Oikaisuvaatimukset

Aluehallintovirasto (AVI) on muutoksenhakuviranomainen laissa erikseen säädetyissä asioissa.

AVIin voi ehdä oikaisuvaatimuksen eräissä opetustoimeen liittyvissä asioissa.  AVI ratkaisee myös perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa tehtyjä arviointeja koskevat oikaisuvaatimukset.

Lisäksi AVI ratkaisee oikaisuvaatimukset kehitysvammalain mukaisista erityishuolto-ohjelmista.

Mainituissa asioissa aluehallintoviranomainen voi oikaisuvaatimuksen johdosta kumota tai muuttaa alemman viranomaisen päätöksen, jos se on lainvastainen.

Tietoa alueelta


Päivitetty

Oikopolut

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa