Ympäristölupapäätökset 2010

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

 

Ympäristölupapäätökset 2010 - Etelä-Suomi ja Lounais-Suomi

Etelä-Suomen AVI myöntää myös Lounais-Suomen alueen  ympäristölupapäätökset.

8.7.2014 lähtien Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämät ympäristölupapäätökset on löydettävissä myös Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Joulukuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Oy Metsä-Botnia Ab

Kaskinen

Oy Metsä-Botnia Ab:n ilmoitus sulfaattisellun valmistuksen lopettamisesta, hakemus ympäristöluvan nro 23/2007/1 jätehuoltoalueen toiminnan muuttamiseksi sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta

31.12.2010

ESAVI/327/04.08/2010 ja ESAVI/328/04.08/2010

63/2010/1 ja 64/2010/1
Päätökset (pdf)

Översättning, Transumt (pdf)

M-real Oyj

Kaskinen

M-real Oyj:n ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus kemihierretehtaan toiminnan muuttamiseksi ja hakemus päätöksen täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta

31.12.2010

ESAVI/54/04.08/2010

65/2010/1
Päätös (pdf)

Översättning. Transumt (pdf)

Kymen Vesi Oy

Kotka

Kymen Vesi Oy:n biokaasulaitoksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun hakemuksen päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta

29.12.2010

ESAVI/440/04.08/2010

101/2010/2
Päätös (pdf)

Tmi Ari Koskinen

Loimaa

Tmi Ari Koskisen autopurkamotoimintaa sekä metalliromun vastaanottoa ja välivarastointia koskeva ympäristölupahakemus. Hakemus koskee perustettavan uuden purkamon toimintaa

23.12.2010

ESAVI/503/04.08/2010

100/2010/2
Päätös (pdf)

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Hämeenlinna

Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan nro 35/2005/1 (21.9.2005) muuttaminen

21.12.2010

ESAVI/13/04.08/2010

99/2010/2
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Kauhajoki

Näätänevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, vesien johtaminen toisen ojaan ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

21.12.2010

ESAVI/88/04.08/2010

86/2010/3
Päätös (pdf)

Ekokem Oy Ab

Riihimäki

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta metalliromunu mekaanisen käsittelyn jätejakeiden koeajosta Ekokem Oy Ab:n tehtailla

21.12.2010

ESAVI/224/04.08/2010

62/2010/1
Päätös (pdf)

Uudenmaan Prikaati

Hanko

Päätös uudenmaan Prikaatin ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Syndalenin ampumaleirialueen toimintoja

21.12.2010

ESAVI/135/04.08/2010

61/2010/1
Päätös (pdf)

Lassila & Tikanoja Oyj

Lohja

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Teutarin kaatopaikan kunnostamista. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

21.12.2010

ESAVI/297/04.08/2010

98/2010/2
Päätös (pdf)

Kärkölän kunta

Kärkölä

Järvelän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan luppamääräysten tarkistaminen

20.12.2010

ESAVI/73/04.08/2010

96/2010/2
Päätös (pdf)

Jätehuolto Härmälä Oy

Kankaanpää

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Jätehuolto Härmälä Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa

20.12.2010

ESAVI/561/04.08/2010

97/2010/2
Päätös (pdf)

Kauhanummi Oy

Isojoki

Iso Rapanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa

17.12.2010

ESAVI/264/04.08/2010

83/2010/3
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Isojoki

Kotokeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

17.12.2010

ESAVI/375/04.08/2010

84/2010/3
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

17.12.2010

ESAVI/376/04.08/2010

85/2010/3
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Virrat

Ähtäri

Alastaipaleensuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

16.12.2010

ESAVI/380/04.08/2010

81/2010/3
Päätös (pdf)

Köyliön Kalanviljely Oy

Köyliö

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kalanviljelylaitoksen toiminnan lopettamista

16.12.2010

ESAVI/541/04.08/2010

82/2010/3
Päätös (pdf)

A. Berglund Ab

Raasepori

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee A. Berglund Ab:n maankaatopaikan toimintaa Brobyn kylässä Raaseporissa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 ½:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

15.12.2010

ESAVI/459/04.08/2010

93/2010/2
Päätös (pdf)

Senaatti-kiinteistöt, Etelä-Suomen alue

Vihti

Senaatti-kiinteistöt Etelä-Suomen alueen MTT Maatalousteknologian tutkimuskeskuksen Vakolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

15.12.2010

ESAVI/235/04.08/2010

94/2010/2
Päätös (pdf)

St 1 Biofuels Oy

Hämeenlinna

Päätös St 1 Biofuels Oy:n ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen raukeamisesta

15.12.2010

ESAVI/649/04.08/2010

95/2010/2
Päätös (pdf)

Huhtasaaren Ratsutalli

Lohja

Päätös Huhtasaaren Ratsutallin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Huhtasaaren Ratsutallin toimintaa

15.12.2010

ESAVI/472/04.08/2010

78/2010/3
Päätös (pdf)

Oy Alholmens Kraft Ab

Lappajärvi

Hirvinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

15.12.2010

ESAVI/93/04.08/2010

79/2010/3
Päätös (pdf)

Oy Alholmens Kraft Ab

Kokkola

Ahmanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

15.12.2010

ESAVI/94/04.08/2010

80/2010/3
Päätös (pdf)

Finavia Oyj

Utin Jääkärirykmentti

Kouvola

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

14.12.2010

ESAVI/316/04.08/2010

60/2010/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Lappajärvi

Iso-Saapasnevan pohjoisosan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus

9.12.2010

ESAVI/371/04.08/2010

77/2010/3
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Evijärvi

Saapasnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus

9.12.2010

ESAVI/370/04.08/2010

76/2010/3
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Evijärvi

Lappajärvi

Pyymaannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen laajennusalueella muutoksenhausta huolimatta

9.12.2010

ESAVI/369/04.08/2010

75/2010/3
Päätös (pdf)

Biovakka Suomi Oy

Turku

Topinojan biokaasulaitoksen toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

9.12.2010

ESAVI/588/04.08/2010

92/2010/2
Päätös (pdf)

Fortum Power and Heat Oy

Espoo

Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus ja hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

8.12.2010

ESAVI/506/04.08/2010

59/2010/1
Päätös (pdf)

Merikarvian kunta

Merikarvia

Merikarvian kunnan Korpimatin toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 65 YLO ja päätöksen nro 65 YLO dnrot LOS-2005-Y-1058-111 lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristönsuojelulain hakemus

7.12.2010

ESAVI/652/04.08/2010

91/2010/2
Päätös (pdf)

Polar Mining Oy

Huittinen

Polar Mining Oy:n Jokisivun kaivoksen ympäristölupapäätöksen (nro 2/2006/2) lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus

3.12.2010

ESAVI/12/04.08/2010

58/2010/1
Päätös (pdf)

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Helsinki

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin kaupungin rakennusviraston Laajasalon välivarastointi- ja esikäsittelykenteälle 18.3.2010 antaman ympäristölupapäätöksen Nro 8/2010/2 eräiden lupamääräysten muuttamista

3.12.2010

ESAVI/609/04.08/2010

90/2010/2
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Kokkola

Rimpinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

3.12.2010

ESAVI/382/04.08/2010

74/2010/3
Päätös (pdf)

Haverön Lohi Oy

Väståboland

Miljötillstånd för odling av fisk i nätbassänger (Kroks anläggning) i havet på vattenområdet tillhörande fastigheten Hinders RNr 2:33 i Kroks by i Nagu

3.12.2010

ESAVI/43/04.08/2010

73/2010/3
Beslut (pdf)

Matti Lantta

Kotka

Päätös ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesta hakemuksesta Lassila & Tikanoja Oyj:n Kotkan Heinsuon jätteiden käsittelykeskuksen toimintaa koskevan ympäristöluvan (Nro A 1058/KAS-2008-Y-341-111, 3.7.2009) muuttamiseksi

2.12.2010

ESAVI/535/04.08/2010

89/2010/2
Päätös (pdf)

Pomarkun kunta

Pomarkku

Pomarkun kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

2.12.2010

ESAVI/189/04.08/2010

88/2010/2
Päätös (pdf)

Esa Tammela

Alavus

Tervanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa

1.12.2010

ESAVI/403/04.08/2010

72/2010/3
Päätös (pdf)

Marraskuu

Arto Heikkilän perikunta, Timo Heikkilä

Rusko

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus

30.11.2010

ESAVI/405/04.08/2010

71/2010/3

Päätös (pdf)

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry

Hyvinkään Moottorikerho ry

Hyvinkää

Hausjärvi

Hyvinkään Vauhtipuiston moottoriurheilukeskuksen toimintaa koskeva ympäristölupahakemus

30.11.2010

ESAVI/176/04.08/2010

57/2010/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Alavus

Pynttärinnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

30.11.2010

ESAVI/404/04.08/2010

70/2010/3
Päätös (pdf)

Kemiönsaaren Vesi 

Kemiönsaari

Alkujaan Dragsfjärdin kunnan nykyään Kemiönsaaren Veden hakemus, ympäristömenettely, Dragsfjärdin Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminta

26.11.2010

ESAVI/165/04.08/2010

86/2010/2
Päätös (pdf)

Envor Group Oy, Ekokem Oy Ab ja Veikko Lehti Oy perustettavan yhtiön lukuun

Espoo

Päätös Envor Group Oy:n, Ekokem Oy Ab:n ja Veikko Lehti Oy:n perustettavan yhtiön lukuun tekemän ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta

26.11.2010

ESAVI/530/04.08/2010

87/2010/2
Päätös (pdf)

Ekokem Oy Ab

Riihimäki

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, joka koskee Ekokem Oy Ab:n Riihimäellä sijaitsevaa yhdyskuntien, teollisuuden ja kaupan jätettä polttavaa jätevoimalaa 2 ja sen esikäsittelytoimintoja. Lupapäätös sisältää lisäksi ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

25.11.2010

ESAVI/81/04.08/2010

56/2010/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Jalasjärvi

Pesänevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

25.11.2010

ESAVI/1/04.08/2010

69/2010/3
Päätös (pdf)

Nordkalk Oy Ab

Huittinen

Nordkalk Oy Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Siivikkalan kalkkikivikaivoksen toimintaa

24.11.2010

ESAVI/65/04.08/2010

54/2010/1
Päätös (pdf)

Harri Niemi

Eurajoki

Auto- ja koneromuttamon/parkamon toiminnan laajentamista koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

24.11.2010

ESAVI/310/04.08/2010

84/2010/2
Päätös (pdf)

Nordkalk Oy Ab

Huittinen

Nordkalk Oy Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Vampulan kalkin tuotantokokonaisuuden toimintaa

24.11.2010

ESAVI/67/04.09/2010

55/2010/1
Päätös (pdf)

Turun kaupunki / Tilaliikelaitos

Sauvo

Turun kaupungin Tilaliikelaitoksen ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:n mukainen hakemus Sauvon kunnassa sijaitsevan Sauvo-Ahtelan nuorisoleirialueen jätevedenpuhdistamon toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöön panemiseksi muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa olevan jätevedenpuhdistamon laajentaminen ja tehostaminen. Puhdistamon toimintaan ei ole aiemmin myönnetty ympäristölupaa

24.11.2010

ESAVI/592/04.08/2010

85/2010/2
Päätös (pdf)

Hämeen kuljetus Oy

Hämeenlinna

Päätös Hämeen kuljetus Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kallion louhintaa, kalliokiviaineksen murskausta ja asfaltin valmistusta Tervamäen kallioalueella

22.11.2010

ESAVI/477/04.08/2010

53/2010/1
Päätös (pdf)

Siikaranta-säätiö

Kirkkonummi

Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

22.11.2010

ESAVI/259/04.08/2010

83/2010/2
Päätös (pdf)

Ekoport Turku Oy

Turku

Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta koskeva ympäristölupahakemus. Hakemus koskee nykyisen toiminnan laajentamista ja muuttamista

22.11.2010

ESAVI/153/04.08/2010

82/2010/2
Päätös (pdf)

St1 Biofuels Oy

Hämeenlinna

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Hämeenlinnaan sijoitettavaa kiinteän polttoaineen kattilalaitosta. Päätös anomuksesta aloittaa toiminta muutoksenhausta hhuolimatta (YSL 101 §)

22.11.2010

ESAVI/429/04.08/2010

81/2010/2
Päätös (pdf)

New Hill Ltd

Inkoo

Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta annettava päätös

18.11.2010

ESAVI/138/04.08/2010

52/2010/1
Päätös (pdf)

Neste Oil Oyj

Naantali

Hakemus Neste Oil Oyj:n Naantalin öljynjalostamon jäähdytysvesiä koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 13. muuttamiseksi

17.11.2010

ESAVI/322/04.08/2010

50/2010/1
Päätös (pdf)

Finnsementti Oy

Lappeenranta

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kumirouheen käyttöä osapolttoaineena Finnsementti Oy:n sementtiuunissa Lappeenrannassa

17.11.2010

ESAVI/567/04.08/2010

51/2010/1
Päätös (pdf)

Mika Andersson

Vehmaa

Mika Anderssonin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan sikalan toiminnan jatkamista

17.11.2010

ESAVI/399/04.08/2010

68/2010/3
Päätös (pdf)

St1 Biofuels Oy

Jokioinen

St1 Biofuels Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee bioetanolin valmistusta Genencor International Oy:n Jokioisten tehtaan tuotantotiloissa tärkkelyspohjaisista sivuvirroista ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta

16.11.2010

ESAVI/442/04.08/2010

49/2010/1
Päätös (pdf)

Kirkkonummen Aktiivikeskus Kiinteistö Oy

Kirkkonummi

Aktiivikeskuksen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

16.11.2010

ESAVI/255/04.08/2010

80/2010/2
Päätös (pdf)

UPM-Kymmene Oyj

Pori

UPM-Kymmene Oyj:n ympäristölupahakemus, joka koskee öljyllä ja PAH-yhdisteillä pilaantuneen maaperän kunnostamista paikan päällä (in situ) kemiallisen hapetuksen ja tehostetun biologisen kunnostuksen avulla

16.11.2010

ESAVI/162/04.08/2010

79/2010/2
Päätös (pdf)

Rudus Oy

Vantaa

Päätös Rudus Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsisalmen betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskauslaitoksen toiminnan olennaista muuttamista sekä kiviaineksen murskaustoimintaa Vantaan kaupungin Länsisalmen kylässä. Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

16.11.2010

ESAVI/103/04.08/2010

78/2010/2
Päätös (pdf)

V-S Puutarhamulta Oy

Raisio

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten

12.11.2010

ESAVI/431/04.08/2010

77/2010/2
Päätös (pdf)

Jujo Thermal Oy

Eura

Jujo Thermal Oy:n ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus Kauttuan paperitehtaan ympäristöluvan ympäristömelua koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi

12.11.2010

ESAVI/18/04.08/2010

48/2010/1
Päätös (pdf)

Ahlstrom Tampere Oy

Eura

Ahlstrom Tampere Oy:n ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus Kauttuan paperitehtaan ympäristöluvan ympäristömelua koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi

12.11.2010

ESAVI/17/04.08/2010

47/2010/1
Päätös (pdf)

Terhi Harjunmaa-Levonen ja Juha Levonen

Huittinen

Terhi Harjunmaa-Levosen ja Juha Levosen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 250 lihanaudan kasvattamon perustamista sekä olemassa olevan 880 lihasian sikalan toiminnan jatkamista Huittisen kaupungissa

11.11.2010

ESAVI/480/04.08/2010

67/2010/3
Päätös (pdf)

Latva RKKone Oy

Nousiainen

Päätös Latva RKKone Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kallion louhintaa ja louheen murskausta Nousiaisten kunnassa

11.11.2010

ESAVI/319/04.08/2010

46/2010/1
Päätös (pdf)

Getadeal Oy

Lohja

Päätös autopurkamo- ja metallien kierrätystoimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta

11.11.2010

ESAVI/256/04.08/2010

74/2010/2
Päätös (pdf)

Nordkalk Oy Ab

Siikainen

Nordkalk Oy Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus koskien Siikaisten kalkkikiven tuotantokokonaisuuden toimintaa

10.11.2010

ESAVI/16/04.08/2010

45/2010/1
Päätös (pdf)

Veolia Vesi Oy

Kouvola

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen jäteesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta

10.11.2010

ESAVI/282/04.08/2010

75/2010/2
Päätös (pdf)

Skanska Asfaltti Oy

Porvoo

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee uusioasfaltin valmistusta. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

10.11.2010

ESAVI/566/04.08/2010

76/2010/2
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Siikainen

Leppisuot 2 lisäalueen turvetuotantoa koskeva ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

9.11.2010

ESAVI/20/04.08/2010

66/2010/3
Päätös (pdf)

Lemminkäinen Infra Oy

Sipoo

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen raukeamisesta

5.11.2010

ESAVI/613/04.08/2010

44/2010/1
Päätös (pdf)

Vantaan Auto-osa Oy

Tuusula

Päätös Vantaan Auto-osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

5.11.2010

ESAVI/241/04.08/2010

70/2010/2
Päätös (pdf)

Aktemus Oy

Tuusula

Päätös Aktemus Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

5.11.2010

ESAVI/260/04.08/2010

71/2010/2
Päätös (pdf)

Autonkorjaus ja aosamyynti Kari Laine

Helsinki

Päätös Autoonkorjaus ja osamyynti Kari Laineen autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

5.11.2010

ESAVI/433/04.08/2010

72/2010/2
Päätös (pdf)

Sapoma Oy

Helsinki

Päätös Sapoma Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

5.11.2010

ESAVI/252/04.08/2010

73/2010/2
Päätös (pdf)

Kim ja Arja Mårtenson

Myrskylä

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lypsykarjatalouden toiminnan laajennusta Kreivilän kylässä

4.11.2010

ESAVI/500/04.08/2010

64/2010/3
Päätös (pdf)

Asko ja Anne Saarinen

Marttila

Asko ja Anne Saarisen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 15000 broilerin kasvattamon laajentamista 75000 broilerin kasvattamoksi ja olemassa olevan 650 lihasikan sikalan toiminnan jatkamista

4.11.2010

ESAVI/351/04.08/2010

65/2010/3
Päätös (pdf)

Veikko Lager, Elina Harjanne, Katariina Lager, Laura Lager ja Lassi Lager

Sysmä

Tienpenkereen ja rumpujen rakentaminen Päijänteen Lakusalon saaresta Pöystinsaareen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

3.11.2010

ESAVI/359/04.09/2010

201/2010/4
Päätös (pdf)

Työ & Toiminta ry

Espoo

Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Espoon toimipisteen jätteen käsittelytoimintojen siirtämistä osoitteeseen Niittyrinne 6 A, Espoo. Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

1.11.2010

ESAVI/486/04.08/2010

69/2010/2
Päätös (pdf)

Lokakuu

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Kirkkonummi

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n (Gyproc) kipsilevytehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan (No YS 135, 7.2.2005) määräyksen 2 määräajan pidentämistä koskeva hakemus

29.10.2010

ESAVI/562/04.08/2010

43/2010/1
Päätös (pdf)

North European Oil Oy (NEOT Oy)

Hamina

North European Oil Trade Oy (NEOT) Haminan terminaalin toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tarkistushakemus sekä luvanmuutoshakemus polttonesteiden varastoinnin ja käsittelyn aloittamiseksi. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun hakemuksen päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta

28.10.2010

ESAVI/272/04.08/2010

42/2010/1
Päätös (pdf)

HSY Jätehuolto

Espoo

Kirkkonummi

Päätös ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaisesta koeluoonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta, joka koskee jätteen paalausta, käärintää ja varastointia energiahyötykäyttöä varten Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa

28.10.2010

ESAVI/634/04.08/2010

68/2010/2
Päätös (pdf)

Kymen Vesi Oy

Kotka

Sunilan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset

26.10.2010

ESAVI/508/04.08/2010

67/2010/2
Päätös (pdf)

Lämpö Rautjärvi Oy

Honkajoki

Mustasaarennevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

25.10.2010

ESAVI/19/04.08/2010

63/2010/3
Päätös (pdf)

Lämpö Rautjärvi Oy

Honkajoki

Mustasaarennevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

25.10.2010

ESAVI/19/04.08/2010

63/2010/3
Päätös (pdf)

Kymen BioEnergia Oy

Kouvola

Päätös Kymen BioEnergia Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Kouvolaan suunnitellun biokaasulaitoksen toiminnan muutosta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta toiminnan aloittamisluvasta muutoksenhausta huolimatta.

22.10.2010

ESAVI/278/04.08/2010

66/2010/2
Päätös (pdf)

Kuusakoski Oy

Heinola

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaan ympäristöluvan (Hämeen ympäristökeskus, nro YSO/49/2006) lupamääräyksien M1 ja M2 muuttamista

20.10.2010

ESAVI/495/04.08/2010

65/2010/2
Päätös (pdf)

Turun Satama

Turku

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Pansion sataman toimintaa

19.10.2010

ESAVI/77/04.08/2010

40/2010/1
Päätös (pdf)

HS-Kuljetus Oy

Somero

Ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitettu päätös ympäristölupapäätöksen Nro 21/2010/2 Dnro ESAVI/359/04.08/2010 täytäntöönpanoksi muutoksenhausta huolimatta

19.10.2010

ESAVI/572/04.08/2010

63/2010/2
Päätös (pdf)

Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Harjavalta

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta koboltti- ja kalsiumuuttoon epäpuhtautena kertyvän uraanin poistamiseksi uuttamalla ja saostamiseksi Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtailla

18.10.2010

ESAVI/205/04.08/2010

39/2010/1
Päätös (pdf)

Työ  Toiminta ry

Tuusula

Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vantaan toimipisteen jätteenkäsittelytoimintojen siirtämistä osoitteeseen Muottikuja 6, Tuusula. Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

18.10.2010

ESAVI/114/04.08/2010

61/2010/2
Päätös (pdf)

HK Ruokatalo Oyj

Forssa

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta HK Ruokatalo Oyj:n ympäristöluvan (Hämeen ympäristökeskus, nro YLO/lup/184/05, 8.12.2005) lupamääräyksessä 4 asetetttujen jätevesien kuormitusraja-arvojen muuttamiseksi

18.10.2010

ESAVI/512/04.08/2010

62/2010/2
Päätös (pdf)

Szepaniak Oy

Imatra

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee puuperäisten polttoaineiden käsittelylaitosta. Kyseessä on uusi toiminta. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

15.10.2010

ESAVI/271/04.08/2010

60/2010/2
Päätös (pdf)

HSY Jätehuolto

Helsinki

Päätös HSY Jätehuollon Konalan Sortti-aseman toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 680/26.6.2002 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta

14.10.2010

ESAVI/240/04.08/2010

59/2010/2
Päätös (pdf)

HSY Vesi

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Sipoo

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee mädätetyn puhdistamolietteen kalkkistabilointia

13.10.2010

ESAVI/612/04.08/2010

57/2010/2
Päätös (pdf)

Pa-Ri Materia Oy

Riihimäki

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätemateriaalien kierrätysterminaalin seula- ja kuljetinlaitteiston toimivuutta talviolosuhteissa

13.10.2010

ESAVI/625/04.08/2010

58/2010/2
Päätös (pdf)

Componenta Pori Oy

Pori

Componenta Pori Oy:n ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaista koeluonteista toimintaa koskeva ilmoitus

13.10.2010

ESAVI/620/04.08/2010

38/2010/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Tammela

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee massastabilointia turvetuotantoalueen auma-alueiden rakentamisessa ja kantavuuden parantamisessa

11.10.2010

ESAVI/600/04.08/2010

56/2010/2
Päätös (pdf)

Kaisa Kallion Kansalaislahjasäätiö

Espoo

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

11.10.2010

ESAVI/243/04.08/2010

55/2010/2
Päätös (pdf)

Juha Virtanen

Loimaa

Juha Virtasen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 69 emolehmän, 26 hiehon, 8 lihanaudan ja 41 nuorkarjapaikan kasvattamon laajentamista 195 emolehmän, 40 hiehon, 10 siitossonnin ja 195 nuorkarjapaikan kasvattamoksi

11.10.2010

ESAVI/422/04.08/2010

62/2010/3
Päätös (pdf)

Rauman Satama

Rauma

Rauman Sataman satamatoiminnan ympäristöluvan määräyksen 8 mukainen melua koskeva suunnitelma

7.10.2010

ESAVI/10/04.08/2010

35/2010/1
Päätös (pdf)

Oy Rauma Stevedoring Ltd

Rauma

Oy Rauma Stevedoring Ltd:n Pikisaaren sataman ympäristöluvan määräyksen 7 mukainen melua koskeva suunnitelma

7.10.2010

ESAVI/414/04.08/2010

36/2010/1
Päätös (pdf)

Neste Oil Oyj

Naantali

Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon ympäristöluvan lupamääräyksen 30 mukainen teknistaloudellinen selvitys tyhjiötislauksen hönkien sisältämien rikkidioksidi- ja hajuyhdisteiden päästöjen vähentämiseksi

7.10.2010

ESAVI/493/04.08/2010

37/2010/1
Päätös (pdf)

Tipuset Oy

Köyliö

Tipuset Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 78 000 broilerin kasvattamon perustamista

7.10.2010

ESAVI/353/04.08/2010

61/2010/3
Päätös (pdf)

Oy Teboil Ab

Nummi-Pusula

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista

6.10.2010

ESAVI/540/04.08/2010

53/2010/2
Päätös (pdf)

Oy Teboil Ab

Nummi-Pusula

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista

6.10.2010

ESAVI/40/04.08/2010

54/2010/2
Päätös (pdf)

Perustettava yritys (Mäki - Mäkilä - Toivonen)

Pöytyä

Kari Toivosen perustettavan yrityksen (Mäki - Mäkilä - Toivonen) lukuun tekemä ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahekmus, joka koskee 2976 lihasian sikalan perustamista

6.10.2010

ESAVI/349/04.08/2010

60/2010/3
Päätös (pdf)

Timo Ojala

Huittinen

Timo Ojalan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 140 emakon ja 600 lihasian sikalan laajentamista 440 emakon ja 1074 lihasian sikalaksi

4.10.2010

ESAVI/345/04.08/2010

59/2010/3
Päätös (pdf)

Kemira Oyj

Vaasa

Infjärden-järven kunnostaminen ruoppaamalla ja käsittelemällä sedimentti sulfaatinpelkistäjäbakteereiden avulla, välivarastoaltaiden rakentaminen ja ruoppausmassan välivarastointi altaissa sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa

1.10.2010

ESAVI/335/04.08/2010

166/2010/4
Päätös (pdf)

Perustettavan yhtiön lukuun, Aki Alitupa, Mika Lempiäinen ja Mikko Olli

Tarvasjoki

Sikalan perustamista koskevan päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

1.10.2010

ESAVI/518/04.08/2010

58/2010/3
Päätös (pdf)

Päijät-Hämeen jätehuolto Oy

Hollola

Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista

1.10.2010

ESAVI/554/04.08/2010

51/2010/2
Päätös (pdf)

Heinolan kaupunki

Heinola

Hakemus, joka koskee Pikijärven kaatopaikan tarkkailusuunnitelman ja Pikijärven vanhan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista

1.10.2010

ESAVI/569/04.08/2010

52/2010/2
Päätös (pdf)

Syyskuu

Malmin Valio-Osa Oy

Helsinki

Päätös Malmin Valio-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

30.9.2010

ESAVI/247/04.08/2010

46/2010/2
Päätös (pdf)

Helsingin Varaosakellari Oy

Helsinki

Päätös Helsingin Varaosakellari Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

30.9.2010

ESAVI/248/04.08/2010

47/2010/2
Päätös (pdf)

Euro-Teli Oy

Helsinki

Päätös Euro-Teli Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

30.9.2010

ESAVI/250/04.08/2010

48/2010/2
Päätös (pdf)

Hannun Romu Oy

Helsinki

Päätös Hannun Romu Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

30.9.2010

ESAVI/395/04.08/2010

49/2010/2
Päätös (pdf)

Abc Ale-Osa Oy

Hyvinkää

Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

30.9.2010

ESAVI/249/04.08/2010

50/2010/2
Päätös (pdf)

Viiman Tila Oy

Salo

Viiman Tila Oy:n sikalan laajentamista koskeva hakemus

30.9.2010

ESAVI/356/04.08/2010

57/2010/3
Päätös (pdf)

Kari Koskiinen

Hämeenlinna

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lypsykarjatalouden toiminnan laajennusta Hahkialan kylässä

29.9.2010

ESAVI/457/04.08/2010

55/2010/3
Päätös (pdf)

Kallio-Kantonen maatalousyhtymä

Taipalsaari

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus lypsykarjalle tarkoitetun pihattonavetan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus A 1042, dnro 0400Y0347-131, 14.5.2001) lupamääräysten tarkistamisesta

29.9.2010

ESAVI/280/04.08/2010

56/2010/3
Päätös (pdf)

Pekonia Oy

Huittinen

Pekonia Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 730 lihasian sikalan perustamista

28.9.2010

ESAVI/390/04.08/2010

54/20010/3
Päätös (pdf)

Piia ja Petri Jokela

Nurmijärvi

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ylijäämämaa-ainesten hyödyntämistä

27.9.2010

ESAVI/254/04.08/2010

45/2010/2
Päätös (pdf)

Vaskiluodon Voima Oy

Ilmajoki

Jalasjärvi

Iso-Kerusnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa

24.9.2010

ESAVI/378/04.08/2010

53/2010/3
Päätös (pdf)

Fiskars Home Iittala Group Oy Ab

Iittala

Fiskars Home Iittala Group Oy Ab:n Iittalan lasitehtaan ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaista koeluonteista toimintaa koskeva ilmoitus

24.9.2010

ESAVI/602/04.08/2010

34/2010/1
Päätös (pdf)

Lassila & Tikanoja Oyj

Tuusula

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Tuusulan ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toiminnan olennaista muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

22.9.2010

ESAVI/113/04.08/2010

44/2010/2
Päätös (pdf)

Hannu Häkänen

Vehmaa

Hannu Häkäsen broilerkasvattamotoiminnan laajentamista ja lihaskalatoiminnan jatkamista koskeva ympäristölupahakemus

20.9.2010

ESAVI/436/04.08/2010

50/2010/3
Päätös (pdf)

Marko Hannula

Mynämäki

Marko Hannulan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

20.9.2010

ESAVI/481/04.08/2010

51/2010/3
Päätös (pdf)

Toivo Tyykilä Oy

Eurajoki

Emolehmäkasvattamon laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

20.9.2010

ESAVI/401/04.08/2010

52/2010/3
Päätös (pdf)

Hannu Isotalo

Salo

Hannu Isotalon eläinsuojan laajentamista koskeva hakemus

17.9.2010

ESAVI/302/04.08/2010

47/2010/3
Päätös (pdf)

Jyrki Takatalo

Salo

Jyrki Takatalon eläinsuojaa koskeva ympäristölupahakemus

17.9.2010

ESAVI/303/04.08/2010

48/2010/3
Päätös (pdf)

Mty Ahlqvist ja Sikala Oy Ahlqvist

Salo

Mty Ahlqvistin ja Sikala Oy Ahlqvistin jalostussikalaa koskeva ympäristölupahakemus

17.9.2010

ESAVI/304/04.08/2010

49/2010/3
Päätös (pdf)

MTY Jussi Leppihalme

Jämijärvi

Ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3 Dnro ESAVI/313/04.08/2010 täytäntöönpanoksi muutoksenhausta huolimatta

15.9.2010

ESAVI/492/04.08/2010

46/2010/3
Päätös (pdf)

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Porvoo

Päätös Itä-uudenmaan Jätehuolto Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Domargårdin jätteenkäsittelyalueen toiminnan olennaista muuttamista, Porvoo. Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

15.9.2010

ESAVI/423/04.08/2010

43/2010/2
Päätös (pdf)

HSY Jätehuolto

Espoo

Kirkkonummi

Päätös ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta, joka koskee jätteen paalausta, käärintää ja varastointia energiahyötykäyttöä varten Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa

14.9.2010

ESAVI/523/04.08/2010

42/2010/2
Päätös (pdf)

Lemminkäinen Infra Oy

Vantaa

Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hakkilan ylijäämälouheen murkausaseman toimintaa. Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

14.9.2010

ESAVI/326/04.08/2010

41/2010/2
Päätös (pdf)

Boliden Harjavalta Oy

Harjavalta

Hakemus Boliden Harjavalta Oy:n tehdasalueella sijaitsevien, käytöstä poistettujen kipsiferriarsenaattisakan läjitysaltaiden sulkemissuunnitelman ja siihen sisältyvän vaihtoehtoisen pintarakenteen hyväksymiseksi

10.9.2010

ESAVI/460/04.08/2010

32/2010/1
Päätös
(Pdf)

Stora Enso Oy

Kotka

Hakemus ympäristöluvassa Sunilan sellutehtaan soodakattiloiden hiukkaspäästön tiukentamista koskevan raja-arvon voimaantulon jatkamiseksi

10.9.2010

ESAVI/426/04.08/2010

33/2010/1
Päätös
(Pdf)

Jouko Salminen

Somero

Jouko Salmisen sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

10.9.2010

ESAVI/398/04.08/2010

44/2010/3
Päätös (pdf)

Mika Junnila

Hämeenlinna

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

10.9.2010

ESAVI/511/04.08/2010

45/2010/3
Päätös (pdf)

Hannu Tarkki

Eurajoki

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 230 emakon ja 150 lihasian sikalan laajentamista 230 emakon ja 1600 lihasian sikalaksi Eurajoen kunnassa

8.9.2010

ESAVI/348/04.08/2010

42/2010/3
Päätös
(Pdf)

Mannisen Turve Oy

Alavus

Lakianevan turvetuotantoalueen lupamääräysten tarkistaminen

8.9.2010

ESAVI/381/04.08/2010

43/2010/3
Päätös
(Pdf)

Sarkainsuon Tila Oy, Veikko Uski

Pöytyä

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 15000 broilerin kasvattamon laajentamista 75000 broilerin kasvattamoksi Pöytyän kunnassa. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

6.9.2010

ESAVI/318/04.08/2010

40/2010/3
Päätös
(Pdf)

Janne Rinne

Laitila

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 150 emakon ja 1200 lihasian sikalan laajentamista 350 emakon ja 1660 lihasian sikalaksi

6.9.2010

ESAVI/344/04.08/2010

41/2010/3
Päätös
(Pdf)

Tramel Oy

Helsinki

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja materiaalien sekä romumetallien käsittelyä. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

6.9.2010

ESAVI/262/04.08/2010

40/2010/2
Päätös (pdf)

Pekka Käkelä

Karvia

Härkänevan alaosan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa

3.9.2010

ESAVI/61/04.08/2010

39/2010/3
Päätös
(Pdf)

Neste Oil Oyj

Porvoo

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukainen hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnalle 31.10.2006 myönnetyn ympäristölupapäätöksen nro 29/2006/2 lupamääräyksen 16 muuttamista sellaisena kuin se on 21.8.2009 annetulla päätöksellä nro 66/2009/2 muutettuna

3.9.2010

ESAVI/509/04.08/2010

31/2010/1
Päätös
(Pdf)

Elokuu

Hartolan kunta

Hartola

Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätökseen liittyvä jatkoaika ylijäämälieteen käsittelylle

25.8.2010

ESAVI/222/04.08/2010

39/2010/2
Päätös (pdf)

UPM Kymmene Oyj, UPM Kiinteistöt

Kouvola

Päätös ympäristönsuojelulain 28 §:n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Voikkaan vanhan selluloosatehtaan ja rikkivaraston purkumateriaalien varastointia ja hyötykäyttöä maanrakentamisessa Voikkaan Yritysalueella. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

19.8.2010

ESAVI/479/04.08/2010

38/2010/2
Päätös (pdf)

Lemminkäinen Infra Oy

Sipoo

Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kallion louhinta- ja louheen murskaustoimintaa Sipoon kunnan Martinkylässä. Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

16.8.2010

ESAVI/445/04.08/2010

30/2010/1
Päätös (pdf)

Topi Töyrylä

Kouvola

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lihasikalan toiminnan laajennusta Muhniemen kylässä

13.8.2010

ESAVI/507/04.08/2010

38/2010/3
Päätös (pdf)

Leena ja Markku Uusitalo

Kankaanpää

Mikko Uusitalon pihattonavettaa ja lantalaa koskevan ympäristöluvan uudelleen käsitteleminen

11.8.2010

ESAVI/490/04.08/2010

37/2010/3
Paatos (pdf)

Vaskiluodon Voima Oy

Vaasa

Vaskiluodon Voima Oy:n Vaskiluodon voimalaitoksen toiminnan muutosta (biopolttoaineiden ja turpeen kaasutuslaitos) koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

10.8.2010

ESAVI/39/04.08/2010

29/2010/1
Päätös (pdf)

Kaarinan Työttömät ry

Kaarina

Päätös Kaarinan Työttömät ry:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoa, varastointia ja esikäsittelyä sekä kotitaloudesta peräisin olevien ongelmajätteiden vastaanottoa ja välivarastointia Kaarinan kaupungissa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta ja toiminnan muutos.

2.8.2010

ESAVI/406/04.08/2010

37/2010/2
Päätös (pdf)

Heinäkuu

Eija ja Jussi Hannula

Kouvola

Päätös Eija ja Jussi Hannulan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lypsykarjatalouden toiminnan laajennusta Hämeenkylän kylässä

30.7.2010

ESAVI/325/04.08/2010

36/2010/3
Päätös (pdf)

Jokelan Valu Oy

Tuusula

Jokelan Valu Oy:n Tuusulassa Ritasjärven kylässä sijaitsevan rautavalimon lopettamista koskeva ilmoitus

30.7.2010

ESAVI/372/04.08/2010

28/2010/1
Päätös (pdf)

Emomylly Oy

Huittinen

Emomylly Oy:n biokaasulaitoksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun hakemuksen päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta.

27.7.2010

ESAVI/131/04.08/2010

36/2010/2
Päätös (pdf)

Rudus Oy

Sipoo

Päätös Rudus Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kalliion louhinta- ja louheen murskaustoimintaa sekä ylijäämälouheen vastaanotto-, välivarastointi- ja murkaustoimintaa Sipoon kunnan Martinkylässä. Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta kallion louhinta- ja louheen murskaustoiminnan osalta

20.7.2010

ESAVI/52/04.08/2010

35/2010/2
Päätös (pdf)

LMV-Kiinteistöt Oy

Vihti

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee betoni- ja laastijakeiden hyödyntämistä teollisuuskentän pohjarakenteessa Vihdin kunnan Ojakkalassa

14.7.2010

ESAVI/234/04.08/2010

34/2010/2
(Päätös.pdf)

Lapuan Jätevesi Oy

Lapua

Lapuan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus

7.7.2010

ESAVI/377/04.08/2010

32/2010/2
Päätös (pdf)

Lassila & Tikanoja Oyj

Kotka

Päätös valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista mukaisesta pyynnöstä, joka koskee pilaantuneen maan sijoittamista hakijan ongelmajätteen kaatopaikalle Kotkan Heinsuolle

6.7.2010

ESAVI/536/04.08/2010

33/2010/2
Päätös (pdf)

Varissuon Lämpö Oy

Turku

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen ympäristökeskus, nro 35 YLO, 6.5.2009) lupamääräyksen 3. muuttamiseksi

6.7.2010

ESAVI/516/04.08/2010

27/2010/1
Päätös (pdf)

Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos

Turku

Vepsän matkailusaaren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

5.7.2010

ESAVI/194/04.08/2010

27/2010/2
Päätös (pdf)

Turun kaupunki / Tilaliikelaitos

Sauvo

Sauvo-Ahtelan nuorisoleirialueen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

5.7.2010

ESAVI/196/04.08/2010

28/2010/2
Päätös (pdf)

WH 2005 / Niam III EAST (Asset) Oy

Espoo

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Järvikylän (Hjärtbackan) kaatopaikan kunnostamista

5.7.2010

ESAVI/184/04.08/2010

31/2010/2
Päätös (pdf)

Henkel Makroflex Oy

Hausjärvi

Päätös Henkel Makroflex Oy:n Hausjärvellä sijaitsevan saumaeriste- ja eristelevytehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta ja toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimisto

5.7.2010

ESAVI/471/04.08/2010

26/2010/1
Paatos (pdf)

Henrik Ala-Haavisto

Huittinen

Henrik Ala-Haaviston ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 1540 lihasian sikalan laajentamista 2990 lihasian sikalaksi

5.7.2010

ESAVI/339/04.08/2010

35/2010/3
Päätös (pdf)

Novagro Oy

Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla

2.7.2010

ESAVI/152/04.08/2010

30/2010/2
Päätös (pdf)

Jaakko Harjunen

Virolahti

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lypsykarjatalouden toiminnan laajennusta Virolahden kunnan Vaalimaan kylässä. Päätös sisältää YSL 101 §:n mukaisen aloitusluvan

2.7.2010

ESAVI/456/04.08/2010

34/2010/3
Päätös (pdf)

Mika ja Saila Tuiskunen

Orimattila

Mika ja Saila Tuiskusen maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus

 

1.7.2010

ESAVI/452/04.08/2010

33/2010/3
Päätös(pdf)

Biovakka Suomi Oy

Turku

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus Biovakka Suomi Oy:n Topinojan jätevesilietteiden määdätyslaitoksen toiminnan muuttamiseen

1.7.2010

ESAVI/484/04.08/2010

29/2010/2 
Päätös (pdf)

Kesäkuu

Tuittulan Pekoni Oy

Hämeenlinna

Tuittulan Pekoni Oy:n sikalan ympäristölupamääräysten tarkistamista ja muuttamista koskeva hakemus

22.6.2010

ESAVI/87/04.08/2010

32/2010/3
Päätös (pdf)

M-real Oyj

Hämeenkyrö

M-real Oyj:n Kyron voimalaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 48/2004/1, 29.6.2004 lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus, joka koskee Hämeenkyrön kunnassa sijaitsevan M-real Oyj:n Kyröskosken kaasuvoimalaitoksen toimintaa

22.6.2010

ESAVI/367/04.08/2010

25/2010/1
Päätös (pdf)

Malén Tapio ja Mika ay

Lapinjärvi

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus pihattonavetan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 404, 8.5.2001) lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan muutos

18.6.2010

ESAVI/97/04.08/2010

29/2010/3
Päätös (pdf)

Jussi Kangaskolkka

Lapinjärvi

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus sikalan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 712, 29.8.2001) lupamääräysten tarkistaminen

18.6.2010

ESAVI/299/04.08/2010

30/2010/3
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Soini

Kurkisuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

18.6.2010

ESAVI/385/04.08/2010

31/2010/3
Päätös (pdf)

Raaseporin kaupunki

Tekinen keskus

Raasepori

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta ympäristölupa-hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen Österbyn kaatopaikan sulkemiselle antaman ympäristölupapäätöksen No YS 1957/22.12.2006 lupamääräyksen B.2. muuttamista

17.6.2010

ESAVI/187/04.08/2010

25/2010/2
Päätös (pdf)

Kyrömaan jätevesi Oy

Vähäkyrö

Isonkyrön ja Vähänkyrön Hyyriän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa nro 54/2004/1 määrätyn ammoniumtypen poiston tehostamiselle asetetun määräajan pidentäminen

17.6.2010

ESAVI/374/04.08/2010

26/2010/2
Päätös (pdf)

Helsingin Talosiirto Oy

Vantaa

Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen Nro YS 229, 7.2.2006 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta

16.6.2010

ESAVI/177/04.08/2010

24/2010/2
Päätös (pdf)

Salmisten Kalankasvattamo kommandiittiyhtiö

Uusikaupunki

Ympäristölupa kalojen kasvattamiseen kiinteistöllä Pukkart RN:o 4:66 sijaitsevissa maa-altaissa ja veden johtaminen merestä maa-altaisiin Kuivarauman kylässä

16.6.2010

ESAVI/76/04.08/2010

26/2010/3
Päätös (pdf)

Mannerlohi Oy

Uusikaupunki

Ympäristölupa kalojen kasvattamiseen kiinteistöllä Pullonkarra RN:o 2:32 sijaitsevissa maa-altaissa ja veden johtaminen merestä altaisiin Kammelan kylässä

16.6.2010

ESAVI/78/04.08/2010

27/2010/3
Päätös (pdf)

Päivi ja Jaakko Hyyti

Huittinen

Päivi ja Jaakko Hyytin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 1672 lihasian sikalan perustamista

16.6.2010

ESAVI/350/04.08/2010

28/2010/3
Päätös (pdf)

Maatalousyhtymä Matikainen

Kouvola

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lypsykarjatalouden toiminnan laajennusta Kouvolan kaupungin Kimolan kylässä

15.6.2010

ESAVI277/04.08/2010

25/2010/3
Päätös (pdf)

Vaskiluodon voima Oy

Seinäjoki

Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalaitoksen (SEVO) toiminnan muuttamista (kierrätyspolttoaineiden REF I/II-käyttö) koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksen hausta huolimatta

15.6.2010

ESAVI/269/04.08/2010

24/2010/1
Päätös (pdf)

Veikko ja Leena Metsämäki

Huittinen

Veikko ja Leena Metsämäen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 300 emakon sikalan laajentamista 440 emakon ja 1000 lihasian sikalaksi Huittisten kaupungissa

10.6.2010

ESAVI/347/04.08/2010

24/2010/3
Päätös (pdf)

Nanten Oy

Tuusula

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Nanten Oy:n Tuusulan maalitehtaan olemassa olevaa toimintaa.

9.6.2010

ESAVI/150/04.08/2010

22/2010/1
Päätös (pdf)

Forssan kirjapaino

Forssa

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan kaupungissa sijaitsevan Forssan Kirjapaino Oy:n kirjapainon toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta

9.6.2010

ESAVI/59/04.08/2010

23/2010/1
Päätös (pdf)

Rautaruukki Oyj

Lappohja

Rautaruukki Oyj:n Lappohjan sataman melutason alentamista koskeva selvitys

7.6.2010

ESAVI/36/04.08/2010

21/2010/1
Päätös (pdf)

Kymen Vesi Oy

Kotka

Sunilan ja Mussalon jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvassa jätevesien lopettamiselle Sunilan puhdistamolta asetetun määräajan jatkaminen

4.6.2010

ESAVI/323/04.08/2010

23/2010/2
Päätös (pdf)

Kai Niemeläinen

Helsinki

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen vireillepano Helsinki-Malmin lentoaseman toimintaa koskevan ympäristöluvan (Nro 10/2008/2, 15.2.2008) lupamääräysten muuttamiseksi

2.6.2010

ESAVI/49/04.08/2010

20/2010/1
Päätös (pdf)

Raision kaupunki

Raisio

Raision jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset

2.6.2010

ESAVI/44/04.08/2010

20/2010/2
Päätös (pdf)

HS-Kuljetus Oy

Somero

Päätös HS-kuljetus Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa sekä puhtaan kiviaineksen, betoni- ja tiilijätteen, lumen, kantojen ja muun puhtaan puuaineksen sekä jäteasfaltin käsittelyä ja välivarastointia Someron kaupungin Sylvänän kylässä. Kyseessä on uusi toiminta.

2.6.2010

ESAVI/359/04.08/2010

21/2010/2
Päätös (pdf)

Työ & Toiminta ry

Helsinki

Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Helsingin Asentajankadun toimipaikan jätteenkäsittelytoiminnan olennaista muutosta

2.6.2010

ESAVI/175/04.08/2010

22/2010/2
Päätös (pdf)

Biovakka Suomi Oy

Vehmaa

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee biokaasulaitoksen rejektiveden käsittelyä haihdutus- ja ioninvaihtomenetelmällä. Kyseessä on aiemmin aloitetun koetoiminnan jatkaminen

1.6.2010

ESAVI/461/04.08/2010

19/2010/2  
Päätös (pdf)

Toukokuu

Vaskiluodon Voima Oy

Lapua

Kauhava

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

31.5.2010

ESAVI/31/04.08/2010

20/2010/3
päätös (pdf)

Markus ja Anu Ritakallio

Huittinen

Markus ja Anu Ritakallion ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 1056 lihasian sikalan laajentamista 2016 lihasian sikalaksi Huittisten kaupungissa

31.5.2010

ESAVI/340/04.08/2010

21/2010/3
Päätös (pdf)

Teppo  Lehtonen

Ähtäri

Makkaranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa

31.5.2010

ESAVI/121/04.08/2010

22/2010/3
Päätös (pdf)

Vaskiluodon Voima Oy

Alajärvi

Hirvinevan turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 28/2008/4 muuttaminen

31.5.2010

ESAVI/402/04.08/2010

23/2010/3
Päätös (pdf)

JVP-Eura Oy

Eura

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi

28.5.2010

ESAVI/424/04.08/2010

17/2010/2
Päätös (pdf)

Jokioisten kunta

Jokioinen

Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 5/2007/1 typen poiston tehostamiselle asetetun määräajan jatkaminen

28.5.2010

ESAVI/28/04.08/2010

18/2010/2
Päätös (pdf)

Henry ja Maritta Järä

Huittinen

Päätös Henry ja Maritta Järän ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1400 lihasian sikalan laajentamista 2990 lihasian sikalaksi Huittisten kaupungissa

26.5.2010

ESAVI/342/04.08/2010

18/2010/3
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Halsua

Kokkola

Kairinnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

26.5.2010

ESAVI/126/04.08/2010

19/2010/3
Päätös (pdf)

maxit Oy Ab

Salo

maxit Oy Ab:n kalkkihiekkatiilitehtaan (jäljempänä Kahi-tiilitehdas) toimintaa koskeva ympäristölupahakemus

21.5.2010

ESAVI/141/04.08/2010

18/2010/1
Päätös (pdf)

maxit Oy Ab

Salo

maxit Oy Ab:n betonituotetehtaan (jäljempänä kuivatuotetehdas) toimintaa koskeva ympäristölupahakemus

21.5.2010

ESAVI/143/04.08/2010

19/2010/1
Päätös (pdf)

Kari Nittynen

Huittinen

Päätös Kari Niittysen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 850 emakon ja 150 siitossian sikalan toiminnan uudelleen järjestelyä ja lupamääräysten tarkistamista Huittisten kaupungissa. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta

19.5.2010

ESAVI/343/04.08/2010

17/2010/3
Päätös (Pdf)

Vapo Oy

Teuva

Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

18.5.2010

ESAVI/392/04.08/2010

16/2010/3
Päätös (pdf)

Saaristomeren Meripuolustusalue

Pansion Korjaamon telakka

Turku

Laivojen korjaustelakkatoimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

12.5.2010

ESAVI/202/04.08/2010

17/2010/1
Päätös (pdf)

Tuike Finland Oy

Hamina

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta Tuike Finland Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Haminaan sijoitettavaa tietokonekeskusta. Päätös anomuksesta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 §)

11.5.2010

ESAVI/283/04.08/2010

16/2010/1
Päätös (pdf)

Kaartin Jääkärirykmentti

Helsinki

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen laajentamisesta

7.5.2010

ESAVI/133/04.08/2010

14/2010/1
Päätös (pdf)

Finavia Oyj

Helsinki

Finavia Oyj:n Helsinki-Malmin lentoaseman toimintaa koskevan ympäristö-lupapäätöksen nro 10/2008/2, 15.2.2008 lupamääräyksessä 10. edellytetty hajuselvitys

7.5.2010

ESAVI/292/04.08/2010

15/2010/1
Päätös (pdf)

Huhtikuu

Lemminkäinen Infra Oy

Vantaa

Päätös ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Lemminkäinen Infra Oy:n Vantaan kaupungin Veromiehenkylässä tapahtuvaa kiviainesten murskaus- ja varastointitoimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen 17.12.2003 § 337 lupamääräysten tarkistamista

30.4.2010

ESAVI/102/04.08/2010

15/2010/2
Päätös (pdf)

Demolite Oy

Hämeenlinna

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma

29.4.2010

ESAVI/432/04.08/2010

16/2010/2
Päätös (pdf)

Onni Forsell Oy

Nurmijärvi

Päätös Onni Forsell Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Onni Forsell Oy:n Nurmijärven Rajamäen teollisuusalueella sijaitsevan tynnyri- ja konttipesulan sekä tynnyrimaalaamon toiminnan olennaista muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

28.4.2010

ESAVI/105/04.08/2010

14/2010/2
Päätös (pdf)

St1 Biofuels Oy

Helsinki

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, jossa St1 Biofuels Oy:n on tarkoitus valmistaa Genencor International Oy:n Jokioisten tehtaan tuotantotiloissa tärkkelyspohjaisista sivuvirroista bioetanolia

27.4.2010

ESAVI/449/04.08/2010

13/2010/1
Päätös (pdf)

BASF Oy

Riihimäki

Riihimäen tehtaan ympäristöluvan muuttaminen varastoinnin osalta

21.4.2010

ESAVI/391/04.08/2010

12/2010/1
Päätös (pdf)

Finnester Coatings Oy Lahti

Lahti

Päätös Finnester Coatings Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee maalien, lakkojen ja pinnoitteiden valmistusta sekä maalauslinjan perustamista

19.4.2010

ESAVI/56/04.08/2010

11/2010/1
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Virrat

Kortenevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus

19.4.2010

ESAVI/393/04.08/2010

15/2010/3
Päätös (pdf)

Pietarsaaren satama

Pietarsaari

Pietarsaaren sataman ympäristöluvan nro 43/2006/2 melua koskeva selvitys

16.4.2010

ESAVI/366/04.08/2010

10/2010/1  
Päätös (pdf)

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Helsinki

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen rauettaminen

16.4.2010

ESAVI/288/04.08/2010

13/2010/2
Päätös (pdf)

Mäki-Kulmalan navetta

Karvia

Päätös Antti Mäki-Kulmalan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 35 lypsylehmän, 19 hiehon, 20 li-hanaudan ja 27 nuorkarjapaikan eläinsuojan laajentamista 80 lypsylehmän, 55 hiehon, 55 lihanaudan ja 40 nuorkarjapaikan eläinsuojaksi

14.4.2010

ESAVI/334/04.08/2010

14/2010/3
Päätös (pdf)

Rautaruukki Oyj

Lappohja

Rautaruukki Oyj:n ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus Lappohjan sataman ympäristöluvan sedimenttien leviämiskartoitusta koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi

9.4.2010

ESAVI/85/04.08/2010

9/2010/1
Päätös (pdf)

Anssi Asikainen

Salo

Päätös Anssi Asikaisen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 36 lypsylehmän, 16 hiehon ja 20 nuorkarjapaikan navetan laajentamista 70 lypsylehmän, 35 hiehon ja 35 nuorkarjapaikan navetaksi

9.4.2010

ESAVI/287/04.08/2010

13/2010/3
Päätös (pdf)

Paimion kaupunki

Paimio

Paimion kaupungin jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset

8.4.2010

ESAVI/47/04.08/2010

12/2010/2
Päätös (pdf)

Mjösundin Vesihuolto Oy

Kemiönsaari

Mjösundin Vesihuolto Oy:n jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

6.4.2010

ESAVI/188/04.08/2010

10/2010/2
Päätös (pdf)

Fastighets Ab Hangö Industri c/o Anders Finskas

Hanko

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen maaperän kunnostusta bioventing-menetelmällä

6.4.2010

ESAVI/293/04.08/2010

11/2010/2
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Ikaalinen

Vuorenpäännevan-Vatilähteennevan turvetuotantoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 156/2005/4 muuttaminen

6.4.2010

ESAVI/258/04.08/2010

12/2010/3
Päätös (pdf)

Maaliskuu

Hevosopisto Oy Ypäjän hevosopisto

Ypäjä

Kuivikelannan polton koeluonteinen toiminta

31.3.2010

ESAVI/225//04.08/2010

11/2010/3
Päätös (pdf)

Lassila & Tikanoja Oyj

Vantaa

Päätös Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Valimotien jätteen siirtokuormausaseman toiminnan olennaista muuttamista

26.3.2010

ESAVI/178/04.08/2010

9/2010/2
Päätös (pdf)

Elinkeinoyhtymä Prinkkilä Jukka ja Prinkkilä Jussi

Kurikka

Karinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa

26.3.2010

ESAVI/383/04.08/2010

10/2010/3
Päätös (pdf)

Kai Nissilä

Kouvola

Päätös Kari Nissilän ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lypsykarjatalouden toiminnan laajennusta Kouvolan kaupungin Skipparilan kylässä

24.3.2010

ESAVI/110/04.08/2010

9/2010/3
Päätös (pdf)

Porin Prosessivoima Oy Co Porin Energia Oy

Pori

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnas-ta, joka koskee kierrätyspolttoaineen REF 1–2 käytön lisäämistä Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaankorven jätteiden rinnakkaispolttolaitoksessa

22.3.2010

ESAVI/362/04.08/2010

8/2010/1
Päätös (pdf)

Helsingin kaupunki rakennusvirasto

Helsinki

Päätös Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Helsingin Laajasalossa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

18.3.2010

ESAVI/104/04.08/2010

8/2010/2
päätös (pdf)

Siuntion kunta

Siuntio

Pikkalan keskuspuhdistamon ympäristölupahakemus

17.3.2010

ESAVI/98/04.08/2010

7/2010/2
Päätös (pdf)

MTY Jussi Leppihalme

Jämijärvi

Päätös MTY Jussi Leppihalmeen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 2 736 lihasian sikalan perustamista

17.3.2010

ESAVI/313/04.08/2010

7/2010/3
Päätös (pdf)

Jukka ja Sanna Tuomola

Loimaa

Päätös Jukka ja Sanna Tuomolan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 950 lihasian sikalan laajentamista 1 990 lihasian sikalaksi

17.3.2010

ESAVI/314/04.08/2010

8/2010/3
Päätös (pdf)

UPM-Kymmene Oyj

Valkeakoski

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaiden toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 11/2009/1 (16.3.2009) lupamääräyksessä 21 edellytetty tehtaiden toiminnan aiheuttamaa melua koskeva selvitys

16.3.2010

ESAVI/289/04.08/2010

7/2010/1
Päätös (pdf)

Pekka Hakala

Pukkila

Eläinsuojan ympäristölupahakemus

15.3.2010

ESAVI/96/04.08/2010

6/2010/3
Päätös (pdf)

Fortum Power and Heat Oy

Naantali

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee palamisilmaan syötettävän katalyytin kokeilua Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitoksella

11.3.2010

ESAVI/413/04.08/2010

6/2010/1
Päätös (pdf)

Maanrakennus Katupojat Oy

Vantaa

Päätös Maanrakennus Katupojat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 ½:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee kiviaineksen murskaustoimintaa Vantaan Viinikkalan kaupunginosassa. Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta

10.3.2010

ESAVI/238/04.08/2010

6/2010/2
(Päätös.pdf)

Päivi Kyssä

Euran kunta

Olemassa olevan yhdistelmäsikalan (146 emakkoa ja 800 lihasikaa) toiminta

10.3.2010

ESAVI/306/04.08/2010

5/2010/3
(Päätös.pdf)

Vapo Oy

Eura Köyliö

Eurassuon turvetutoantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

9.3.2010

ESAVI/63/04.08/2010

3/2010/3
Päätös (pdf)

Oy Alholmens Kraft Ab

Evijärvi

Heinämaannevan lohkon 1 ja Ränöinnevan lohkojen 2-4 turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan osittainen aloittaminen muutoksenhausta huolimatta. Korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttama asia.

9.3.2010

ESAVI/294/04.08/2010

4/2010/3
Päätös(pdf)

Ovako Wire Oy Ab

Hanko

Ovako Wire Oy Ab:n Koverharin terästehtaan masuunin sähkösuodinpölyn kaatopaikan (ekobetonikenttä) sulkemissuunnitelma

5.3.2010

ESAVI/57/04.08/2010

5/2010/1
Paatös (pdf)

Finnseri Oy

Laitila

Ilmoitus koeluonteisesta silkkipainoseulojen pesuun käytettävän pesuaineen puhdistamisesta

4.3.2010

ESAVI/317/04.08/2010

4/2010/2
Päätös (pdf)

Tendac Oy

Orimattila

Tendac Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:n mukainen hakemus Orimattilan kaupungissa sijaitsevan jätteiden käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöön panemiseksi muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta.

4.3.2010

ESAVI/219/04.08/2010

5/2010/2
Päätös (pdf)

Pekka Lintula

Pöytyä

Hirvisuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus

3.3.2010

ESAVI/72/04.08/2010

2/2010/3
Päätös (pdf)

Lassila & Tikanoja Oyj

Lohja

Ristenin pilaantuneiden maisen käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

3.3.2010

ESAVI/140/04.08/2010

3/2010/2
Päätös (pdf)

Helmikuu

Inkoo Shipping Oy Ab

Inkoo

Inkoo Shipping Oy Ab:n Inkoon sataman toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

23.2.2010

ESAVI/69/04.08/2010

3/2010/1
Päätös (pdf)

BASF Oy

Hamina

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteista toiminnasta

23.2.2010

ESAVI/285/04.08/2010

4/2010/1
Päätös (pdf)

Porin Satama

Pori

1) Vesilain mukainen lupahakemus, joka koskee Tahkoluodon Törnikarin koillispuoleisen vesialueen ruoppaamista ja merialueen täyttämistä sekä hakemus töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista ja 2) ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus voimalaitosten tuhkien hyödyntämiseen kyseisen alueen täytössä sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta

23.2.2010

ESAVI/103/04.09/2010

2/2010/2
Päätös (pdf)

Lemminkäinen Infra Oy (Lemminkäinen Oyj 31.12.2007 asti)

Lohja

Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Lohjan asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin murskaamon toimintojen olennaisia muutoksia sekä samalla kiinteistöllä toimivan louheen murskaamon toimintaa Lohjan kaupungin Nummenkylässä

19.2.2010

ESAVI/101/04.08/2010

1/2010/2
Päätös (pdf)

HSY Vesi (Aiemmin Helsingin Vesi) HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Sipoo

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee mädätetyn lietteen höyryhygienisointilaitteiston hajukaasukäsittelyä Metsäpirtin kompostointialueella Sipoossa

16.2.2010

ESAVI/185/04.08/2010

2/2010/1
Päätös (pdf)

Vaskiluodon Voima Oy

Ilmajoki

Saarikkonevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa

8.2.2010

ESAVI/268/04.08/2010

1/2010/3
Päätös (pdf)

Uudenkaarlepyyn kaupunki

Uusikaarlepyy

Kanäsin öljyvaraston ja sataman toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, Uusikaarlepyy. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun hakemuksen päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

8.2.2010

ESAVI/246/04.08/2010

1/2010/1
Päätös (pdf)

 

 

 


Päivitetty