Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa

Elintarvikeliikkeen vähittäismyyntilupa oikeuttaa myymään 1.1.2018 alkaen alkoholijuomia, jotka sisältävät enintään 5,5 % alkoholia. Luvan alkoholijuomien vähittäismyyntiin elintarvikeliikkeessä myöntää liikkeen sijaintipaikan aluehallintovirasto. Lupa on myyntipaikka- ja elinkeinonharjoittajakohtainen.

Alkolla on yksinoikeus yli 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien vähittäismyyntiin. Tilaviinejä ja sahtia saavat myydä Alkon lisäksi ne, joille on myönnetty lupa kyseisten tuotteiden valmistamiseen sekä myymiseen valmistuspaikan yhteydessä. Tilaviinien ja sahdin vähittäismyyntiluvan myöntää hakemuksesta myymälän sijaintipaikan aluehallintovirasto.

Panimot voivat hakea lupaa käsityöläisoluen vähittäismyyntiin 1.1.2018 alkaen sen alueen aluehallintovirastolta, jonka alueella Valviran hyväksymä käsityöläisoluen valmistuspaikka sijaitsee. Yhdelle panimolle voidaan myöntää käsityöläisoluen vähittäismyyntilupa vain yhden valmistuspaikan yhteyteen, vaikka valmistuspaikkoja olisi useampia. Käsityöläisoluen vähittäismyyntiluvanhaltijan tulee olla oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton ja fyysisesti erillään muista alkoholijuomien valmistajista, eikä luvanhaltija saa harjoittaa lisenssivalmistusta. Kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä saa olla enintään 500 000 litraa.

Lupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika aluehallintovirastossa on 30 vuorokautta. Hakemuksen käsittelyyn kannattaa kuitenkin varata aikaa noin 1-2 kuukautta. Myynti ilman asianmukaista lupaa tai edelliselle yrittäjälle myönnetyllä luvalla on lain vastaista.

Vähittäismyyntiluvan haltijalla on velvollisuus ilmoittaa AVIlle omistussuhteissa tai liikepaikassa tapahtuneista muutoksista.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa