Varautuminen

Aluehallintoviraston (AVIn) tehtävät varautumisessa ovat kaksijakoisia. AVI sovittaa yhteen alueen varautumista ja lisäksi hoitaa sille varautumisessa osoitettuja tehtäviä, joista tärkeimpiä ovat:

  • viraston valmiussuunnittelutehtävät
  • johtamistilojen varustaminen ja tarvittavien viestiyhteyksien ylläpito 
  • tilanteen edellyttämää alueellista tilannekuvaa kokoavan tilannekeskuksen perustaminen.

Viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella, AVI tukee toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen niiden toimintaa.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty