kiertokapula Oy:n Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle sijoitettavaa puutarhajätteen kompostointitoimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

28.7.2011

ESAVI/653/04.08/2010

61/2011/1
Päätös (pdf)

Toivonen Yhtiöt Oy

Espoo

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista

28.7.2011

ESAVI/19/04.08/2011

59/2011/1
Päätös (pdf)

PMA-Yhtymä Oy

Humppila

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö 103-402-45-1) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä

27.7.2011

ESAVI/119/04.08/2011

60/2011/1
Päätös (pdf)

Fastighets Ab Sunnan

Länsi-Turunmaa

Fastighets Ab Sunnanin ympäristölupahakemus, joka koskee jätevedenpuhdistamon ja jäteveden purkuputken rakentamista Saaristokeskus Korpoströmille Korppoon saarella

26.7.2011

ESAVI/529/04.08/2010

58/2011/1
Päätös (pdf)

Umacon Oy

Luumäki

Päätös ympäristönsuojelain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee puupelletin raaka-aineen kuivauslaitoksen ja lämpölaitoksen toimintoja, Luumäki. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta.

22.7.2011

ESAVI/524/04.08/2011

57/2011/1
Päätös (pdf)

Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Harjavalta

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ilmoitus ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaisesta koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee prosessissa syntyvän ammoniumsulfaattiliuoksen käsittelyä

15.7.2011

ESAVI/150/04.08/2011

56/2011/1
Päätös (pdf)

Järvenpään kaupunki, Tekninen lautakunta

Järvenpää

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen 21.12.2005 myöntämän ympäristölupapäätöksen No YS 1721 lupamääräysten A.2., 1.3., C.4., C.6. ja C.7. muuttamista

14.7.2011

ESAVI/604/04.08/2010

55/2011/1
Päätös (pdf)

Asikkalan kunta, Vesihuoltolaitos

Asikkala

Asikkalan kunnan Vääksyn jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

14.7.2011

ESAVI/619/04.08/2010

 

 

54/2011/1
Päätös (pdf)

Espoon kaupunki, Tekninen keskus

Espoo

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee puhtaiden maa- ja kiviainesten läjitystoimintaa ja toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta

14.7.2011

ESAVI/488/04.08/2010

53/2011/1
Päätös (pdf)

Länsimetro Oy

Espoo

Karhusaaren metrotunnelin poistovesien johtaminen mereen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

13.7.2011

ESAVI/25/04.08/2011

51/2011/1
Päätös (pdf)

Kruunuvuori Real Estate Oy

Helsinki

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen

12.7.2011

ESAVI/144/04.08/2010

50/2011/1
Päätös (pdf)

FNsteel Oy Ab (aiemmin Ovako Wire Oy Ab)

Hanko

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 23.11.2006 antaman ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1 lupamääräysten 32. ja 37. muuttamista massa- ja tiilijätteen uuden kaatopaikan osalta sekä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 3.9.2009 päätöksen Nro 36/2009/1 massa- ja tiilijätteen uutta kaatopaikkaa koskevan lupamääräyksen 49. muuttamista

12.7.2011

ESAVI/699/04.08/2010

52/2011/1
Päätös (pdf)

Lassila & Tikanoja Oyj

Lohja

Päätös Lassila & Tikanoja Oyj:n Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen ympäristönsuojelulain 35 ½:n mukaisen lupahakemuksen rauettamisesta

8.7.2011

ESAVI/160/04.08/2010

46/2011/1
Päätös (pdf)

Heinolan Työkeskus Oy

Heinola

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä

7.7.2011

ESAVI/152/04.08/2011

48/2011/1
Päätös (pdf)

Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy

Vihti

Jokikunnan golfkeskuksen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

6.7.2011

ESAVI/678/04.08/2010

45/2011/1
Päätös (pdf)

Köyliön kunta

Köyliö

Köyliön kunnan Kepolan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset

5.7.2011

ESAVI/692/04.08/2010

44/2011/1
Päätös (pdf)

Kesäkuu

Marko ja Minna Saksa

Somero

Marko ja Minna Saksan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 38 lypsylehmän, 20 hiehon ja 12 nuorkarjapaikan navetan laajentamista 79 lypsylehmän, 50 hiehon ja 25 nuorkarjapaikan navetaksi

30.6.2011

ESAVI/614/04.08/2010

30/2011/3
Päätös (pdf)

Eskaro Oy (28.9.2007 saakka TRK-Maalit Oy)

Vihti

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eskaro Oy:n Vihdissä sijaitsevan maalitehtaan olemassa olevaa toimintaa

30.6.2011

ESAVI/145/04.08/2010

43/2011/1
Päätös (pdf)

M. Uussaari Oy

Uusikaupunki

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen

29.6.2011

ESAVI/119/04.08/2010

58/2011/2
Päätös (pdf)

Finnseri Oy

Hyvinkää

Pesuliuotinjätteiden vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä sekä pesuliuottimien varastointia koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

29.6.2011

ESAVI/525/04.08/2010

59/2011/2
Päätös (pdf)

Destamatic Oy

Tuusula

Destamatic Oy:n Kelatien puuaseman toiminnan muutosta koskeva ympäristölupahakemus. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

27.6.2011

ESAVI/623/04.08/2010

57/2011/2
Päätös (pdf)

Boliden Harjavalta Oy

Harjavalta

Boliden Harjavalta Oy:n Lammaisten läjitysalueen IVa sulkemissuunnitelma ja siihen sisältyvien, voimassa olevasta ympäristöluvasta poikkeavien rakenneratkaisujen hyväksyminen

27.6.2011

ESAVI/44/04.08/2011

42/2011/1
Päätös (pdf)

Ekokem-Palvelu Oy

Kouvola

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Keltakankaan teollisuusjätteen käsittelykeskuksen ympäristölupapäätöksien eräiden lupamääräysten muuttamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta

27.6.2011

ESAVI/38/04.08/2011

56/2011/2
Päätös (pdf)

BASF Oy, Haminan tehdas

Hamina

BASF Oy, Haminan tehtaan toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tarkistushakemus. Tehtaan nykyiseen ympäristölupaan sisältyy kattilalaitos, jonka omistaa ja jota käyttää Haminan Energia Oy. Tarkistushakemus sisältää myös kattilalaitoksen toiminnan

23.6.2011

ESAVI/658/04.08/2010

41/2011/1
Päätös (pdf)

PC-Net Oy

Nurmijärvi

Päätös PC-Net Oy:n sähkö- ja elektroniikkaromun ammattimaista käsittelyä harjoittavan tuotantolaitoksen ympäristöluvan ja lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen raukeamisesta sekä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista

22.6.2011

ESAVI/595/04.08/2010

53/2011/2
Päätös (pdf)

Kiertokapula Oy

Hyvinkää, Riihimäki

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen Kapulan jätteidenkäsitteleyalueelle antaman ympäristölupapäätöksen No YS 1539/19.12.2003 lupamääräysten B.2., B.16. ja B.20. muuttamista

22.6.2011

ESAVI/520/04.08/2010

55/2011/2
Päätös (pdf)

Länsi-Suomen Polttoöljy Oy

Pori

Länsi-Suomen Polttoöljy Oy:n polttoneste- ja kemikaalivaraston ympäristölupahakemus

22.6.2011

ESAVI/214/04.08/2010

38/2011/1
Päätös (pdf)

Baltic Tank Oy

Turku

Baltic Tank Oy:n palavien öljytuotteiden, kemikaalien ja muiden aineiden säiliövarastointi ja jakelu

22.6.2011

ESAVI/218/04.08/2010

39/2011/1
Päätös (pdf)

Fingrid Oyj

Forssa

Fingrid Oyj:n ympäristölupahakemus, joka koskee Forssan varavoimalaitoksen toimintaa

22.6.2011

ESAVI/590/04.08/2010

40/2011/1
Päätös (pdf)

Yli-Liipolan Tila Oy

Kosken Tl kunta

Yli-Liipolan Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 23 000 broileriemonuorikon kasvattamon muuttamista 60 000 broilerin kasvattamoksi

21.6.2011

ESAVI/565/04.08/2010

29/2011/3
Päätös (pdf)

Lemminkäinen Infra Oy

Lohja

Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Lohjan kaupungin Nummenkylässä sijaitsevan asfalttiaseman toiminnan olennaista muutosta. Päätös sisältää ratkaisut ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesta asiasta ja ympäritönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta

21.6.2011

ESAVI/49/04.08/2011

54/2011/2
Päätös (pdf)

Porin Prosessivoima Oy c/o Pori Energia Oy

Pori

Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaankorven jätteiden rinnakkkaispolttolaitoksen kattilaa ja savukaasujen puhdistuslaitteistoa koskeva selvitys

21.6.2011

ESAVI/32/04.08/2010

37/2011/1
Päätös (pdf)

Turun Satama

Turku

Turun Sataman kantasataman ympäristöluvan mukaiset typen oksidien päästöjen vähentämistä ja meluntorjuntaa koskevat selvitykset

20.6.2011

ESAVI/629/04.08/2010

36/2011/1
Päätös (pdf)

Recticel Oy (entinen Superlon Oy)

Rauma

Recticel Oy:n vaahtomuovia valmistavan tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen

17.6.2011

ESAVI/216/04.08/2010

35/2011/1
Päätös (pdf)

Lahti Energia Oy

Lahti

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen Miekan tuhkakaatopaikan toiminnalle 10.6.2004 antaman ympäristölupapäätöksen Nro YLO/lup/63/04 lupamääräysten 2., 4., 6., 10., 11., 12., 14., 20. ja 22. muuttamista. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

9.6.2011

ESAVI/665/04.08/2010

51/2011/2
Päätös (pdf)

Rudus Oy

Helsinki

Päätös Rudus Oy:n Viikin murskaus- ja lajitteluaseman kiviainesten jalostus- sekä betoni-, tiili- ja rakennusjätteen uusiokäyttö-, lajittelu- ja siirtokuormaustoimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 789, 17.9.2001 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta

9.6.2011

ESAVI7180704.08/2010

52/2011/2
Päätös (pdf)

Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Vesi

Salo

Salon kaupungin Mathildedalin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

8.6.2011

ESAVI/193/04.08/2010

50/2011/2
Päätös (pdf)

West Tank Oy

Pori

West Tank Oy:n polttoneste- ja kemikaalivaraston ympäristölupahakemus

8.6.2011

ESAVI/213/04.08/2010

32/2011/1
Päätös (pdf)

Sun Chemical Oy

Vantaa

Sun Chemical Oy:n Vantaan painoväritehtaan lopettamista koskeva ilmoitus

8.6.2011

ESAVI/621/04.08/2011

33/2011/1
Päätös (pdf)

Maatalousyhtymä Luhtala Mikko, Toivo ja Sirkka

Koski Tl kunta

Maatalousyhtymä Mikko, Toivo ja Sirkka Luhtalan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 55 000 broilerin kasvattamon laajentamista 81 000 broilerin kasvattamoksi

7.6.2011

ESAVI/487/04.08/2010

28/2011/3
Päätös (pdf)

Nordkalk Oy Ab

Siikainen

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee poltetun kalkin jauhatusta Siikaisten jauhatuslaitoksessa

7.6.2011

ESAVI/145/04.08/2011

34/2011/1
Päätös (pdf)

Viking Genetics Finland Oy Ab (entinen FABA Palvelu Osuuskunta)

Hollola

Hollolan sonniasemaa koskevan Hämeen ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen nro YSO/161/2009, HAM-2009-Y-104-113 lupamääräyksen 3 muuttamista sekä uusia karanteeninavettoja koskeva ympäristölupahakemus

6.6.2011

ESAVI/560/04.08/2010

27/2011/3
Päätös (pdf)

Toukokuu

Lappeenrannan Vesi Oy

Lappeenranta

Nuijamaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

31.5.2011

ESAVI/505/04.08/2010

44/2011/2
Päätös (pdf)

Länsi-Turunmaan kaupunki

Länsi-Turunmaa

Nauvon kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

31.5.2011

ESAVI/171/04.08/2010

45/2011/2
Päätös (pdf)

BCDE Group Waste Management Ltd Oy

Vihti

BCDE Group Waste Management Ltd Oy:n biologisen hapetuslaitoksen ympäristölupapäätöksen määräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus

31.5.2011

ESAVI/708/04.08/2010

46/2011/2
Päätös (pdf)

Köyliön kunta

Köyliö

Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi. Päätös hakemuksen raukeamisesta

31.5.2011

ESAVI/192/04.08/2010

47/2011/2
Päätös (pdf)

Rudus Oy

Sipoo

Martinkylässä sijaitsevan kivenmurskaamon ympäristölupapäätöksen nro 35/2010/2 lupamääräyksen 10 mukainen riskianalyysi

31.5.2011

ESAVI/601/04.08/2010

48/2011/2
Päätös (pdf)

Liikennevirasto ja VR-Yhtymä Oy

Helsinki

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen Pasilan kaatopaikan kunnostamiselle rakentamishankkeiden alueilla antaman ympäristölupapäätöksen No YS 1327/22.9.2006 lupamääräysten B.11., C.8. ja C.20. muuttamista

31.5.2011

ESAVI/687/04.08/2010

49/2011/2
Päätös (pdf)

Liikelaitos Kokkolan Satama

Kokkola

Päätös Liikelaitos Kokkolan Sataman ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen ruoppausmassojen sijoittamista ja stabilointia Syväsataman läjitysaltaaseen koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta. Hakemukseen sisältyi ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

30.5.2011

ESAVI/384/04.08/2010

41/2011/1
Päätös (pdf)

Kuusakoski Oy

Kotka

Päätös ympäristöluvan raukeamisesta sekä lopettamisen jälkeisiä toimia koskevasta suunnitelmasta

30.5.2011

ESAVI/1/04.08/2011

43/2011/2
Päätös (pdf)

Jokioisten kunta

Jokioinen

Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 18/2010/2 puhdistamon tehostamista koskevan suunnitelman toimittamiselle asetetun määräajan jatkaminen

27.5.2011

ESAVI/126/04.08/2011

42/2011/2
Päätös (pdf)

M-real Oyj

Rautjärvi

M-real Oyj:n Simpeleen tehtaan ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus toiminnan muuttamiseksi ja hakemus päätöksen täytäntöön panemiseksi muutoksenhausta huolimatta

25.5.2011

ESAVI/324/04.08/2010

29/2011/1
Päätös (pdf)

Sain-Gobain Rakennustuotteet Oy / Hyvinkään Tehdas

Hyvinkää

Sain-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Hyvinkään Tehtaan ympäristöluvan No YS 1686, 28.12.2009 lupamääräyksessä 2.1. edellytetty teknis-taloudellinen selvitys mahdollisuuksista poistaa prosessiveteen liuenneita haisevia yhdisteitä ennen kuin prosessivesi palautetaan poistokaasujen puhdistukseen

25.5.2011

ESAVI/759/04.08/2010

31/2011/1
Päätös (pdf)

Trollgärda vattenandelslag

Länsi-Turunmaa

Päätös Trollgärda vattenandelslagin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisen jätevedenpuhdistamon toimintaa koskevan lupahakemuksen rauettamisesta

25.5.2011

ESAVI/559/04.08/2010

40/2011/2
Päätös (pdf)

Pauli Perho

Ypäjä

Päätös ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lihasikalan toimintaan annetun ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista

20.5.2011

ESAVI/463/04.08/2010

26/2011/3
Päätös (pdf)

Kemira Oyj

Pori

Hakemus Porin Kaanaassa sijaitsevan titaanidioksidipigmenttitehtaan ympäristöluvassa annetun, ferrosulfaatin suljetun läjitysalueen pintarakenteita koskevan lupamääräyksen 27. muuttamiseksi

20.5.2011

ESAVI/35/04.08/2011

28/2011/1
Päätös (pdf)

Antti ja Taru Välttilä

Somero

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

16.5.2011

ESAVI/400/04.08/2010

25/2011/3
Päätös (pdf)

Lupajan Murske Oy

Salo

Lupajan Murske Oy:n kiviaineksen louhintaa ja murskausta, maankaatopaikkatoimintaa, maa-ainesten sekä eräiden jätemateriaalien vastaanottoa, välivarastointia ja murskausta koskeva ympäristölupahakemus

13.5.2011

ESAVI/158/04.08/2010

37/2011/2
Päätös (pdf)

Suomen Hyötykeskus Oy

Helsinki

Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Viikin käsittelylaitoksen toiminnan olennaista muuttamista

13.5.2011

ESAVI/591/04.08/2010

38/2011/2
Päätös (pdf)

Ekoport Turku Oy

Forssa

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

13.5.2011

ESAVI/48/04.08/2011

39/2011/2
Päätös (pdf)

Panelian Pekoni Oy / Juhani ja Kirsi Jaakkola

Eura

Panelian Pekoni Oy:n / Juhani ja Kirsi Jaakkolan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 220 emakon porsastuotantosikalan ja 3960 vieroitetun porsaan välikasvatussikalan perustamista

12.5.2011

ESAVI/603/04.08/2010

23/2011/3
Päätös (pdf)

Markku ja Virve Kyheröinen

Marttila

Kyheröisen Kanalan / Markku ja Virve Kyheröisen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 20000 munivan kanan ja 30000 kananuorikon kanalan laajentamista 30000 munivan kanan ja 40000 kananuorikon kanalaksi

12.5.2011

ESAVI/537/04.08/2010

24/2011/3
Päätös (pdf)

Suomen Hyötykeskus Oy

Kaarina

Suomen Hyötykeskus Oy:n jätteiden hyödyntämislaitoksen toiminnan muutosta ja laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

12.5.2011

ESAVI/453/04.08/2010

36/2011/2
Päätös (pdf)

Porvoon Energia Oy

Porvoo

Porvoon Energia Oy:n Tolkkisten biovoimalaitoksen toiminnan muutosta (uuden biovoimalaitoksen toiminta) koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

12.5.2011

ESAVI/622/04.08/2010

27/2011/1
Päätös (pdf)

Honkajoki Oy

Honkajoki

Eläinperäisiä sivutuotteita käsittelevän ja jatkojalostavan olemassa olevan renderöintilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon toiminnan olennainen laajentaminen ja uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen

11.5.2011

ESAVI/441/04.08/2011

35/2011/2
Päätös (pdf)

Baltic Tank Oy

Rauma

Baltic Tank Oy:n nestemäisten kemikaalien, palavien nesteiden ja muiden aineiden varastointia koskeva ympäristölupahakemus

11.5.2011

ESAVI/206/04.08/2010

25/2011/1
Päätös (pdf)

Janne ja Tuula Toivonen

Pornainen

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

11.5.2011

ESAVI/21/04.08/2011

22/2011/3
Päätös (pdf)

Vatajankosken Sähkö Oy

Honkajoki

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee lihaluujauhon polttamista Vatajankosken Sähkö Oy:n Honkajoen kattilalaitoksella

11.5.2011

ESAVI/95/04.08/2011

26/2011/1
Päätös (pdf)

Pa-Ri Materia Oy

Riihimäki

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätemateriaalien kierrätysterminaalin laitteistojen toimivuutta, betonin murskausta sekä toiminnan pöly- ja meluvaikutuksien selvittämistä. Kyseessä on aiemmin aloitetun koetoiminnan jatkaminen

6.5.2011

ESAVI/88/04.08/2011

34/2011/2
Päätös (pdf)

Metsäliitto Osuuskunta Puutuoteteollisuus

Lohja

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Metsäliitto Osuuskunta Puutuoteteollisuuden Lohjan uuden lämpölaitoksen toimintaa

2.5.2011

ESAVI/504/04.08/2010

24/2011/1
Päätös (pdf)

Huhtikuu

Lemminkäinen Infra Oy

Helsinki

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Lemminkäinen Infra Oy:n Konalan asfalttiaseman toimintaa, Helsinki. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

19.4.2011

ESAVI/245/04.08/2010

32/2011/2
Päätös (pdf)

Hausjärven kunta

Hausjärvi

Hakemus, joka koskee Laskolan suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille

19.4.2011

ESAVI/757/04.08/2010

33/2011/2
Päätös (pdf)

Borealis Polymers Oy

Porvoo

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Borealis Polymers Oy:n Porvoon katalyyttejä valmistavan laitoksen nykyistä toimintaa

18.4.2011

ESAVI/148/04.08/2010

21/2011/1
Päätös (pdf)

Grace Catalyst AB Sivuliike Suomessa

Porvoo

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Grace Catalyst AB:n Sivuliike Suomessa Porvoossa sijaitsevan katalyyttikomponenetteja valmistavan laitoksen nykyistä toimintaa

18.4.2011

ESAVI/149/04.08/2010

22/2011/1
Päätös (pdf)

Puolustusvoimat, Porin Prikaati

Säkylä

Puolustusvoimien Porin Prikaatin Säkylän Huovinrinteella perustettavan panssariajoneuvo- ja sinkoammuntapaikan toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

18.4.2011

ESAVI/156/04.08/2010

23/2011/1
Päätös (pdf)

Raaseporin kaupunki

Raasepori

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston Österbyn kaatopaikalle 17.6.2010 antaman ympäristölupapäätöksen Nro 25/2010/2 lupamääräyksen B.2. ja Uudenmaan ympäristökeskuksen 22.12.2006 myöntämän ympäristölupapäätöksen No YS 1957 lupamääräyksen B.5. muuttamista

18.4.2011

ESAVI/694/04.08/2010

31/2011/2
Päätös (pdf)

EnviOn Oy

Kouvola

Päätös EnviOn Oy:n puhdistetun jäähdytysnesteen vastaanotto- ja hyödyntämislaitoksen toiminnan lopettamisesta ja toimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta Kouvolan kaupungin Valkealassa

15.4.2011

ESAVI/37/04.08/2011

30/2011/2
Päätös (pdf)

Janne Näsi

Hämeenlinna

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva hakemus

14.4.2011

ESAVI/640/04.08/2010

21/2011/3
Päätös (pdf)

Lähteenmäen tila / Soile ja Sauli Lähteenmäki

Rusko

Lähteenmäen tilan / Soile ja Sauli Lähteenmäen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 32 lypsylehmän, 18 hiehon ja 15 nuorkarjapaikan lypsykarjanavetan laajentamista 150 lypsylehmän, 92 hiehon ja 35 nuorkarjapaikan lypsykarjanavetaksi

13.4.2011

ESAVI/502/04.08/2010

20/2011/3
Päätös (pdf)

Sauvon kunta

Sauvo

Sauvon kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

12.4.2011

ESAVI/191/04.08/2010

28/2011/2
Päätös (pdf)

Ekoport Turku Oy

Forssa

Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323-115, nro YSO/134/2008) muuttaminen

11.4.2011

ESAVI/32/04.08/2011

27/2011/2
Päätös (pdf)

St 1 Biofuels Oy

Hämeenlinna

Ympäristönsuojelulain 61 § mukainen ilmoitus koeluonoteisesta toiminnasta, joka koskee koeajoa, jossa selvitetään sekajätteestä erotetun bioalitteen käyttökelpoisuus ja soveltuvuus bioetanolin valmistusprosessissa

11.4.2011

ESAVI/24/04.08/2011

29/2011/2
Päätös (pdf)

St1 Oy

Espoo

Päätös St1 Oy:n polttoaineiden jakeluaseman toimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta ja ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta suunnitelma, joka koskee polttoaineiden jakeluasematoiminnan ja sen jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia

8.4.2011

ESAVI/36/04.08/2011

20/2011/1
Päätös (pdf)

MTY Jarno Talvitie ja Outo Lähteenlahti

Ulvila

MTY Jarno Talvitien ja Outi Lähteenlahden ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 313 emakon ja 2100 lihasian sikalan perustamista

7.4.2011

ESAVI/532/04.08/2010

19/2011/3
Päätös (pdf)

Maaliskuu

UPM-Kymmene Oyj

Rauma

1) Sampaanalanlahden vesialueen täyttäminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

2) Jätemateriaalin hyödyntäminen Sampaanalanlahden täytössä sekä päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

28.3.2011

ESAVI/34/04.09/2010

ESAVI/21/04.08/2010

Päätökset 55-56/2011/4

Lassila & Tikanoja Oyj

Turku

Päätös Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 4 mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee rengasrouheen käyttöä Turun Vaskikadun jätteenkäsittelylaitoksen laajennusalueen kenttärakenteessa. Rengasrouhetta käytetään kevennysrakenteena enintään 5 000 tonnia. Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

25.3.2011

ESAVI/360/04.08/2010

 

 

24/2011/2
Päätös (pdf)

St1 Oy

Espoo

Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen

23.3.2011

ESAVI/233/04.08/2010

25/2011/2
Päätös (pdf)

Jaakko Kiikka

Kauhava

Haapanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus

22.3.2011

ESAVI/46/04.08/2010

18/2011/3
Päätös (pdf)

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Lappeenranta

Ympäristölupahakemus Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n Mertaniemen voimalaitoksen tuotantoyksikön 2 eli Mertaniemi 2:n (MRT 2) toiminnan muuttamiseksi

22.3.2011

ESAVI/450/04.08/2010

19/2011/1
Päätös (pdf)

SITA Finland Oy Ab

Vantaa

Päätös SITA Finland Oy Ab:n Vantaan Kuninkaanmäessä sijaitsevan Linjatie 6:n varikon ja ongelmajätevaraston toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 388, 14.4.2003 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta

18.3.2011

ESAVI/237/04.08/2010

23/2011/2
Päätös (pdf)

Risto Kailaniemi

Asikkala

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

18.3.2011

ESAVI/605/04.08/2010

17/2011/3
Päätös (pdf)

Handelsbolaget Altarskär Forell

Loviisa

Ympäristölupa kalojen kasvattamiseen verkkoaltaissa meressä Södra Altarskär -saaren eteläpuolella, kalojen talvisäilyttämiseen verkkoaltaissa meressä sekä altaiden rakenteiden säilyttämiseen Södra Altarskär -saaren pohjoispuolella

17.3.2011

ESAVI/29/04.08/2010

16/2011/3
Päätös (pdf)

Oy Bästö Forell Ab, Nan Hindsberg ja Maj Mankonen

Loviisa

Ympäristölupa kalojen kasvattamiseen verkkoaltaissa meressä Södra Altarskär -saaren eteläpuolella

17.3.2011

ESAVI/27/04.08/2010

15/2011/3
Päätös (pdf)

Guy Granberg

Loviisa

Ympäristölupa kalojen kasvattamiseen verkkoaltaissa meressä Granön -nimisen saaren pohjoispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Keipsalon kylässä

17.3.2011

ESAVI/30/04.08/2010

14/2011/3
Päätös (pdf)

PJ-Turve Oy

Kouvola

Koukkuhuhdansuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

15.3.2011

ESAVI/312/04.08/2010

12/2011/3
Päätös (pdf)

Maatalousyhtymä Timo ja Juha Heikkilä ja Erto Heikkilän perikunta

Rusko

Maatalousyhtymä Timo ja Juha Heikkilän ja Arto Heikkilän perikunnan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 1800 emakon ja 96 lihasian sikalan laajentamista 4300 emakon ja 1400 lihasian sikalaksi Ruskon kunnassa. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

14.3.2011

ESAVI/596/04.08/2010

13/2011/3
Päätös (pdf)

Nastolan kunta, Tekninen toimi

Nastola

Hakemus, joka koskee kunnan kaatopaikan kaasu- ja vesitarkkailun tarkkailusuunnitelman hyväksymistä

11.3.2011

ESAVI/760/04.08/2010

22/2011/2
Päätös (pdf)

HK Ruokatalo Oy

Forssa

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.10.2010 HK Ruokatalo Oy:lle antaman päätöksen nro 62/2010/2 muuttamista

11.3.2011

ESAVI/675/04.08/2010

21/2011/2
Päätös (pdf)

Liikelaitos Kokkolan Satama

Kokkola

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Liikelaitos Kokkolan Satamalle 12.9.2007 myönnetyn ympäristöluvan dnro LSU-2006-Y-704 muuttamista. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

11.3.2011

ESAVI/290/04.08/2010

20/2011/2
Päätös (pdf)

Lassila & Tikanoja Oyj

Lahti

Lassila & Tikanoja jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia

11.3.2011

ESAVI/62/04.08/2011

26/2011/2
Päätös (pdf)

Pensarin Taimen Oy

Länsi-Turunmaa

Pensarin Taimen Oy:n perkaamotoimintaa koskeva ympäristölupahakemus

8.3.2011

ESAVI/389/04.08/2010

11/2011/3
Päätös (pdf)

Strömsö Property Development Oy

Raasepori

1) Strömsön jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

2) Korkeimman hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttama Strömsön jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

8.3.2011

1) ESAVI/100/04.08/2010

2) ESAVI/468/04.08/2010

18-19/2011/2
Päätökset (pdf)

Hannu Anttila, Jyrki Heilä, Ari Meronen

Myrskylä

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee uuden lihasikalan ja biokaasulaitoksen rakentamista ja toimintaa Myrskylän kunnan Koukjärven kylässä. Päätökseen sisältyy ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen aloituslupa

4.3.2011

ESAVI/448/04.08/2010

10/2011/3
Päätös (pdf)

Ari ja Marjo Ahonen

Askola

Jokimaan tilalla RN:o 1:79 sijaitsevaa eläinsuojaa koskeva ympäristölupahakemus

3.3.2011

ESAVI/642/04.08/2010

9/2011/3
Päätös (pdf)

Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy

Harjavalta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, joka koskee Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n Harjavallan teollisuusalueella sijaitsevan Harjavallan voimalaitoksen ja höyrykeskuksen toiminnan olennaista muuttamista ottamalla laitoksella käyttöön uusi lämpöteholtaan 20 MW:n öljykattila

2.3.2011

ESAVI/462/04.08/2010

18/2011/1
Päätös (pdf)

Helmikuu

Turun Seudun Jätehuolto Oy

Naantali

Raisio

Masku

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee polttokelpoisten jätteen paalausta sekä varastointia energiahyötykäyttöä varten Turun Seudun Jätehuollon Isosuon jäteasemalla

28.2.2011

ESAVI/646/04.08/2010

14/2011/2
Päätös (pdf)

Turun Seudun Jätehuolto Oy

Turku

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee polttokelpoisen jätteen paalausta sekä varastointia energiahyötykäyttöä varten Turun Seudun Jätehuolto Oy:n Topinojan jätekeskuksessa

28.2.2011

ESAVI/645/04.08/2010

15/2011/2
Päätös (pdf)

EnviOn Oy

Kouvola

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee puhdistetun jäähdytysnesteen vastaanottoa ja hyötykäyttöä. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun hakemuksen päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan siirtäminen uuteen paikkaan

28.2.2011

ESAVI/650/04.08/20010

16/2011/2
Päätös (pdf)

Fortum Power and Heat Oy

Naantali

Fortum Power and Heat Oy:n hakemus, joka koskee Härkäsuon läjitysalueen käytöstäpoistamis- ja jälkihoitosuunnitelmaa koskevien Lounais-Suomen ympristökeskuksen päätösten muuttamista. Kyseessä on olemassa oleva toiminta

28.2.2011

ESAVI/464/04.08/2010

17/2011/2
Päätös (pdf)

Finnsementti Oy

Länsi-Turunmaa

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kasvi- ja viljaperäisen jätteen polttoa Finnsementti Oy:n Paraisten sementtitehtaalla

25.2.2011

ESAVI/13/04.08/2011

17/2011/1
Päätös (pdf)

Rouskis Oy

Salo

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee lietteiden kalkkistabilointia

25.2.2011

ESAVI/5/04.08/2011

13/2011/2
Päätös (pdf)

Sarkainsuon Tila Oy

Pöytyä

Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 15000 broilerin kasvattamon laajentamista 75000 broilerin kasvattamoksi

25.2.2011

ESAVI/639/04.08/2010

8/2011/3
Päätös (pdf)

Suomen Teräspeittaus Oy

Uusikaupunki

Suomen Teräspeittaus Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metallien pintakäsittelyä ja päällystämistä

24.2.2011

ESAVI/662/04.08/2010

15/2011/1
Päätös (pdf)

Vaskiluodon Voima Oy

Lapua

Isonevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

24.2.2011

ESAVI/295/04.08/2010

7/2011/3
Päätös (pdf)

Porin Prosessivoima Oy c/o Pori Energia Oy

Pori

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspolttoaineen REF 1-2 käytön lisäämistä Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaankorven jätteiden rinnakkaispolttolaitoksessa

24.2.2011

ESAVI/15/04.08/2011

16/2011/1
Päätös (pdf)

Helsingin Energia / Helen Voima

Helsinki

Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan Nro 3/2007/2, 22.1.2007 lupamääräyksessä 14. edellytetty selvitys, joka koskee voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvan melun vähentämistä

23.2.2011

ESAVI/517/04.08/2010

14/2011/1
Päätös (pdf)

Kaakkois-Suomen rajavartiosto

Imatra

Kaakkois-Suomen rajavartiostos Immolan ampumaradan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräysten tarkistamista koskeva hakemus

18.2.2011

ESAVI/544/04.08/2010

13/2011/1
Päätös (pdf)

Haali Oy / Juho Korvenoja

Salo

Haali Oy:n / Juho Korvenojan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 75 hiehon ja 5 nuorkarjapaikan lypsylehmähiehopihaton laajentamista 400 hiehon ja 80 nuorkarjapaikan lypsylehmähiehopihatoksi

16.2.2011

ESAVI/585/04.08/2010

6/2011/3
Päätös (pdf)

Kanax Oy / Juhani Laaksonen

Mynämäki

Kanax Oy:n / Juhani Laaksosen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 100 000 munivan kanan kanalan perustamista. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

16.2.2011

ESAVI/352/04.08/2010

5/2011/3
Päätös (pdf)

Tramel Oy

Tuusula

Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -materiaalien sekä romumetallien käsittely. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

15.2.2011

ESAVI/568/04.08/2010

12/2011/2
Päätös (pdf)

Sybimar Oy

Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen maalla olevissa altaissa

14.2.2011

ESAVI/388/04.08/2010

4/2011/3
Päätös (pdf)

Karjalan Prikaati

Kouvola

Pahkajärven monitoimiampumaradan toimintaa koskeva ympäristölupahakemus

11.2.2011

ESAVI/273/04.08/2010

10/2011/1
Päätös (pdf)

Karjalan Prikaati

Kouvola

Vekaranjärven ampumaradan toimintaa koskeva ympäristölupahakemus

11.2.2011

ESAVI/274/04.08/2010

11/2011/1
Päätös (pdf)

Kotkan Satama Oy

Kotka

Kotkan satamien ympäristöluvan muuttaminen Mussalon satama-alueen rajauksen osalta ja hakemus päätöksen täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta (Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia)

11.2.2011

ESAVI/482/04.08/2010

12/2011/1
Päätös (pdf)

Kouvolan Vesi

Kouvola

Kouvolan kaupungin Mäkikylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus. Päätös koskee Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toimintaa ja toiminnan muutosta ja Kouvolan kaupungin Akanojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan typpipäästöjen vähentämistä koskevan lupamääräyksen määräajan pidentämistä. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

10.2.2011

ESAVI/494/04.08/2010

11/2011/2
Päätös (pdf)
Liite (pdf)

Marttilan kunta

Marttila

Marttilan kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

9.2.2011

ESAVI/190/04.08/2010

10/2011/2
Päätös (pdf)

Öppet bolag Soptrans J. Björklund Avoin yhtiö

Raasepori

Päätös Öppet bolag Soptrans J. Björklund Avoimen yhtiön ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee jätteen siirtokuormausaseman rakentamista ja toimintaa

7.2.2011

ESAVI/497/04.08/2010

9/2011/2
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Forssa

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia

4.2.2011

ESAVI/647/04.08/2010

9/2011/1
Päätös (pdf)

