Veteraaniasiain neuvottelukunta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Etelä-Suomen veteraaniasiain neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–31.12.2020.

Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää veteraanijärjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä veteraanijärjestöjen yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Neuvottelukunta tekee mm. ehdotuksia, aloitteita, suosituksia ja selvityksiä yhteistyön kehittämiseksi sekä veteraaniasiain hoidon monipuolistamiseksi ja yhtenäistämiseksi.

 

Neuvottelukunnan kokoonpano:


Varsinaiset jäsenet                            Henkilökohtaiset varajäsenet

Sotainvalidien Veljesliitto ry

Helsingin piiri
Kanerva Seppo                                     Altti Majava

Uudenmaan piiri
Jelkälä-Blomqvist Satu                        Torppa Jaakko

Lahden Piiri
Löfgrén Pentti                                      Hiltunen Kalle

Kanta-Hämeen piiri
Vuorinen Juha                                      Karisto Heikki

Kymen piiri
Haimila Veikko                                    Hietanen Kari


Suomen Sotaveteraaniliitto ry

Helsingin piiri
Grundström Anni                                Loukkola Rauno
Passi Matti                                           Luukkonen Helena
Lähdesmäki Irma                                Luukkonen Helena

Uudenmaan piiri
Kurko Olavi                                           Jäntti Leena

Kanta-Hämeen piiri
von Hertzen Pertti                                Veräväinen Matti
Veräväinen Helena                               Alhainen Aini

Lahden piiri
Pastila Lauri                                         Honkaniemi Juhani

Kymen piiri
Hartikainen Toivo                               Mikkonen Arto
Kohopää Eila                                       Forssrtöm Eila
Tähtinen Hannu                                  Leppänen Jaakko

Etelä-Karjalan piiri
Pulli Erkki                                           Leino Raili


Södra-Finlands Krigsveterandistrikt rf
Numelin Carl-Johan                          Lindqvist Frank
Hyöty Solveig                                     Sandström Ethel


Rintamaveteraaniliitto ry

Helsingin piiri
Ahonen Kari T.                                    Lyytinen Väinö

Uudenmaan piiri
Leivo Matti                                          Heinonen Lars
Ranta Juhani                                       Kalliokoski Tapio

Hämeen piiri
Leivo Sulo                                           Juvonen Reijo

Kymen piiri
Hämäläinen Pentti                            Lukkari Pekka
Venäläinen Veikko                            


Vapaussodan ja Itsenäisyyden Kymenlaakson perinneyhdistys ry
Mikkonen Matti                                  Mäkelä Lasse


Karjalan prikaati
Ikonen Arto                                        Muona Saku


Panssariprikaati
Vuorio Ville-Veikko                             Koukkari Jukka


Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ekqvist Merja                                     Peltonen Marko
Lohvansuu Jaana                               Valkonen Mikko


Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Merja Ekqvist ja varapuheenjohtajana johtaja Marko Peltonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii pääasiallisesti sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Lohvansuu ja tarvittaessa varalla aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen.


Lisätietoja:

sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Lohvansuu, p. 0295 016 731
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Päivitetty