Vireillä olevat vesitalousasiat

Vireillä olevat vesitalousasiat löytyvät Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta.

Verkkopalvelu ei sisällä tietoja vireillä olevista korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Etelä-Suomen AVI hoitaa myös Lounais-Suomen alueen ja vesitalousasiat ja Pohjois-Suomen AVI  Lapin alueen asiat.

Päivitetty