TTT-Aviation Oy Ltd

Helsinki

TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

3.2.2011

ESAVI/657/04.08/2010

8/2011/1
Päätös (pdf)

Tammikuu

Kotkamillis Oy

Kotka

Kotkamillis Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

31.1.2011

ESAVI/616/04.08/2010

7/2011/1
Päätös (pdf)

Biolinja Oy Uusikaupunki

Uusikaupunki

Biolinja Oy Uudenkaupungin biokaasulaitoksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

31.1.2011

ESAVI/309/04.08/2010

8/2011/2
Päätös (pdf)

Mari Korkeaoja-Nurmo ja Mika Nurmo

Kokemäki

Mari Korkeaoja-Nurmon ja Mika Nurmon ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 45000 broilerin kasvattamon laajentamista 105000 broilerin kasvattamoksi ja olemassa olevan 1230 lihasian sikalan toiminnan jatkamista

31.1.2011

ESAVI/321/04.08/2010

3/2011/3
Päätös (pdf)

Kuusakosksi Oy

Heinola

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätemateriaalien tuotteistamista polttoaineeksi

28.1.2011

ESAVI/690/04.08/2010

5/2011/2
Päätös (pdf)

Paperinkeräys Oy

Lahti

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen ympäristölupapäätöksen (Hämeen ympäristökeskus, nro YSO/92/2006) lupamääräyksen 1 muuttamista

28.1.2011

ESAVI/628/04.08/2010

6/2011/2
Päätös (pdf)

Tramel Oy

Lahti

Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen (Hämeen ympäristökeskus, nro YSO/29/2008) lupamääräyksen 1 muuttamista

28.1.2011

ESAVI/220/04.08/2010

7/2011/2
Päätös (pdf)

St1 Oy

Helsinki

St1 Oy:n Helsingin Laajasalon öljysatama-alueella sijaitsevan polttonestevaraston toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 1471/25.11.2009 muuttaminen

27.1.2011

ESAVI/587/04.08/2010

6/2011/1
Päätös (pdf)

Recticel Oy (ent. Espe Oy)

Kouvola

Recticel Oy:n, entinen Espe Oy, toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tarkistushakemus, joka sisältää myös tuotantomäärän nostamisen. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun hakemuksen päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta

25.1.2011

ESAVI/281/04.08/2010

5/2011/1
Päätös (pdf)

Etelä-Suomen Huoltorykmentti

Esikunta

Helsinki

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee polttoaineiden jakelupistettä

21.1.2011

ESAVI/137/04.08/2010

4/2011/1
Päätös (pdf)

Timo Ojala

Huittinen

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2926 lihasian perustamista

20.1.2011

ESAVI/346/04.08/2010

1/2011/3
Päätös (pdf)

BroiCo Oy

Huittinen

BroiCo Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 116000 broilerin kasvattamon laajentamista 174000 broilerin kasvattamoksi

20.1.2011

ESAVI/522/04.08/2010

2/2011/3
Päätös (pdf)

Ekokem Oy Ab

Riihimäki

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, joka koskee Ekokem Oy Ab:n Riihimäellä sijaitsevien jätevoimala 1:n ja polttolinja 1:n toimintojen muuttamista lisäämällä polttoprosesseihin savukaasujen lauhduttimet ja lämmön talteenotto. Lupapäätös sisältää lisäksi ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

18.1.2011

ESAVI/521/04.08/2010

3/2011/1
Päätös (pdf)

Luvata Pori Oy

Pori

Luvata Pori Oy:n toimintaa koskevassa ympäristöluvassa asetetun, yhtiön kuparivalimon suodatinlaitoksen käyttöastetta koskevan määräyksen muuttaminen

14.1.2011

ESAVI/599/04.08/2010

2/2011/1
Päätös (pdf)

HSY Jätehuolto

Espoo

Kirkkonummi

Päätös HSY Jätehuollon Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan muuttamista ja toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen lupahakemuksen raukeamisesta

14.1.2011

ESAVI/228/04.08/2010

2/2011/2
Päätös (pdf)

Työ & Toiminta ry

Hyvinkää

Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä huonekalujan kierrätystä Hyvinkään Sahanmäessä. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

14.1.2011

ESAVI/386/04.08/2010

3/2011/2
Päätös (pdf)

Oy Teboil Ab

Nummi-Pusula

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:n 2 momentin mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 6.10.2010 antaman ympäristölupapäätöksen Nro 54/2010/2 täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta

14.1.2011

ESAVI/682/04.08/2010

4/2011/2
Päätös (pdf)

Reka Kumi Oy

Aura

Reka Kymi Oy:n Auran tehtaan ympäristöluvan raukeamista koskeva asia

13.1.2011

ESAVI/543/04.08/2010

1/2011/1
Päätös (pdf)

Uusioaines Oy

Forssa

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 3 momentin mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lasinkierrätyslaitoksen ympäristölupapäätöksen YLO/lup120/05/6.7.2005 olennaista muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta

13.1.2011

ESAVI/556/04.08/2010

1/2011/2
Päätös (pdf)

Suomen Kivisora Oy

Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä koskevan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen lupahakemuksen rauettamisesta

 

 

 

Päätös (pdf)

 

 


Päivitetty