› Graafinen versio

Varhaiskasvatus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa varhaiskasvatuksen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Aluehallintovirastolle kuuluvat myös lasten varhaiskasvatuksen suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialueellaan.

Aluehallintovirasto tekee rekisteröintipäätöksen yksityisten päiväkotien toiminnan aloituksesta, muutoksesta (ilmoitukseen käytetään samaa lomaketta), vastuuhenkilön vaihtumisesta ja lopettamisesta . Lisätietoa rekisteröinnistä suomi.fi-sivustosta.

Tietoa alueelta

Varhaiskasvatusasioita Itä-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

ylitarkastaja Johanna Rantala, puh. 0295 016 506
ylitarkastaja Anu Liljeström, puh. 0295 016 224

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet sköter de uppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken från 1.8.2015.

överinspektör Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618
jurist Ira Vanne, tfn. 0295 018 622

e-post: fornamn.efternamn@avi.fi


Päivitetty