Valmiusharjoitukset

Aluehallintovirasto (AVI) järjestää vuosittain yhteistyössä Pelastusopiston kanssa vähintään yhden maakunnallisen tai kahden maakunnan laajuisen valmiusharjoituksen. Niissä testataan valmiussuunnitelmien, viestiyhteyksien ja johtamisjärjestelmän toimivuutta kuvatun tilanteen ja annettujen tehtävien pohjalta.

Harjoituksiin osallistuu alueen kuntia, aluehallintoa sekä tarpeen mukaan elinkeinoelämän, tiedotusvälineiden ja muiden yhteisöjen toimijoita.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty