Lupa- ja valvontamaksut

Valtion maksuperustelain mukaisesti aluehallintovirasto (AVI) perii julkisoikeudellisista suoritteista maksuja. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksuasetuksessa määrätään AVIn lupapäätöksistä perittävät maksut ja alkoholilakiin perustuvien valvonnan vuosimaksujen määrä.

Lupapäätökset

AVI perii valtioneuvoston maksuasetuksen mukaiset maksut sekä myönteisistä että kielteisistä päätöksistä.
 

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa

450 €

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa, jos
a) luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty, voimassa oleva alkoholijuomien
vähittäismyyntilupa tai anniskelulupa
b) luvanhakija hakee samaan aikaan sekä alkoholijuomien anniskelu- että vähittäismyyntilupaa
c) luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa alkoholin vähittäismyyntilupaa.
Tällöin yhdestä vähittäismyyntiluvasta peritään kohdan 14 mukainen maksu ja
muista vähittäismyyntiluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu

225 €

Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa

225 €

Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvanmuutosta koskeva päätös

160 €

Alkoholiyhtiön myymälän sijaintipaikan hyväksyminen

410 €

Luovutuspaikan hyväksyminen 410 €
Alkoholiyhtiön alkoholimyymäläauton tai -veneen reitin vahvistaminen 410 €
   

Jos AVIlle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.

Lupakäsittelystä aiheutuvat kustannukset maksaa valtion maksuperustelain mukaisesti luvanhakija. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman eri päätöstä tai tuomiota.

Suoritemaksut ovat kiinteitä ja sitovia. Muutospäätöksestä perittävä hinta voi olla enintään asianomaisen luvan tai päätöksen hinnan suuruinen.

 

Valvontamaksut

Lupaviranomainen perii vuotuisen valvontamaksun kultakin alkoholin vähittäismyymälältä.

Vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu kultakin myyntipaikalta

200 €

Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä

380 €

Uudelta vähittäismyynnin tai anniskelun luvanhaltijalta taikka uudesta anniskeluajan jatkamista koskevan ilmoituksesta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vähittäismyynnin, anniskelun ja anniskeluajan jatkamisen valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun luvanhaltijalla on voimassa oleva lupa 1.4.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa