› Graafinen versio

Varhaiskasvatus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa varhaiskasvatuksen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Aluehallintovirastolle kuuluvat myös lasten varhaiskasvatuksen suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialueellaan.

Aluehallintovirasto tekee rekisteröintipäätöksen yksityisten päiväkotien toiminnan aloituksesta, muutoksesta (ilmoitukseen käytetään samaa lomaketta), vastuuhenkilön vaihtumisesta ja lopettamisesta . Lisätietoa rekisteröinnistä suomi.fi-sivustosta.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Varhaiskasvatusasioita Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

Opetustoimen ylitarkastaja Taru Terho, puh. 0295 018 814

Opetustoimen ylitarkastaja Mirja Kivikangas, puh. 0295 018 669

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

Varhaiskasvatuksen koulutuksista ja tapahtumista löytyy tietoa Opetus- ja kulttuuritoimen koulutuskalenterista, joka löytyy kohdasta:

https://www.avi.fi/web/avi/koulutukset-ja-tapahtumat

 

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet sköter de uppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken från 1.8.2015.

överinspektör Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618

E-post: fornamn.efternamn@avi.fi


Päivitetty