› Graafinen versio

Varhaiskasvatus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa varhaiskasvatuksen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Aluehallintovirastolle kuuluvat myös lasten varhaiskasvatuksen suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialueellaan.

Aluehallintovirasto tekee rekisteröintipäätöksen yksityisten päiväkotien toiminnan aloituksesta, muutoksesta (ilmoitukseen käytetään samaa lomaketta), vastuuhenkilön vaihtumisesta ja lopettamisesta . Lisätietoa rekisteröinnistä suomi.fi-sivustosta.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Varhaiskasvatuksen asioita Etelä-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

Ylitarkastaja Satu Kilpinen, puh. 0295 016 194

Ylitarkastaja Heli Söderqvist, puh. 0295 016 244

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet sköter de uppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken från 1.8.2015.

Överinspektör Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618

E-post: fornamn.efternamn@avi.fi


Päivitetty