Varautuminen

Aluehallintoviraston (AVIn) tehtävät varautumisessa ovat kaksijakoisia. AVI sovittaa yhteen alueen varautumista ja lisäksi hoitaa sille varautumisessa osoitettuja tehtäviä, joista tärkeimpiä ovat:

  • viraston valmiussuunnittelutehtävät
  • johtamistilojen varustaminen ja tarvittavien viestiyhteyksien ylläpito 
  • tilanteen edellyttämää alueellista tilannekuvaa kokoavan tilannekeskuksen perustaminen.

Viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella, AVI tukee toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen niiden toimintaa.

Tietoa alueelta

Varautuminen - Pohjois-Suomi

Yhteystiedot

  • pelastusylitarkastaja Tom Tallberg, p. 0295 017 556

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty