Oikaisuvaatimukset

Aluehallintovirasto (AVI) on muutoksenhakuviranomainen laissa erikseen säädetyissä asioissa.

AVIin voi ehdä oikaisuvaatimuksen eräissä opetustoimeen liittyvissä asioissa.  AVI ratkaisee myös perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa tehtyjä arviointeja koskevat oikaisuvaatimukset.

Lisäksi AVI ratkaisee oikaisuvaatimukset kehitysvammalain mukaisista erityishuolto-ohjelmista.

Mainituissa asioissa aluehallintoviranomainen voi oikaisuvaatimuksen johdosta kumota tai muuttaa alemman viranomaisen päätöksen, jos se on lainvastainen.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Oikopolut

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa