Yhteisön kokouksen koollekutsuminen

Aluehallintoviraston (AVI) on yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan, isännöitsijän, tilintarkastajan, toiminnantarkastajan tai osakkeenomistajan hakemuksesta oikeutettava hakija kutsumaan osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön yhtiökokous koolle yhtiön kustannuksella, jos kokousta ei kutsuta koolle, vaikka kokous tulisi lain, yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouksen päätöksen mukaan kutsua koolle, tai jos kokouskutsusta voimassa olevia säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu.

AVIn on yhtiön hallituksen jäsenen, tilintarkastajan, osakkeenomistajan tai osakkeenostajan hakemuksesta oikeutettava hakija kutsumaan koolle asuntokauppalain mukainen osakkeenostajien kokous yhtiön kustannuksella, jos osakeyhtiön hallitus ei ole kutsunut kokousta koolle viivytyksettä sen jälkeen, kun vähintään yhdestä neljäsosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty luovutussopimukset.

AVIn on osuuskunnan hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen hakemuksesta oikeutettava hakija kutsumaan osuuskunnan kokous koolle osuuskunnan kustannuksella, jos kokousta ei ole kutsuttu koolle, vaikka kokous olisi tullut osuuskuntalain, osuuskunnan sääntöjen tai osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan pitää. 

AVIn on asumisoikeusyhdistyksen hallituksen jäsenen, isännöitsijän, tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja yhdistyksen jäsenen hakemuksesta oikeutettava hakija kutsumaan koolle asumisoikeusyhdistyksen kokous yhdistyksen kustannuksella, jollei kokousta, joka asumisyhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen tai kokouksen päätöksen mukaan on pidettävä, ole kutsuttu säädetyssä järjestyksessä koolle.

AVIn on oikeutettava yhdistyksen kokousta vaatinut yhdistyksen jäsen kutsumaan yhdistyksen kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoitettava yhdistyksen hallitus siihen sakon uhalla.

Oikeutta yhteisön kokouksen koollekutsumiseen sekä yhdistyksen hallituksen velvoittamiseen koollekutsumiseen voi hakea kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemuksen liitteet:

  • jäljennös yhteisön rekisteriotteesta (ei saa olla 3 kuukautta vanhempi)
  • jäljennös voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä tai yhteisön säännöistä
  • selvitys hakijan oikeudesta tehdä hakemus (esimerkiksi osakeluettelo tai jäsenluettelo)
  • yhteisön hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos ne eivät ilmene yhteisön rekisteriotteesta
  •  jäljennös hallitukselle toimitetusta kokouskutsuvaatimuksesta (osakkeenomistajien tai jäsenten vähemmistön osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n, osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n, asumisoikeusyhdistyslain 17 §:n ja yhdistyslain 20 §:n 2 momentin nojalla vaatima kokous)
  • selvitys asuinhuoneistojen luovutuksesta (asuntokauppalain 20 §:n mukainen osakkeenostajien kokous)
  • hakijan yhteystiedot
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja

 

Yhteisön kokouksen koollekutsumisen oikeuttamista koskevan päätöksen suoritemaksu on 250 euroa (vuosina 2018-2020). Maksusta vastaa hakija.

 

Hakemalla henkilöhausta asiasanalla  "yhteisöoikeudelliset asiat" löydätte kaikki kyseisiä asioita eri aluehallintovirastoissa hoitavat henkilöt.

Päivitetty