Valmiustoimikunta

Alueellinen valmiustoimikunta toimii aluehallintoviraston tukena varautumisen yhteensovittamistehtävässä. Valmiustoimikunnassa on jäseniä aluehallintovirastosta, ELY-keskuksista, valtion turvallisuusviranomaisista sekä järjestöistä. Edustettuna voivat olla myös alueen kunnat, muu julkishallinto ja elinkeinoelämä.

Valmiustoimikunta voi olla myös maakuntakohtainen.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävät:

 • Ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja seuraa ajankohtaisia turvallisuuskysymyksiä eri toimialoilla.
   
 • Toimii viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä aluehallintoviraston alueellisen varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamistehtävässä, valmiussuunnittelun tukemisessa sekä toimivaltaisten viranomaisten johtaessa turvallisuustilanteita toimialueella.
   
 • Edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.
   
 • Valmistelee määräajoin alueen painopisteet ja yhteiset tavoitteet valmiusasioissa. Osallistuu kansallisten turvallisuusselontekojen, yhteiskunnan turvallisuusstrategian sekä sisäisen turvallisuuden strategian pohjalta laadittavan, toimialuetta koskevan aluehallinnon yhteisen turvallisuusstrategian sekä sen alueellisen toimeenpanosuunnitelman laatimiseen. Seuraa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista ja raportoi asiasta.
   
 • Seuraa alueella järjestettäviä valmiusharjoituksia ja osallistuu niiden suunnitteluun.
   
 • Lisäksi kaudella 2019 - 2020 valmiustoimikunta käsittelee ja valmistelee esityksiä turvallisuusasioiden huomioimisesta hallintorakenteiden uudistuksessa.

 

Tietoa alueelta

Valmiustoimikunta - Itä-Suomi

Toimikunnan toimikausi on 2015 – 2018.

Lisätietoja:

pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, p. 029 501 6884


Päivitetty